x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.uuehw.com    

时间 速度

检测时间:2020-06-30 22:40:23

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 201个点 9 38 10个独立IP 4个独立节点 有非200状态 2.47s 0.245s 0.831s 0.014s 文件不一致 文件不一致 2.19MB/s  
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 13.47s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.016s 0.15s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.02s 1.164s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.015s 0.134s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.045s 3.966s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.125s 2.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古锡林郭勒盟移动 移动 内蒙古 23.224.99.141 美国俄勒冈波特兰Cloudradium 0 10.002s 0.032s 0.251s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 23.224.99.142 美国俄勒冈波特兰Cloudradium 0 10.002s 0.019s 0.219s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 47.56.71.61 中国香港阿里云 0 10.002s 0.049s 0.181s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.067s 5.207s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.002s 0.136s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市电信 电信 广西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.109s 0.586s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.099s 1.314s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.052s 1.291s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 10.001s 5.066s 5.332s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 172.67.73.121 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.024s 1.274s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 47.56.71.61 中国香港阿里云 0 10.001s 0.006s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 10s 0.26s 1.541s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 10s 0.025s 0.33s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 9.888s 0.677s 1.879s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 9.44s 1.5s 3.412s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.73.121 泛播Cloudflare 0 9.303s 1.867s 2.697s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 9.247s 0.034s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市铁通 铁通 福建 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 9.211s 0.002s 0.087s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 9.184s 0.938s 1.119s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.478s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 * 连接失败 * 0.366s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市铁通 铁通 广西 * 连接失败 * 0.024s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.018s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 * 连接失败 * 0.011s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 * 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 * 连接失败 * 0.002s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 * 连接失败 * 0.058s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 * 连接失败 * 2.4s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 6.792s 0.002s 1.099s 0.000880s 554B 554B 614.79KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 6.255s 0.002s 2.095s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 6.019s 1.293s 5.464s 0.000168s 971B 971B 5.512MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 5.972s 0.07s 4.966s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 5.74s 0.011s 5.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 5.422s 0.019s 1.184s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 104.31.87.65 泛播Cloudflare 503 5.35s 5.307s 5.309s 0.000263s 8.299KB 8.299KB 30.815MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 2606:4700:3035:: IP Address illegal 0 5.051s 3.673s 4.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 5.041s 3.973s 4.172s 0.000058s 971B 971B 15.966MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 4.824s 3.505s 4.822s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 4.475s 0.077s 2.313s 0.000116s 971B 971B 7.983MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 4.448s 1.38s 3.611s 0.000452s 554B 554B 1.169MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 4.192s 0.007s 2.214s 0.000091s 971B 971B 10.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 3.883s 0.005s 2.226s 0.000442s 971B 971B 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 3.715s 0.015s 1.315s 0.000269s 971B 971B 3.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 3.605s 0.383s 3.604s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 3.26s 0.122s 2.48s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 3.233s 1.325s 1.512s 0.000082s 971B 971B 11.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 3.185s 0.049s 0.258s 0.000141s 971B 971B 6.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 3.099s 0.044s 0.225s 0.000067s 971B 971B 13.821MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 3.034s 0.021s 1.191s 0.000318s 971B 971B 2.912MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 2.98s 0.021s 0.121s 0.000123s 971B 971B 7.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古铁通 铁通 内蒙古 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 2.929s 0.12s 2.423s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 2.906s 0.029s 2.172s 0.105081s 971B 971B 9.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 2.659s 0.027s 2.361s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 2.511s 2.307s 2.442s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 2.407s 0.033s 2.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 2.354s 0.016s 0.296s 1.093861s 554B 554B 0.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 2.26s 0.008s 1.113s 0.000820s 554B 554B 659.775KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 2.254s 0.002s 0.302s 0.000580s 554B 554B 932.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 2.242s 0.019s 1.206s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 2.185s 0.025s 1.252s 0.000089s 971B 971B 10.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 2.11s 0.93s 1.207s 0.000540s 554B 554B 1001.881KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 2.06s 0.003s 1.248s 0.000099s 971B 971B 9.354MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市电信 电信 甘肃 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 2.007s 0.038s 0.246s 0.000580s 554B 554B 932.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 2.001s 0.001s 0.171s 0.000090s 971B 971B 10.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.95s 0.038s 0.228s 1.132599s 971B 971B 0.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉市联通 联通 新疆 104.31.87.65 泛播Cloudflare 503 1.945s 0.003s 0.004s 0.004420s 8.278KB 8.278KB 1.829MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 1.868s 0.038s 1.237s 0.000208s 971B 971B 4.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 1.821s 0.05s 0.22s 0.000100s 971B 971B 9.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.814s 0.052s 0.209s 0.000157s 971B 971B 5.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.784s 0.007s 0.176s 0.000241s 971B 971B 3.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 1.751s 0.001s 0.191s 0.000093s 971B 971B 9.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.73s 0.003s 0.33s 0.000124s 971B 971B 7.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 1.679s 0.09s 0.279s 0.000178s 971B 971B 5.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.644s 0.329s 1.638s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.594s 0.012s 0.234s 0.000153s 971B 971B 6.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.561s 0.027s 0.312s 0.000118s 971B 971B 7.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 1.439s 0.002s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 1.435s 0.026s 1.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.434s 0.013s 1.22s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 1.429s 0.288s 0.561s 0.000141s 971B 971B 6.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 1.427s 0.71s 0.79s 0.000085s 971B 971B 10.894MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.414s 0.02s 0.294s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市电信 电信 山西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.38s 0.079s 1.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 1.355s 0.335s 0.648s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 1.354s 0.054s 0.365s 0.000124s 971B 971B 7.