x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.56njl.com    

时间 速度

检测时间:2020-10-16 23:35:04

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
165个点 10 38 55个独立IP 52个独立节点 有非200状态 0.205s 0.089s 0.132s 0.028s 文件不一致 文件不一致 15.554MB/s  
越南国外 国外 越南 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 2.347s 0.242s 1.605s 0.375918s 14.297KB 14.297KB 38.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 2.316s 1.98s 2.146s 0.001060s 84.158KB 84.158KB 77.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市电信 电信 河南 117.34.37.35 中国陕西西安电信 200 1.858s 1.809s 1.824s 0.015469s 14.297KB 14.297KB 924.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 1.126s 0.381s 0.628s 0.247166s 14.297KB 14.297KB 57.843KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 101.246.172.35 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 1.088s 1.041s 1.056s 0.013612s 14.297KB 14.297KB 1.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 1.071s 0.725s 0.897s 0.001002s 84.158KB 84.158KB 82.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 101.246.172.35 中国辽宁抚顺鹏博士宽带 200 1.05s 1.029s 1.035s 0.005397s 14.297KB 14.297KB 2.587MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 1.031s 0.037s 0.367s 0.330701s 14.297KB 14.297KB 43.232KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 124.192.164.35 中国北京鹏博士宽带 200 0.93s 0.86s 0.882s 0.022366s 14.297KB 14.297KB 639.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.814s 0.302s 0.465s 0.160260s 14.297KB 14.297KB 89.211KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 125.72.219.35 中国青海西宁电信 200 0.605s 0.251s 0.307s 0.054261s 14.297KB 14.297KB 263.483KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.581s 0.402s 0.463s 0.055871s 14.297KB 14.297KB 255.891KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 0.562s 0.002s 0.276s 0.002320s 14.297KB 14.297KB 6.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.534s 0.192s 0.309s 0.109207s 14.297KB 14.297KB 130.915KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 182.140.225.35 中国四川成都电信 200 0.423s 0.001s 0.034s 0.353663s 14.297KB 14.297KB 40.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.381s 0.229s 0.278s 0.048101s 14.297KB 14.297KB 297.226KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 60.255.149.35 中国四川成都广电网 200 0.355s 0.271s 0.302s 0.016620s 14.297KB 14.297KB 860.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 113.142.198.35 中国陕西咸阳电信 200 0.337s 0.278s 0.297s 0.018578s 14.297KB 14.297KB 769.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市其他 其他 广东 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.316s 0.051s 0.102s 0.127000s 14.297KB 14.297KB 112.574KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.292s 0.081s 0.151s 0.069140s 14.297KB 14.297KB 206.782KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 0.29s 0.139s 0.189s 0.049960s 14.297KB 14.297KB 286.166KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.282s 0.055s 0.131s 0.073192s 14.297KB 14.297KB 195.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古电信 电信 内蒙古 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.276s 0.004s 0.085s 0.085100s 14.297KB 14.297KB 168.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 36.250.245.35 中国福建泉州联通 200 0.276s 0.08s 0.175s 0.049579s 14.297KB 14.297KB 288.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 0.265s 0.088s 0.136s 0.077765s 84.158KB 84.158KB 1.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市电信 电信 广东 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.263s 0.133s 0.174s 0.044220s 14.297KB 14.297KB 323.312KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 116.114.98.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.26s 0.093s 0.15s 0.025281s 14.297KB 14.297KB 565.519KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城市联通 联通 新疆 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.249s 0.026s 0.099s 0.072220s 14.297KB 14.297KB 197.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 116.114.98.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.237s 0.15s 0.189s 0.007260s 14.297KB 14.297KB 1.923MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 116.177.239.35 中国青海联通 200 0.234s 0.084s 0.133s 0.031862s 14.297KB 14.297KB 448.