x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.w69.net    

时间 速度

检测时间:2021-01-14 09:02:35

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 163个点 9 40 61个独立IP 49个独立节点 有非200状态 9.732s 0.639s 0.681s 0.011s 文件不一致 文件不一致 2.257MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 42.48.120.121 中国湖南长沙联通 0 14.079s 0.82s 0.868s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 240e:bf:c800:200 IP Address illegal 0 10.004s 0.29s 0.306s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.003s 0.059s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 103.98.80.228 中国湖北黄石 0 10.002s 0.417s 0.444s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 116.253.29.207 中国广西南宁电信 0 10.002s 0.386s 0.395s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 120.233.42.243 中国广东深圳移动 0 10.002s 0.306s 0.318s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 123.138.154.89 中国陕西西安联通 0 10.002s 0.136s 0.147s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 10.002s 0.126s 0.34s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 10.002s 0.139s 0.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 153.3.231.226 中国江苏南京联通 0 10.002s 0.223s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.002s 0.841s 0.861s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.002s 0.356s 0.391s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施市联通 联通 湖北 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.002s 0.296s 0.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.002s 0.306s 0.342s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.002s 0.467s 0.523s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市移动 移动 内蒙古 45.116.153.105 中国辽宁大连电信 0 10.002s 2.11s 2.123s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 58.144.252.139 中国重庆联通 0 10.002s 0.247s 0.263s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 58.215.145.131 中国江苏无锡电信 0 10.002s 0.085s 0.136s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 58.215.145.131 中国江苏无锡电信 0 10.002s 0.829s 0.846s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康电信 电信 陕西 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.12s 0.172s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.074s 0.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.085s 0.133s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.489s 0.727s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.084s 0.13s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.073s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.068s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.112s 0.145s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.065s 0.123s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.002s 0.084s 0.136s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 60.217.246.184 中国山东济南联通 0 10.002s 0.505s 0.514s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 60.217.246.184 中国山东济南联通 0 10.002s 0.29s 0.376s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 103.228.211.105 中国广西南宁广电网 0 10.001s 0.549s 0.554s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 103.228.211.99 中国广西南宁广电网 0 10.001s 0.53s 0.539s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 117.25.156.179 中国福建厦门电信 0 10.001s 0.195s 0.303s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 117.34.7.115 中国陕西西安电信 0 10.001s 5.06s 5.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.180.56.212 中国甘肃张掖电信 0 10.001s 0.237s 0.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 120.221.181.173 中国山东济南移动 0 10.001s 0.29s 0.293s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 120.233.42.248 中国广东深圳移动 0 10.001s 0.299s 0.427s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 122.193.130.85 中国江苏无锡联通 0 10.001s 0.226s 0.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 122.193.130.85 中国江苏无锡联通 0 10.001s 0.632s 0.672s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 124.203.224.200 中国湖北武汉长城宽带 0 10.001s 0.268s 0.288s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 10.001s 1.185s 1.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 10.001s 0.328s 0.537s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 180.130.112.227 中国云南昭通联通 0 10.001s 0.341s 0.368s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 180.130.112.227 中国云南昭通联通 0 10.001s 0.354s 0.374s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.57.82.162 中国广东云浮电信 0 10.001s 2.208s 2.283s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市铁通 铁通 广东 202.168.163.233 中国广东东莞广电网 0 10.001s 0.265s 0.272s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 221.181.200.209 中国江苏南京移动 0 10.001s 0.414s 0.48s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 221.236.11.82 中国四川成都电信 0 10.001s 0.421s 0.437s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 2408:8719:3000:5 IP Address illegal 0 10.001s 0.455s 0.462s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 240e:964:1401:28 IP Address illegal 0 10.001s 0.227s 0.482s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 0.28s 0.294s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 0.267s 0.295s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 5.004s 5.024s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 5.265s 5.29s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 0.324s 0.368s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 0.242s 0.265s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 5.002s 5.018s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10.001s 0.394s 0.399s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市移动 移动 广西 39.130.171.100 中国云南昆明移动 0 10.001s 0.371s 0.396s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 45.116.153.104 中国辽宁大连电信 0 10.001s 0.678s 0.698s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.113s 0.177s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.072s 0.14s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.394s 0.427s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.084s 0.143s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.036s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.213s 0.32s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.045s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆市电信 电信 广东 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.087s 0.128s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌海市移动 移动 内蒙古 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.295s 0.312s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.08s 0.131s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆江津区移动 移动 重庆 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.048s 0.094s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.042s 0.094s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.099s 0.147s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.066s 0.103s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.087s 0.134s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南景洪市电信 电信 云南 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.116s 0.183s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.49s 0.511s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.305s 0.327s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市电信 电信 江苏 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.294s 0.305s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.04s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.09s 0.117s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.527s 0.849s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.09s 0.145s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.032s 0.