x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2020-10-19 16:34:02

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
167个点 9 38 90个独立IP 80个独立节点 有非200状态 0.194s 0.061s 0.089s 0.055s 文件不一致 文件不一致 6.845MB/s  
广东广州市电信 电信 广东 * 连接失败 * 0.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 2.411s 0.61s 1.103s 0.634261s 41.033KB 41.033KB 64.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 1.794s 0.291s 0.362s 1.376149s 41.033KB 41.033KB 29.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 123.66.30.36 中国广东广州铁通 200 1.494s 1.11s 1.229s 0.139680s 41.033KB 41.033KB 293.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市电信 电信 安徽 218.1.70.80 中国上海浦东电信 200 1.261s 0.016s 0.034s 0.141660s 41.033KB 41.033KB 289.66KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 113.62.126.135 中国西藏拉萨电信 200 1.256s 0.079s 0.124s 0.334141s 41.033KB 41.033KB 122.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 59.47.235.37 中国辽宁本溪电信 200 1.237s 0.48s 0.669s 0.328720s 41.033KB 41.033KB 124.827KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.178 中国新疆乌鲁木齐电信 200 1.013s 0.008s 0.011s 0.012723s 166.528KB 166.528KB 12.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 157.185.179.197 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.939s 0.388s 0.572s 0.183728s 166.528KB 166.528KB 906.385KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆巫溪县电信 电信 重庆 183.66.110.161 中国重庆电信 200 0.864s 0.158s 0.473s 0.192720s 41.033KB 41.033KB 212.916KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.93.163.230 中国浙江杭州移动 200 0.806s 0.336s 0.51s 0.238819s 41.033KB 41.033KB 171.817KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 163.171.130.132 英国英格兰伦敦 200 0.734s 0.101s 0.291s 0.229627s 41.033KB 41.033KB 178.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 123.66.30.36 中国广东广州铁通 200 0.688s 0.273s 0.396s 0.149560s 41.033KB 41.033KB 274.359KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.622s 0.03s 0.045s 0.510143s 41.033KB 41.033KB 80.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.52s 0.14s 0.291s 0.085270s 41.033KB 41.033KB 481.215KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.49s 0.039s 0.183s 0.161081s 41.033KB 41.033KB 254.736KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区联通 联通 新疆 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.477s 0.183s 0.267s 0.116782s 41.033KB 41.033KB 351.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古未知移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.457s 0.134s 0.187s 0.220081s 41.033KB 41.033KB 186.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 222.161.226.41 中国吉林长春联通 200 0.358s 0.033s 0.047s 0.278359s 41.033KB 41.033KB 147.411KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.267s 0.028s 0.087s 0.119178s 41.033KB 41.033KB 344.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.12 中国台湾台北 200 0.249s 0.116s 0.147s 0.068632s 41.033KB 41.033KB 597.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市铁通 铁通 湖北 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.244s 0.118s 0.157s 0.043900s 41.033KB 41.033KB 934.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.235s 0.056s 0.114s 0.059966s 41.033KB 41.033KB 684.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.23s 0.101s 0.141s 0.040911s 166.528KB 166.528KB 3.975MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.86.241.98 中国贵州黔西南电信 200 0.222s 0.077s 0.125s 0.048025s 166.528KB 166.528KB 3.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.211s 0.113s 0.142s 0.042200s 41.033KB 41.033KB 972.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 120.71.176.178 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.207s 0.066s 0.111s 0.048779s 41.033KB 41.033KB 841.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市移动 移动 广西 36.159.58.19 中国广西南宁移动 200 0.195s 0.117s 0.157s 0.022560s 41.033KB 41.033KB 1.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.192s 0.041s 0.062s 0.102220s 41.033KB 41.033KB 401.42KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城市联通 联通 新疆 116.178.68.139 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.191s 0.114s 0.137s 0.028420s 41.033KB 41.033KB 1.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 183.95.80.125 中国湖北武汉联通 200 0.188s 0.07s 0.096s 0.052200s 41.033KB 41.033KB 786.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.185s 0.15s 0.159s 0.011840s 41.033KB 41.033KB 3.384MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.182s 0.069s 0.106s 0.038460s 41.033KB 41.033KB 1.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.182s 0.027s 0.038s 0.131620s 41.033KB 41.033KB 311.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市其他 其他 广东 116.199.127.50 中国广东广州联通 200 0.179s 0.028s 0.052s 0.099880s 41.033KB 41.033KB 410.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.178s 0.076s 0.105s 0.041895s 41.033KB 41.033KB 979.43KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.176s 0.035s 0.07s 0.072060s 41.033KB 41.033KB 569.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南张家界市电信 电信 湖南 124.232.157.41 中国湖南长沙电信 200 0.176s 0.084s 0.107s 0.039460s 41.033KB 41.033KB 1.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市电信 电信 河北 124.236.26.43 中国河北石家庄电信 200 0.174s 0.1s 0.119s 0.027501s 41.033KB 41.033KB 1.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区联通 联通 黑龙江 61.167.54.33 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.174s 0.062s 0.089s 0.054338s 41.033KB 41.033KB 755.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.182.68.25 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.173s 0.07s 0.099s 0.036061s 41.033KB 41.033KB 1.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.172s 0.029s 0.066s 0.062560s 41.033KB 41.033KB 655.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古锡林郭勒盟联通 联通 内蒙古 110.18.246.11 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.167s 0.043s 0.072s 0.061701s 41.033KB 41.033KB 665.033KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 110.18.246.11 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.167s 0.054s 0.085s 0.047621s 41.033KB 41.033KB 861.