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.227s 0.097s 0.149s 0.007220s 14.297KB 14.297KB 1.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.226s 0.044s 0.116s 0.007622s 14.297KB 14.297KB 1.832MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市移动 移动 广西 111.12.25.35 中国广西南宁移动 200 0.21s 0.077s 0.089s 0.060360s 14.297KB 14.297KB 236.86KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.201s 0.053s 0.102s 0.048500s 14.297KB 14.297KB 294.781KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.196s 0.09s 0.138s 0.006663s 84.158KB 84.158KB 12.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.193s 0.024s 0.102s 0.009575s 14.297KB 14.297KB 1.458MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.191s 0.047s 0.095s 0.039240s 14.297KB 14.297KB 364.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 124.95.163.35 中国辽宁沈阳联通 200 0.181s 0.089s 0.102s 0.011140s 14.297KB 14.297KB 1.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.181s 0.016s 0.067s 0.050860s 14.297KB 14.297KB 281.103KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 182.140.225.35 中国四川成都电信 200 0.175s 0.019s 0.069s 0.049761s 14.297KB 14.297KB 287.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 116.162.7.35 中国湖南长沙联通 200 0.174s 0.128s 0.144s 0.006540s 14.297KB 14.297KB 2.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.171s 0.06s 0.096s 0.035460s 14.297KB 14.297KB 403.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.171s 0.077s 0.115s 0.012361s 14.297KB 14.297KB 1.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 182.61.128.230 中国广东广州百度云 200 0.171s 0.024s 0.069s 0.055200s 14.297KB 14.297KB 259.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市电信 电信 海南 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.169s 0.017s 0.068s 0.050040s 14.297KB 14.297KB 285.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.169s 0.067s 0.114s 0.001000s 14.297KB 14.297KB 13.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.16s 0.065s 0.096s 0.030020s 14.297KB 14.297KB 476.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.157s 0.001s 0.05s 0.047540s 14.297KB 14.297KB 300.734KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市铁通 铁通 湖北 36.156.94.35 中国江苏盐城移动 200 0.156s 0.062s 0.103s 0.005760s 14.297KB 14.297KB 2.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.152s 0.031s 0.088s 0.003160s 14.297KB 14.297KB 4.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 116.153.0.35 中国江西南昌联通 200 0.15s 0.049s 0.054s 0.023907s 14.297KB 14.297KB 598.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.148s 0.001s 0.051s 0.048340s 14.297KB 14.297KB 295.757KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市鹏博士 鹏博士 广东 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.148s 0.008s 0.054s 0.046128s 14.297KB 14.297KB 309.939KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 211.162.160.35 中国四川成都长城宽带 200 0.146s 0.007s 0.053s 0.044201s 14.297KB 14.297KB 323.451KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林延边州电信 电信 吉林 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.143s 0.03s 0.084s 0.001520s 14.297KB 14.297KB 9.185MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.139s 0.086s 0.111s 0.001440s 14.297KB 14.297KB 9.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.138s 0.001s 0.046s 0.045660s 14.297KB 14.297KB 313.116KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.137s 0.078s 0.106s 0.003831s 84.158KB 84.158KB 21.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 123.52.189.35 中国河南洛阳电信 200 0.135s 0.02s 0.048s 0.051220s 14.297KB 14.297KB 279.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.132s 0.01s 0.05s 0.037658s 14.297KB 14.297KB 379.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.65.203.35 中国上海联通 200 0.13s 0.018s 0.028s 0.058959s 14.297KB 14.297KB 242.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.13s 0.021s 0.072s 0.003980s 14.297KB 14.297KB 3.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 182.140.225.35 中国四川成都电信 200 0.13s 0.012s 0.051s 0.036899s 14.297KB 14.297KB 387.46KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 220.194.64.35 中国天津联通 200 0.126s 0.036s 0.064s 0.028880s 14.297KB 14.297KB 495.044KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江七台河市联通 联通 黑龙江 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.125s 0.013s 0.016s 0.019641s 13.834KB 13.834KB 704.