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.286s 0.304s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.28s 0.294s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10.001s 0.072s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 101.72.205.199 中国河北唐山联通 0 10s 3.439s 3.449s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 111.47.213.185 中国湖北武汉移动 0 10s 0.4s 0.416s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 10s 0.646s 0.908s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 10s 0.491s 0.651s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 140.249.60.205 中国山东青岛电信 0 10s 0.308s 0.325s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东东营市电信 电信 山东 140.249.61.207 中国山东青岛电信 200 10s 0.051s 0.069s 1.780292s 9.713KB 5.609KB 5.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 221.181.200.209 中国江苏南京移动 0 10s 0.581s 0.627s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾移动 移动 山西 221.181.200.209 中国江苏南京移动 0 10s 0.475s 0.532s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 2408:8719:3000:5 IP Address illegal 0 10s 0.446s 0.469s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10s 0.43s 0.456s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10s 0.412s 0.431s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10s 0.297s 0.315s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 10s 0.409s 0.426s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 45.116.153.104 中国辽宁大连电信 0 10s 0.692s 0.699s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都地区电信 电信 西藏 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10s 0.068s 0.15s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10s 0.055s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10s 0.047s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10s 0.09s 0.139s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10s 0.153s 0.188s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 10s 0.328s 0.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 60.217.246.205 中国山东济南联通 0 10s 0.371s 0.383s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 125.77.142.122 中国福建泉州电信 0 9.999s 1.802s 2.536s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 113.207.34.203 中国重庆联通 0 9.984s 1.734s 1.744s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 118.180.56.212 中国甘肃张掖电信 0 9.952s 0.712s 0.775s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳联通 联通 北京 124.200.113.20 中国北京鹏博士 0 9.918s 1.524s 1.529s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 125.37.206.222 中国天津联通 0 9.9s 0.642s 0.646s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市电信 电信 四川 221.236.11.82 中国四川成都电信 0 9.838s 0.629s 0.638s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 111.123.49.215 中国贵州贵阳电信 0 9.78s 0.499s 0.51s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 101.246.176.160 中国辽宁沈阳鹏博士 0 9.684s 0.474s 0.481s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 122.193.130.85 中国江苏无锡联通 0 9.683s 0.428s 0.429s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.154.89 中国陕西西安联通 0 9.673s 0.464s 0.468s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 113.207.34.203 中国重庆联通 0 9.668s 0.417s 0.421s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.253.60.104 中国宁夏银川广电网 0 9.668s 0.427s 0.432s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 58.144.252.139 中国重庆联通 0 9.664s 0.41s 0.42s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 118.180.56.212 中国甘肃张掖电信 0 9.636s 0.357s 0.372s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 116.253.29.207 中国广西南宁电信 0 9.628s 0.348s 0.354s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 60.255.148.20 中国四川成都广电网 0 9.624s 0.384s 0.385s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 163.177.20.232 中国广东广州联通 0 9.615s 0.378s 0.393s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 163.177.20.232 中国广东广州联通 0 9.608s 0.33s 0.346s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 119.84.129.242 中国重庆电信 0 9.6s 0.323s 0.331s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州联通 联通 浙江 113.215.241.225 中国浙江杭州华数 0 9.592s 1.356s 1.359s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 36.102.212.97 中国内蒙古呼和浩特电信 0 9.588s 1.343s 1.365s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳联通 联通 贵州 58.144.252.139 中国重庆联通 0 9.584s 0.331s 0.34s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 58.215.145.131 中国江苏无锡电信 0 9.584s 0.343s 0.378s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 101.246.176.159 中国辽宁沈阳鹏博士 0 9.564s 0.354s 0.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 27.221.44.46 中国山东青岛联通 0 9.559s 0.349s 0.382s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 36.102.212.97 中国内蒙古呼和浩特电信 0 9.552s 1.307s 1.326s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县电信 电信 海南 124.225.167.214 中国海南海口电信 0 9.542s 0.303s 0.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 202.97.231.18 中国黑龙江哈尔滨联通 0 9.538s 0.33s 0.334s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 124.165.213.219 中国山西吕梁联通 0 9.532s 2.269s 2.325s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 58.215.145.131 中国江苏无锡电信 0 9.528s 0.318s 0.341s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 222.222.88.14 中国河北保定电信 0 9.525s 0.316s 0.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 101.72.205.209 中国河北唐山联通 0 9.519s 5.314s 5.332s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 124.95.157.146 中国辽宁沈阳联通 0 9.494s 0.283s 0.301s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 124.203.224.202 中国湖北武汉长城宽带 0 9.465s 0.256s 0.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.154.89 中国陕西西安联通 0 9.462s 6.258s 6.263s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 125.37.206.222 中国天津联通 0 9.456s 1.215s 1.22s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 121.9.212.201 中国广东佛山电信 0 9.441s 2.234s 2.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 163.177.20.232 中国广东广州联通 0 9.438s 0.229s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 125.77.142.122 中国福建泉州电信 200 9.406s 0.077s 0.143s 0.001400s 9.713KB 9.713KB 6.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 0 9.293s 0.086s 0.125s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 119.84.129.242 中国重庆电信 0 9.244s 5.022s 5.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 117.34.7.115 中国陕西西安电信 0 9.216s 0.981s 1.005s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 124.203.224.200 中国湖北武汉长城宽带 0 9.125s 0.239s 0.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 61.172.205.219 中国上海电信 0 9.081s 0.147s 0.154s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理市联通 联通 云南 180.130.112.227 中国云南昭通联通 200 8.486s 0.138s 0.158s 0.004140s 9.712KB 9.712KB 2.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 43.243.246.107 中国广东广州广电网 200 8.484s 0.235s 0.246s 0.005200s 9.713KB 9.713KB 1.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 118.180.56.212 中国甘肃张掖电信 200 8.245s 0.218s 0.226s 0.000037s 9.712KB 9.712KB 256.332MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 58.218.208.13 中国江苏徐州电信 200 6.342s 0.037s 0.055s 0.000108s 9.713KB 9.713KB 87.826MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 150.138.151.19 中国山东青岛电信 409 0.118s 0.083s 0.095s 0.002555s 3.503KB 3.503KB 1.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳移动 移动 四川 221.178.57.19 中国重庆移动 409 0.083s 0.045s 0.062s 0.001420s 3.501KB 3.501KB 2.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig