x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-01-09 23:39:47

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 158个点 8 38 83个独立IP 75个独立节点 有非200状态 0.179s 0.082s 0.106s 0.045s 40.989KB 40.989KB 3.325MB/s  
四川绵阳移动 移动 四川 * 连接失败 * 0.004s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 1.933s 1.924s 1.926s 0.002308s 40.989KB 40.989KB 17.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 1.904s 0.206s 0.378s 1.351215s 40.989KB 40.989KB 30.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 124.205.169.206 中国北京鹏博士 200 1.473s 1.396s 1.421s 0.026120s 40.989KB 40.989KB 1.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 1.17s 0.585s 0.797s 0.230999s 40.989KB 40.989KB 177.443KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.911s 0.844s 0.863s 0.026452s 40.989KB 40.989KB 1.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.878s 0.406s 0.554s 0.176540s 40.989KB 40.989KB 232.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 123.66.30.36 中国广东广州铁通 200 0.861s 0.367s 0.486s 0.252100s 40.989KB 40.989KB 162.591KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 123.66.30.36 中国广东广州铁通 200 0.699s 0.281s 0.411s 0.143678s 40.989KB 40.989KB 285.286KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 123.66.30.36 中国广东广州铁通 200 0.664s 0.248s 0.37s 0.166701s 40.989KB 40.989KB 245.885KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 163.171.198.117 中国香港 200 0.522s 0.285s 0.309s 0.128114s 40.989KB 40.989KB 319.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.10.29.169 中国重庆移动 200 0.521s 0.189s 0.299s 0.128361s 40.989KB 40.989KB 319.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 61.167.54.33 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.451s 0.04s 0.049s 0.361198s 40.989KB 40.989KB 113.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 111.206.179.205 中国北京联通 200 0.388s 0.148s 0.198s 0.099580s 40.989KB 40.989KB 411.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 101.69.194.66 中国浙江嘉兴联通 200 0.377s 0.079s 0.171s 0.111599s 40.989KB 40.989KB 367.291KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市移动 移动 河北 111.11.0.11 中国河北石家庄移动 200 0.345s 0.09s 0.095s 0.029100s 40.989KB 40.989KB 1.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.322s 0.127s 0.19s 0.066683s 40.989KB 40.989KB 614.688KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.309s 0.14s 0.196s 0.055662s 40.989KB 40.989KB 736.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.246s 0.027s 0.081s 0.108317s 40.989KB 40.989KB 378.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 36.159.58.19 中国广西南宁移动 200 0.242s 0.128s 0.178s 0.051279s 40.989KB 40.989KB 799.338KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.24s 0.09s 0.127s 0.061581s 40.989KB 40.989KB 665.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 218.86.241.95 中国贵州黔西南电信 200 0.235s 0.177s 0.198s 0.018374s 40.989KB 40.989KB 2.179MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.227s 0.105s 0.141s 0.047480s 40.989KB 40.989KB 863.295KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 202.150.26.72 中国陕西西安广电网 200 0.226s 0.087s 0.107s 0.096360s 40.989KB 40.989KB 425.376KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.225s 0.047s 0.086s 0.050862s 40.989KB 40.989KB 805.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 124.236.26.43 中国河北石家庄电信 200 0.215s 0.089s 0.119s 0.061861s 40.989KB 40.989KB 662.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.213s 0.021s 0.036s 0.144940s 40.989KB 40.989KB 282.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 117.174.177.115 中国四川成都移动 200 0.211s 0.128s 0.154s 0.028739s 40.989KB 40.989KB 1.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 113.215.224.69 中国浙江杭州华数 200 0.21s 0.075s 0.108s 0.051540s 40.989KB 40.989KB 795.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.2s 0.11s 0.14s 0.029661s 40.989KB 40.989KB 1.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 42.101.78.188 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.197s 0.134s 0.154s 0.020501s 40.989KB 40.989KB 1.953MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.194s 0.073s 0.11s 0.045398s 40.989KB 40.989KB 902.887KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.192s 0.078s 0.116s 0.037909s 40.989KB 40.989KB 1.056MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.191s 0.076s 0.114s 0.039532s 40.989KB 40.989KB 1.013MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.14 中国台湾台北 200 0.19s 0.052s 0.077s 0.073233s 40.989KB 40.989KB 559.