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 125.77.154.35 中国福建泉州电信 200 0.125s 0.016s 0.067s 0.007135s 84.158KB 84.158KB 11.519MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.124s 0.024s 0.057s 0.031431s 14.297KB 14.297KB 454.865KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 150.138.249.222 中国山东济南电信 403 0.124s 0.018s 0.061s 0.001060s 8.56KB 8.56KB 7.886MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.122s 0.018s 0.051s 0.031601s 14.297KB 14.297KB 452.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.12s 0.033s 0.075s 0.001442s 84.158KB 84.158KB 56.994MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.118s 0.003s 0.057s 0.010160s 14.297KB 14.297KB 1.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.118s 0.041s 0.066s 0.024910s 14.297KB 14.297KB 573.941KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.117s 0.033s 0.062s 0.026900s 14.297KB 14.297KB 531.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市移动 移动 安徽 123.52.189.35 中国河南洛阳电信 200 0.116s 0.015s 0.047s 0.036559s 14.297KB 14.297KB 391.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.116s 0.01s 0.045s 0.034880s 14.297KB 14.297KB 409.887KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色联通 联通 广西 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.116s 0.011s 0.046s 0.032620s 14.297KB 14.297KB 438.286KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.114s 0.034s 0.061s 0.024820s 14.297KB 14.297KB 576.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.111s 0.016s 0.047s 0.030460s 14.297KB 14.297KB 469.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 116.114.98.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.111s 0.03s 0.056s 0.025380s 14.297KB 14.297KB 563.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.111s 0.017s 0.06s 0.001420s 14.297KB 14.297KB 9.832MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 220.194.64.35 中国天津联通 200 0.111s 0.039s 0.059s 0.017980s 14.297KB 14.297KB 795.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.11s 0.059s 0.081s 0.002633s 84.158KB 84.158KB 31.214MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 125.74.40.35 中国甘肃兰州电信 200 0.11s 0.048s 0.067s 0.019798s 14.297KB 14.297KB 722.137KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 60.6.196.35 中国河北邢台联通 200 0.11s 0.056s 0.081s 0.003517s 84.158KB 84.158KB 23.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市联通 联通 江苏 113.215.19.35 中国浙江杭州华数 200 0.109s 0.018s 0.047s 0.030423s 14.297KB 14.297KB 469.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市联通 联通 湖北 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.109s 0.043s 0.064s 0.021461s 14.297KB 14.297KB 666.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.105s 0.05s 0.076s 0.000589s 84.158KB 84.158KB 139.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.105s 0.022s 0.05s 0.025660s 14.297KB 14.297KB 557.166KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.101s 0.034s 0.064s 0.004375s 84.158KB 84.158KB 18.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.1s 0.014s 0.042s 0.027920s 14.297KB 14.297KB 512.066KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.1s 0.046s 0.071s 0.003513s 84.158KB 84.158KB 23.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市联通 联通 宁夏 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.1s 0.002s 0.034s 0.032500s 14.297KB 14.297KB 439.904KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.099s 0.011s 0.052s 0.002000s 14.297KB 14.297KB 6.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.099s 0.055s 0.076s 0.000823s 84.158KB 84.158KB 99.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 182.140.225.35 中国四川成都电信 200 0.099s 0.071s 0.08s 0.008295s 14.297KB 14.297KB 1.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 39.175.100.35 中国浙江台州移动 200 0.099s 0.009s 0.035s 0.025540s 14.297KB 14.297KB 559.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 116.177.239.35 中国青海联通 200 0.094s 0.028s 0.05s 0.016640s 14.297KB 14.297KB 859.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.093s 0.015s 0.038s 0.026119s 14.297KB 14.297KB 547.