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 202.150.26.72 中国陕西西安广电网 200 0.167s 0.125s 0.137s 0.014421s 41.033KB 41.033KB 2.779MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市电信 电信 黑龙江 59.47.235.37 中国辽宁本溪电信 200 0.165s 0.026s 0.072s 0.047520s 41.033KB 41.033KB 863.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 175.153.178.60 中国四川成都联通 200 0.164s 0.084s 0.09s 0.038773s 41.033KB 41.033KB 1.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.158s 0.077s 0.096s 0.031680s 41.033KB 41.033KB 1.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 59.38.192.11 中国广东茂名电信 200 0.157s 0.075s 0.092s 0.035160s 41.033KB 41.033KB 1.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 59.47.235.37 中国辽宁本溪电信 200 0.155s 0.014s 0.059s 0.047820s 41.033KB 41.033KB 858.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 124.167.232.125 中国山西朔州联通 200 0.148s 0.026s 0.05s 0.078100s 41.033KB 41.033KB 525.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 61.163.161.28 中国河南驻马店联通 200 0.142s 0.019s 0.034s 0.081161s 41.033KB 41.033KB 505.578KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.141s 0.028s 0.062s 0.044900s 41.033KB 41.033KB 913.88KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 36.250.225.95 中国福建福州联通 200 0.141s 0.05s 0.079s 0.029521s 41.033KB 41.033KB 1.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.134s 0.037s 0.067s 0.041358s 41.033KB 41.033KB 992.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.13s 0.074s 0.091s 0.019119s 41.033KB 41.033KB 2.096MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 60.210.21.104 中国山东淄博联通 200 0.129s 0.051s 0.076s 0.025709s 166.528KB 166.528KB 6.326MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.128s 0.068s 0.079s 0.034382s 41.033KB 41.033KB 1.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 118.123.233.23 中国四川成都电信 200 0.126s 0.03s 0.041s 0.069059s 41.033KB 41.033KB 594.176KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 60.28.100.37 中国天津联通 200 0.126s 0.109s 0.114s 0.005761s 41.033KB 41.033KB 6.956MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 59.38.192.11 中国广东茂名电信 200 0.125s 0.026s 0.048s 0.051120s 41.033KB 41.033KB 802.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.124s 0.032s 0.058s 0.035381s 41.033KB 41.033KB 1.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 125.73.209.66 中国广西南宁电信 200 0.124s 0.077s 0.09s 0.015940s 41.033KB 41.033KB 2.514MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.123s 0.044s 0.065s 0.035760s 41.033KB 41.033KB 1.121MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 58.20.173.123 中国湖南衡阳联通 200 0.123s 0.042s 0.07s 0.027619s 41.033KB 41.033KB 1.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 36.250.225.95 中国福建福州联通 200 0.122s 0.04s 0.059s 0.047540s 41.033KB 41.033KB 863.13KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 36.97.181.158 中国吉林长春电信 200 0.122s 0.084s 0.095s 0.012700s 41.033KB 41.033KB 3.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市联通 联通 江苏 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 0.121s 0.027s 0.057s 0.031960s 41.033KB 41.033KB 1.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.118s 0.09s 0.099s 0.009454s 166.528KB 166.528KB 17.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 58.220.71.45 中国江苏扬州电信 200 0.116s 0.043s 0.059s 0.036320s 41.033KB 41.033KB 1.103MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 58.20.173.123 中国湖南衡阳联通 200 0.114s 0.065s 0.079s 0.017174s 41.033KB 41.033KB 2.333MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 117.174.177.115 中国四川成都移动 200 0.109s 0.008s 0.036s 0.026907s 41.033KB 41.033KB 1.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.107s 0.021s 0.048s 0.030840s 41.033KB 41.033KB 1.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 123.138.203.30 中国陕西西安联通 200 0.106s 0.025s 0.05s 0.027501s 41.033KB 41.033KB 1.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.97.181.158 中国吉林长春电信 200 0.106s 0.095s 0.098s 0.003608s 166.528KB 166.528KB 45.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 61.167.54.33 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.106s 0.045s 0.053s 0.042360s 41.033KB 41.033KB 968.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 120.39.218.53 中国福建福州电信 200 0.103s 0.028s 0.046s 0.036820s 41.033KB 41.033KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 218.77.18.170 中国湖南怀化电信 200 0.103s 0.035s 0.052s 0.033340s 41.033KB 41.033KB 1.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.1s 0.043s 0.061s 0.019716s 41.033KB 41.033KB 2.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 118.123.233.23 中国四川成都电信 200 0.1s 0.069s 0.077s 0.008220s 41.033KB 41.033KB 4.875MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 36.250.225.95 中国福建福州联通 200 0.1s 0.004s 0.031s 0.041401s 41.033KB 41.033KB 991.116KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 113.194.59.120 中国江西宜春联通 200 0.099s 0.02s 0.032s 0.033572s 41.033KB 41.033KB 1.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 111.11.0.111 中国河北石家庄移动 200 0.098s 0.02s 0.048s 0.028340s 41.033KB 41.033KB 1.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 58.220.71.45 中国江苏扬州电信 200 0.098s 0.043s 0.061s 0.018369s 166.528KB 166.528KB 8.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 61.136.167.254 中国湖北十堰电信 200 0.098s 0.025s 0.034s 0.021076s 166.528KB 166.528KB 7.716MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 61.163.161.28 中国河南驻马店联通 200 0.098s 0.023s 0.05s 0.024411s 41.033KB 41.033KB 1.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市移动 移动 四川 118.123.233.23 中国四川成都电信 200 0.096s 0.039s 0.056s 0.021520s 41.033KB 41.033KB 1.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 110.18.246.11 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.094s 0.041s 0.052s 0.029842s 41.033KB 41.033KB 1.343MB/s