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 111.62.214.93 中国河北石家庄移动 200 0.183s 0.099s 0.126s 0.031220s 40.989KB 40.989KB 1.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.18s 0.04s 0.055s 0.104240s 40.989KB 40.989KB 393.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.179s 0.13s 0.146s 0.015288s 40.989KB 40.989KB 2.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.161s 0.062s 0.094s 0.033910s 40.989KB 40.989KB 1.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.182.68.25 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.159s 0.025s 0.06s 0.059060s 40.989KB 40.989KB 694.027KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.158s 0.03s 0.055s 0.042880s 40.989KB 40.989KB 955.906KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.156s 0.088s 0.104s 0.029199s 40.989KB 40.989KB 1.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市联通 联通 山西 218.26.75.216 中国山西晋中联通 200 0.155s 0.061s 0.08s 0.052119s 40.989KB 40.989KB 786.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.153s 0.083s 0.092s 0.047700s 40.989KB 40.989KB 859.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 110.16.63.125 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.15s 0.038s 0.074s 0.040120s 40.989KB 40.989KB 1021.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 120.253.100.30 中国宁夏银川移动 200 0.15s 0.127s 0.133s 0.007920s 40.989KB 40.989KB 5.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 117.174.177.115 中国四川成都移动 200 0.148s 0.046s 0.077s 0.041840s 40.989KB 40.989KB 979.667KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.93.163.230 中国浙江杭州移动 200 0.148s 0.096s 0.107s 0.029260s 40.989KB 40.989KB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.144s 0.028s 0.035s 0.099561s 40.989KB 40.989KB 411.7KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 101.205.173.173 中国四川凉山联通 200 0.137s 0.059s 0.081s 0.030160s 40.989KB 40.989KB 1.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.101.78.188 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.135s 0.09s 0.104s 0.015197s 40.989KB 40.989KB 2.634MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.134s 0.051s 0.078s 0.028989s 40.989KB 40.989KB 1.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 113.219.132.66 中国湖南衡阳电信 200 0.128s 0.052s 0.067s 0.032460s 40.989KB 40.989KB 1.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.182.68.25 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.127s 0.023s 0.056s 0.036881s 40.989KB 40.989KB 1.085MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 120.232.178.219 中国广东广州移动 200 0.127s 0.013s 0.036s 0.067017s 40.989KB 40.989KB 611.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 122.188.0.18 中国湖北黄冈联通 200 0.126s 0.049s 0.066s 0.035340s 40.989KB 40.989KB 1.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.123s 0.119s 0.12s 0.001205s 40.989KB 40.989KB 33.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.121s 0.031s 0.058s 0.035780s 40.989KB 40.989KB 1.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.12s 0.04s 0.06s 0.026072s 40.989KB 40.989KB 1.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 116.178.68.139 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.118s 0.039s 0.064s 0.024540s 40.989KB 40.989KB 1.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 1.71.150.167 中国山西太原电信 200 0.117s 0.041s 0.056s 0.033579s 40.989KB 40.989KB 1.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.117s 0.038s 0.063s 0.033000s 40.989KB 40.989KB 1.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.116s 0.044s 0.066s 0.025456s 40.989KB 40.989KB 1.572MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.113s 0.008s 0.042s 0.034119s 40.989KB 40.989KB 1.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.111s 0.005s 0.04s 0.036463s 40.989KB 40.989KB 1.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.11s 0.015s 0.045s 0.033879s 40.989KB 40.989KB 1.