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 36.250.245.35 中国福建泉州联通 200 0.093s 0.023s 0.053s 0.005880s 14.297KB 14.297KB 2.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 14.204.150.35 中国云南西双版纳联通 200 0.092s 0.039s 0.056s 0.016360s 14.297KB 14.297KB 873.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市移动 移动 湖北 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.091s 0.021s 0.051s 0.007000s 14.297KB 14.297KB 1.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.091s 0.015s 0.045s 0.011240s 14.297KB 14.297KB 1.242MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 125.42.144.35 中国河南新乡联通 200 0.091s 0.031s 0.049s 0.019500s 14.297KB 14.297KB 733.173KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 182.61.128.198 中国广东广州百度云 200 0.091s 0.015s 0.04s 0.023600s 14.297KB 14.297KB 605.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.089s 0.044s 0.064s 0.002696s 84.158KB 84.158KB 30.484MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.089s 0.025s 0.045s 0.021440s 14.297KB 14.297KB 666.832KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 116.162.7.35 中国湖南长沙联通 200 0.088s 0.066s 0.076s 0.001518s 14.297KB 14.297KB 9.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.087s 0.045s 0.056s 0.010532s 14.297KB 14.297KB 1.326MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 220.194.64.35 中国天津联通 200 0.086s 0.048s 0.066s 0.003182s 14.297KB 14.297KB 4.388MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.079s 0.039s 0.058s 0.000781s 84.158KB 84.158KB 105.231MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.078s 0.004s 0.029s 0.023709s 14.297KB 14.297KB 603.015KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市移动 移动 黑龙江 111.43.173.35 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.078s 0.026s 0.039s 0.017900s 14.297KB 14.297KB 798.708KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 124.14.15.35 中国上海长城宽带 200 0.076s 0.019s 0.023s 0.001880s 14.297KB 14.297KB 7.426MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 111.43.173.35 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.074s 0.029s 0.043s 0.016460s 14.297KB 14.297KB 868.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.074s 0.039s 0.055s 0.000572s 84.158KB 84.158KB 143.681MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 106.13.173.139 中国江苏南京百度云 200 0.073s 0.013s 0.04s 0.001320s 14.297KB 14.297KB 10.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.073s 0.02s 0.033s 0.026620s 14.297KB 14.297KB 537.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 125.72.219.35 中国青海西宁电信 200 0.073s 0.009s 0.013s 0.053280s 84.158KB 84.158KB 1.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 125.74.42.35 中国甘肃兰州电信 200 0.073s 0.02s 0.037s 0.016240s 14.297KB 14.297KB 880.349KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川攀枝花市移动 移动 四川 110.185.186.35 中国四川成都电信 200 0.072s 0.017s 0.032s 0.022080s 14.297KB 14.297KB 647.503KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 43.225.209.35 中国黑龙江哈尔滨广电网 200 0.071s 0.022s 0.031s 0.007820s 14.297KB 14.297KB 1.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 113.59.46.35 中国海南海口联通 200 0.069s 0.054s 0.06s 0.001780s 14.297KB 14.297KB 7.844MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.068s 0.033s 0.048s 0.002269s 84.158KB 84.158KB 36.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 182.61.128.230 中国广东广州百度云 200 0.068s 0.018s 0.034s 0.015140s 14.297KB 14.297KB 944.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 125.74.42.35 中国甘肃兰州电信 200 0.066s 0.008s 0.032s 0.007605s 84.158KB 84.158KB 10.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 116.114.98.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.065s 0.025s 0.042s 0.002180s 14.297KB 14.297KB 6.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 121.227.7.35 中国江苏苏州电信 200 0.065s 0.025s 0.043s 0.002288s 84.158KB 84.158KB 35.92MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市铁通 铁通 广东 182.61.128.230 中国广东广州百度云 200 0.065s 0.012s 0.028s 0.016240s 14.297KB 14.297KB 880.349KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 117.91.181.35 中国江苏扬州电信 200 0.064s 0.004s 0.023s 0.020480s 14.297KB 14.297KB 698.09KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 140.249.244.35 中国山东青岛电信 200 0.064s 0.017s 0.033s 0.014860s 14.297KB 14.297KB 962.105KB/s