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 1.343s 0.03s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.308s 0.002s 1.15s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 1.28s 0.048s 1.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.277s 0.065s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.276s 0.011s 0.269s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.264s 0.054s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 1.248s 0.07s 0.356s 0.000128s 971B 971B 7.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.242s 0.021s 1.241s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 1.227s 0.043s 0.319s 0.000097s 971B 971B 9.547MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.218s 0.016s 1.216s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 1.216s 0.015s 0.193s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.184s 0.416s 0.71s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 1.183s 0.031s 0.294s 0.000357s 971B 971B 2.594MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市电信 电信 吉林 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.147s 0.783s 0.963s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.117s 0.042s 0.174s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.114s 0.024s 0.178s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 1.08s 0.056s 0.29s 0.000218s 971B 971B 4.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 1.039s 0.838s 1.019s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 1.026s 0.02s 0.254s 0.000369s 971B 971B 2.51MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 1.023s 0.658s 1.021s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 1.014s 0.008s 0.191s 0.000340s 554B 554B 1.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 0.984s 0.009s 0.189s 0.000091s 971B 971B 10.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 0.927s 0.109s 0.307s 0.000139s 971B 971B 6.662MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.906s 0.659s 0.812s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 0.886s 0.024s 0.181s 0.199062s 971B 971B 4.764KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 0.854s 0.009s 0.193s 0.000089s 971B 971B 10.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海北州移动 移动 青海 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 0.826s 0.044s 0.177s 0.156460s 554B 554B 3.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.823s 0.618s 0.805s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 0.817s 0.047s 0.227s 0.000182s 971B 971B 5.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.785s 0.419s 0.783s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.779s 0.011s 0.132s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.775s 0.021s 0.395s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.77s 0.015s 0.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 200 0.738s 0.023s 0.194s 0.000154s 971B 971B 6.013MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 0.719s 0.037s 0.2s 0.000076s 971B 971B 12.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 0.702s 0.001s 0.17s 0.000087s 971B 971B 10.644MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 0.695s 0.017s 0.175s 0.000170s 971B 971B 5.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 104.26.0.73 泛播Cloudflare 0 0.692s 0.044s 0.363s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 104.26.0.73 泛播Cloudflare 0 0.671s 0.019s 0.342s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.664s 0.267s 0.465s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.663s 0.066s 0.365s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.661s 0.027s 0.317s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.652s 0.057s 0.353s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.652s 0.356s 0.651s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.642s 0.047s 0.345s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.629s 0.027s 0.325s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.623s 0.023s 0.317s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 172.64.196.3 泛播Cloudflare 0 0.616s 0.018s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 172.67.141.189 泛播Cloudflare 200 0.607s 0.001s 0.145s 0.000125s 971B 971B 7.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.594s 0.014s 0.102s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.584s 0.025s 0.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 104.31.87.65 泛播Cloudflare 200 0.582s 0.001s 0.14s 0.000269s 971B 971B 3.442MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.57s 0.036s 0.299s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.562s 0.049s 0.304s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 104.26.0.73 泛播Cloudflare 0 0.538s 0.105s 0.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.517s 0.152s 0.333s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市电信 电信 四川 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.508s 0.085s 0.204s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.508s 0.073s 0.288s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.485s 0.002s 0.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.474s 0.029s 0.25s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.465s 0.029s 0.246s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市联通 联通 江苏 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.458s 0.058s 0.255s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.458s 0.033s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.44s 0.114s 0.438s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.434s 0.069s 0.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.429s 0.002s 0.207s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.383s 0.014s 0.195s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.383s 0.017s 0.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.378s 0.041s 0.377s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.36s 0.054s 0.206s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.359s 0.004s 0.358s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.348s 0.004s 0.173s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.343s 0.012s 0.176s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.341s 0.005s 0.34s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.314s 0.014s 0.153s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.295s 0.038s 0.166s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.295s 0.037s 0.163s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.286s 0.11s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.282s 0.006s 0.281s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市移动 移动 安徽 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.282s 0.02s 0.147s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.281s 0.076s 0.258s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.277s 0.011s 0.276s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市铁通 铁通 福建 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.265s 0.024s 0.263s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.261s 0.017s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.254s 0.023s 0.12s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 172.67.73.121 泛播Cloudflare 0 0.252s 0.032s 0.251s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.246s 0.043s 0.044s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.246s 0.034s 0.244s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.246s 0.042s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.242s 0.042s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.236s 0.017s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.235s 0.015s 0.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.234s 0.009s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.234s 0.02s 0.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.228s 0.026s 0.208s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 172.67.141.189 泛播Cloudflare 0 0.224s 0.002s 0.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.22s 0.002s 0.208s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 2606:4700:3035:: IP Address illegal 0 0.203s 0.002s 0.162s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 104.31.86.65 泛播Cloudflare 0 0.17s 0.05s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.31.87.65 泛播Cloudflare 0 0.14s 0.002s 0.065s 0s *