x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:ds001.cc    

时间 速度

检测时间:2020-03-26 23:04:21

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 204个点 10 41 2个独立IP 2个独立节点 有非200状态 2.792s 0.133s 0.377s 1.478s 文件不一致 文件不一致 2.598KB/s  
湖南长沙市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 11.421s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 * 连接失败 * 10.043s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 103.200.124.250 中国香港 301 15.933s 5.146s 5.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 45.10.209.66 欧盟 301 14.731s 0.003s 3.217s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 45.10.209.66 欧盟 301 14.005s 0.02s 1.117s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市联通 联通 广东 103.200.124.250 中国香港 301 13.408s 0.005s 2.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 45.10.209.66 欧盟 301 13.004s 5.054s 5.125s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市移动 移动 陕西 45.10.209.66 欧盟 301 11.047s 0.003s 5.202s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 45.10.209.66 欧盟 301 11.014s 0.002s 0.008s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 45.10.209.66 欧盟 301 10.777s 5.025s 5.104s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 45.10.209.66 欧盟 301 10.001s 0.002s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉市移动 移动 新疆 103.200.124.250 中国香港 200 10s 0.003s 0.128s 6.383356s 826B 0.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 45.10.209.66 欧盟 200 9.415s 0.003s 0.195s 7.238941s 826B 826B 0.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 45.10.209.66 欧盟 200 9.393s 0.002s 3.094s 5.918520s 826B 826B 0.136KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 103.200.124.250 中国香港 200 9.251s 0.015s 0.262s 5.159883s 826B 826B 0.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 103.200.124.250 中国香港 301 9.132s 0.003s 0.18s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 103.200.124.250 中国香港 200 8.176s 0.007s 0.059s 7.942408s 1.743KB 1.743KB 0.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 45.10.209.66 欧盟 200 7.644s 0.003s 0.041s 7.401610s 826B 826B 0.109KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 103.200.124.250 中国香港 连接失败 * 0.003s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 45.10.209.66 欧盟 连接失败 * 0.001s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 45.10.209.66 欧盟 200 7.164s 0.003s 0.088s 5.745901s 826B 826B 0.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 45.10.209.66 欧盟 200 7.02s 0.003s 0.073s 6.606777s 826B 826B 0.122KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市移动 移动 湖北 45.10.209.66 欧盟 200 6.824s 0.003s 0.183s 5.599318s 826B 826B 0.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 45.10.209.66 欧盟 200 6.805s 0.003s 0.07s 5.446499s 826B 826B 0.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 103.200.124.250 中国香港 200 6.492s 0.003s 0.239s 5.539963s 826B 826B 0.146KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 103.200.124.250 中国香港 200 6.429s 0.003s 0.085s 5.953622s 826B 826B 0.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 45.10.209.66 欧盟 200 6.267s 1.096s 1.106s 5.090897s 1.743KB 1.743KB 0.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 103.200.124.250 中国香港 200 6.131s 0.003s 0.089s 5.727876s 826B 826B 0.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 103.200.124.250 中国香港 200 6.065s 0.035s 0.133s 5.606573s 1.743KB 1.743KB 0.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 45.10.209.66 欧盟 200 5.922s 5.041s 5.148s 0.253236s 826B 826B 3.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 103.200.124.250 中国香港 200 5.829s 0.016s 0.082s 5.532272s 1.743KB 1.743KB 0.315KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 45.10.209.66 欧盟 200 5.812s 0.024s 0.077s 5.521177s 1.743KB 1.743KB 0.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 45.10.209.66 欧盟 200 5.459s 0.068s 0.125s 5.144034s 1.743KB 1.743KB 0.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 45.10.209.66 欧盟 200 5.384s 0.043s 0.089s 5.143553s 1.743KB 1.743KB 0.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 103.200.124.250 中国香港 200 5.381s 0.042s 0.088s 5.132057s 1.743KB 1.743KB 0.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 45.10.209.66 欧盟 200 5.374s 0.051s 0.104s 5.103581s 1.743KB 1.743KB 0.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 103.200.124.250 中国香港 200 5.276s 0.016s 0.055s 5.082019s 1.743KB 1.743KB 0.343KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 103.200.124.250 中国香港 200 5.269s 0.015s 0.046s 5.095794s 1.743KB 1.743KB 0.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 45.10.209.66 欧盟 200 5.223s 0.008s 0.04s 5.068828s 1.743KB 1.743KB 0.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 103.200.124.250 中国香港 200 4.907s 0.003s 3.09s 1.441757s 826B 826B 0.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市移动 移动 浙江 45.10.209.66 欧盟 200 4.794s 0.019s 0.054s 4.611638s 1.743KB 1.743KB 0.378KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 45.10.209.66 欧盟 200 4.743s 0.002s 0.109s 4.126781s 826B 826B 0.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 103.200.124.250 中国香港 200 4.619s 0.097s 0.187s 3.323822s 1.743KB 1.743KB 0.524KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃未知移动 移动 甘肃 103.200.124.250 中国香港 200 4.602s 0.003s 0.087s 4.240920s 826B 826B 0.19KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 103.200.124.250 中国香港 200 4.528s 0.003s 0.077s 4.010782s 826B 826B 0.201KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 45.10.209.66 欧盟 200 4.521s 0.656s 0.783s 3.312752s 826B 826B 0.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 103.200.124.250 中国香港 200 4.427s 0.006s 3.101s 0.215965s 1.743KB 1.743KB 8.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 103.200.124.250 中国香港 200 4.411s 0.001s 0.121s 3.920219s 1.743KB 1.743KB 0.445KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 103.200.124.250 中国香港 200 4.32s 0.168s 0.201s 4.008088s 1.743KB 1.743KB 0.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 45.10.209.66 欧盟 200 4.289s 0.002s 3.148s 0.495560s 826B 826B 1.628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 45.10.209.66 欧盟 200 4.26s 0.019s 0.091s 3.184806s 826B 826B 0.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 103.200.124.250 中国香港 200 4.062s 0.369s 0.412s 3.502113s 1.743KB 1.743KB 0.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 45.10.209.66 欧盟 200 4s 0.003s 0.126s 3.284291s 826B 826B 0.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 45.10.209.66 欧盟 200 3.959s 0.053s 0.186s 3.359836s 1.743KB 1.743KB 0.519KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 103.200.124.250 中国香港 200 3.914s 0.025s 0.098s 3.214616s 1.743KB 1.743KB 0.542KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 45.10.209.66 欧盟 200 3.806s 0.002s 3.109s 0.174639s 826B 826B 4.619KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 45.10.209.66 欧盟 200 3.777s 0.001s 0.082s 3.103879s 1.743KB 1.743KB 0.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 103.200.124.250 中国香港 200 3.758s 0.003s 0.118s 2.891734s 826B 826B 0.279KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 45.10.209.66 欧盟 200 3.734s 0.02s 3.17s 0.234572s 1.743KB 1.743KB 7.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 45.10.209.66 欧盟 200 3.731s 0.002s 0.076s 1.601129s 826B 826B 0.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 45.10.209.66 欧盟 200 3.614s 0.003s 3.071s 0.255982s 826B 826B 3.151KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 45.10.209.66 欧盟 200 3.477s 0.001s 0.009s 3.420512s 1.743KB 1.743KB 0.51KB/s 查看