x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.51wysj.cn    

时间 速度

检测时间:2020-05-22 22:54:48

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 93个点 8 33 1个独立IP 1个独立节点 200 0.797s 0.284s 0.393s 0.107s 文件不一致 文件不一致 521.802KB/s  
德国国外 国外 德国 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 6.47s 0.849s 4.24s 1.787523s 38.03KB 38.03KB 21.275KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 5.476s 5.002s 5.069s 0.136896s 38.03KB 38.03KB 277.804KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 5.3s 1.548s 4.631s 0.351560s 38.03KB 38.03KB 108.176KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 5.198s 5.005s 5.045s 0.080537s 38.03KB 38.03KB 472.209KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 5.159s 5.013s 5.025s 0.019063s 38.03KB 38.03KB 1.948MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.283s 0.309s 0.542s 0.465742s 38.03KB 38.03KB 81.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.245s 0.463s 0.637s 0.391981s 38.03KB 38.03KB 97.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 1.093s 0.15s 0.226s 0.431860s 38.03KB 38.03KB 88.062KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.845s 0.136s 0.247s 0.231001s 10.026KB 10.026KB 43.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.815s 0.086s 0.088s 0.169321s 38.03KB 38.03KB 224.605KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.804s 0.219s 0.282s 0.124928s 38.03KB 38.03KB 304.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.781s 0.207s 0.266s 0.118395s 38.03KB 38.03KB 321.215KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.771s 0.158s 0.189s 0.061235s 38.03KB 38.03KB 621.055KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.755s 0.122s 0.179s 0.117460s 10.026KB 10.026KB 85.36KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.736s 0.381s 0.413s 0.062677s 38.03KB 38.03KB 606.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.723s 0.095s 0.169s 0.147358s 38.03KB 38.03KB 258.081KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.711s 0.053s 0.103s 0.099673s 38.03KB 38.03KB 381.55KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.706s 0.065s 0.118s 0.105330s 38.03KB 38.03KB 361.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.706s 0.063s 0.105s 0.084534s 38.03KB 38.03KB 449.881KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.699s 0.156s 0.183s 0.053348s 38.03KB 38.03KB 712.872KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.673s 0.106s 0.137s 0.061030s 38.03KB 38.03KB 623.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.668s 0.143s 0.168s 0.047834s 38.03KB 38.03KB 795.047KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.663s 0.126s 0.17s 0.092878s 38.03KB 38.03KB 409.465KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.651s 0.172s 0.248s 0.133312s 10.026KB 10.026KB 75.21KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.648s 0.113s 0.138s 0.051291s 38.03KB 38.03KB 741.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.641s 0.12s 0.146s 0.050961s 38.03KB 38.03KB 746.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.639s 0.052s 0.093s 0.079354s 38.03KB 38.03KB 479.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.634s 0.121s 0.142s 0.042930s 38.03KB 38.03KB 885.867KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.634s 0.06s 0.091s 0.048791s 38.03KB 38.03KB 779.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.634s 0.136s 0.152s 0.032275s 38.03KB 38.03KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.626s 0.195s 0.255s 0.120254s 38.03KB 38.03KB 316.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.622s 0.055s 0.108s 0.104680s 38.03KB 38.03KB 363.3KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.62s 0.115s 0.14s 0.048560s 38.03KB 38.03KB 783.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.601s 0.318s 0.339s 0.041347s 38.03KB 38.03KB 919.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.599s 0.065s 0.113s 0.095059s 10.026KB 10.026KB 105.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.585s 0.151s 0.175s 0.048112s 38.03KB 38.03KB 790.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.57s 0.102s 0.12s 0.033958s 38.03KB 38.03KB 1.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.568s 0.1s 0.128s 0.054432s 38.03KB 38.03KB 698.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.567s 0.078s 0.133s 0.110196s 38.03KB 38.03KB 345.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.565s 0.06s 0.101s 0.081944s 38.03KB 38.03KB 464.101KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.564s 0.114s 0.213s 0.181659s 10.026KB 10.026KB 55.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.56s 0.098s 0.116s 0.035232s 38.03KB 38.03KB 1.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.555s 0.032s 0.077s 0.089979s 38.03KB 38.03KB 422.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.553s 0.011s 0.052s 0.079670s 10.026KB 10.026KB 125.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.551s 0.069s 0.109s 0.079149s 38.03KB 38.03KB 480.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.55s 0.248s 0.261s 0.023205s 10.026KB 10.026KB 432.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.535s 0.088s 0.125s 0.075788s 38.03KB 38.03KB 501.798KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.534s 0.037s 0.068s 0.057939s 10.026KB 10.026KB 173.05KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.528s 0.151s 0.221s 0.130082s 10.026KB 10.026KB 77.