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.109s 0.053s 0.071s 0.018777s 40.989KB 40.989KB 2.132MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.107s 0.045s 0.065s 0.021002s 40.989KB 40.989KB 1.906MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 61.167.54.33 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.106s 0.029s 0.045s 0.040381s 40.989KB 40.989KB 1015.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 60.210.18.180 中国山东淄博联通 200 0.105s 0.015s 0.044s 0.030940s 40.989KB 40.989KB 1.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.104s 0.028s 0.047s 0.036940s 40.989KB 40.989KB 1.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.103s 0.038s 0.06s 0.021827s 40.989KB 40.989KB 1.834MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.103s 0.033s 0.05s 0.032440s 40.989KB 40.989KB 1.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.101s 0.014s 0.042s 0.030940s 40.989KB 40.989KB 1.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.101s 0.013s 0.04s 0.030980s 40.989KB 40.989KB 1.292MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 58.20.173.123 中国湖南衡阳联通 200 0.1s 0.055s 0.069s 0.012771s 40.989KB 40.989KB 3.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.1s 0.028s 0.051s 0.024360s 40.989KB 40.989KB 1.643MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 124.236.26.43 中国河北石家庄电信 200 0.098s 0.028s 0.046s 0.023980s 40.989KB 40.989KB 1.669MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.097s 0.037s 0.052s 0.017239s 40.989KB 40.989KB 2.322MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.097s 0.036s 0.055s 0.026520s 40.989KB 40.989KB 1.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 112.53.97.102 中国河南移动 200 0.096s 0.053s 0.065s 0.017340s 40.989KB 40.989KB 2.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.096s 0.028s 0.044s 0.019194s 40.989KB 40.989KB 2.085MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 60.28.100.37 中国天津联通 200 0.096s 0.024s 0.038s 0.048980s 40.989KB 40.989KB 836.857KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.096s 0.037s 0.055s 0.017394s 40.989KB 40.989KB 2.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.094s 0.022s 0.036s 0.042675s 40.989KB 40.989KB 960.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 58.220.72.83 中国江苏扬州电信 200 0.093s 0.034s 0.053s 0.019977s 40.989KB 40.989KB 2.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 218.26.75.216 中国山西晋中联通 200 0.092s 0.031s 0.049s 0.023940s 40.989KB 40.989KB 1.672MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 119.52.120.34 中国吉林通化联通 200 0.091s 0.022s 0.04s 0.023580s 40.989KB 40.989KB 1.698MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 124.205.169.204 中国北京鹏博士 200 0.091s 0.068s 0.074s 0.008780s 40.989KB 40.989KB 4.559MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 150.138.107.9 中国山东青岛电信 200 0.091s 0.048s 0.062s 0.015360s 40.989KB 40.989KB 2.606MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市移动 移动 山西 218.26.75.216 中国山西晋中联通 200 0.09s 0.03s 0.046s 0.029280s 40.989KB 40.989KB 1.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 60.28.100.37 中国天津联通 200 0.09s 0.034s 0.044s 0.031859s 40.989KB 40.989KB 1.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.089s 0.048s 0.066s 0.003866s 40.989KB 40.989KB 10.354MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 59.80.52.152 中国贵州贵阳联通 200 0.087s 0.054s 0.062s 0.017560s 40.989KB 40.989KB 2.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.087s 0.035s 0.051s 0.017773s 40.989KB 40.989KB 2.252MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.086s 0.032s 0.049s 0.017910s 40.989KB 40.989KB 2.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 120.39.218.53 中国福建福州电信 200 0.086s 0.056s 0.063s 0.010880s 40.989KB 40.989KB 3.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 111.11.0.11 中国河北石家庄移动 200 0.085s 0.032s 0.045s 0.025281s 40.989KB 40.989KB 1.583MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 211.97.89.35 中国广西梧州联通 200 0.085s 0.016s 0.03s 0.035160s 40.989KB 40.989KB 1.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 219.145.171.82 中国陕西渭南电信 200 0.085s 0.066s 0.072s 0.006259s 40.989KB 40.989KB 6.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理市电信 电信 云南 119.1.248.178 中国贵州六盘水电信 200 0.084s 0.024s 0.043s 0.020660s 40.989KB 40.989KB 1.937MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市