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.525s 0.073s 0.099s 0.051926s 38.03KB 38.03KB 732.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.522s 0.104s 0.131s 0.054751s 38.03KB 38.03KB 694.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.519s 0.118s 0.137s 0.036899s 38.03KB 38.03KB 1.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.5s 0.046s 0.08s 0.069035s 38.03KB 38.03KB 550.884KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.476s 0.007s 0.027s 0.041711s 38.03KB 38.03KB 911.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.467s 0.042s 0.057s 0.028593s 38.03KB 38.03KB 1.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.46s 0.046s 0.067s 0.042297s 38.03KB 38.03KB 899.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.458s 0.021s 0.034s 0.026101s 38.03KB 38.03KB 1.423MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.457s 0.055s 0.076s 0.041835s 38.03KB 38.03KB 909.054KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.45s 0.117s 0.141s 0.047594s 38.03KB 38.03KB 799.056KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.448s 0.052s 0.086s 0.068857s 38.03KB 38.03KB 552.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.443s 0.042s 0.062s 0.041224s 38.03KB 38.03KB 922.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.442s 0.03s 0.058s 0.058473s 38.03KB 38.03KB 650.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌海市移动 移动 内蒙古 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.441s 0.135s 0.159s 0.051946s 38.03KB 38.03KB 732.112KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.436s 0.049s 0.106s 0.111741s 10.026KB 10.026KB 89.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.434s 0.024s 0.067s 0.083250s 10.026KB 10.026KB 120.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.427s 0.122s 0.186s 0.126780s 10.026KB 10.026KB 79.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.42s 0.217s 0.256s 0.080307s 10.026KB 10.026KB 124.85KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.418s 0.07s 0.081s 0.023575s 38.03KB 38.03KB 1.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.417s 0.137s 0.15s 0.028989s 38.03KB 38.03KB 1.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.41s 0.083s 0.089s 0.011803s 38.03KB 38.03KB 3.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.408s 0.026s 0.061s 0.070741s 10.026KB 10.026KB 141.733KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.398s 0.033s 0.054s 0.045416s 38.03KB 38.03KB 837.376KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.396s 0.168s 0.212s 0.087460s 10.026KB 10.026KB 114.639KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.393s 0.056s 0.079s 0.045978s 38.03KB 38.03KB 827.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.385s 0.066s 0.081s 0.029022s 38.03KB 38.03KB 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.385s 0.111s 0.175s 0.126280s 10.026KB 10.026KB 79.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市铁通 铁通 福建 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.382s 0.041s 0.044s 0.156821s 38.03KB 38.03KB 242.508KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.378s 0.193s 0.198s 0.093421s 38.03KB 38.03KB 407.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市电信 电信 山西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.376s 0.15s 0.2s 0.098221s 10.026KB 10.026KB 102.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.321s 0.079s 0.125s 0.089717s 10.026KB 10.026KB 111.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.317s 0.033s 0.075s 0.072339s 10.026KB 10.026KB 138.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.288s 0.122s 0.153s 0.062100s 10.026KB 10.026KB 161.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.282s 0.07s 0.09s 0.039400s 10.026KB 10.026KB 254.476KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.275s 0.077s 0.121s 0.069581s 10.026KB 10.026KB 144.096KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.27s 0.05s 0.094s 0.086119s 10.026KB 10.026KB 116.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.256s 0.017s 0.065s 0.095441s 10.026KB 10.026KB 105.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市移动 移动 内蒙古 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.238s 0.022s 0.058s 0.073760s 10.026KB 10.026KB 135.932KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.231s 0.067s 0.094s 0.055477s 10.026KB 10.026KB 180.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.226s 0.009s 0.046s 0.073520s 10.026KB 10.026KB 136.376KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.222s 0.078s 0.099s 0.039120s 10.026KB 10.026KB 256.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市移动 移动 安徽 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.21s 0.023s 0.053s 0.070681s 10.026KB 10.026KB 141.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市移动 移动 安徽 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.184s 0.026s 0.053s 0.051420s 10.026KB 10.026KB 194.99KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 139.129.152.193 中国山东青岛阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 200 0.149s 0.024s 0.053s 0.057219s 10.026KB 10.026KB 175.228KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig