x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:150.242.99.144    

时间 速度

检测时间:2020-03-25 23:41:37

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 199个点 10 39 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.253s 0.01s 0.065s 0.006s 11.749KB 文件不一致 33.535MB/s  
上海上海市电信 电信 上海 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 10.001s 0s 0.115s 9.770011s 11.749KB 2.462KB 1.203KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西未知移动 移动 江西 150.242.99.144 中国 200 7.08s 0s 2.342s 2.438120s 11.749KB 11.749KB 4.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 150.242.99.144 中国 200 4.565s 0s 0.395s 0.002140s 11.749KB 11.749KB 5.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 150.242.99.144 中国 200 3.55s 0s 0.046s 0.000146s 11.749KB 11.749KB 78.587MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 150.242.99.144 中国 200 1.383s 0s 1.189s 0.000097s 11.749KB 11.749KB 118.285MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 150.242.99.144 中国 200 1.091s 0s 1.054s 0.000960s 11.749KB 11.749KB 11.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 150.242.99.144 中国 200 0.997s 0.002s 0.051s 0.000068s 11.749KB 11.749KB 168.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 150.242.99.144 中国 200 0.783s 0s 0.08s 0.480480s 11.749KB 11.749KB 24.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 150.242.99.144 中国 200 0.743s 0s 0.367s 0.004440s 11.749KB 11.749KB 2.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 150.242.99.144 中国 200 0.548s 0s 0.272s 0.000123s 11.749KB 11.749KB 93.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 150.242.99.144 中国 200 0.532s 0s 0.252s 0.015860s 11.749KB 11.749KB 740.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 150.242.99.144 中国 200 0.334s 0s 0.045s 0.231820s 11.749KB 11.749KB 50.682KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 150.242.99.144 中国 200 0.273s 0s 0.135s 0.000996s 11.749KB 11.749KB 11.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 150.242.99.144 中国 200 0.264s 0s 0.119s 0.001860s 11.749KB 11.749KB 6.169MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 150.242.99.144 中国 200 0.252s 0s 0.123s 0.005480s 11.749KB 11.749KB 2.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 150.242.99.144 中国 200 0.245s 0s 0.08s 0.005460s 11.749KB 11.749KB 2.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.239s 0s 0.099s 0.015560s 11.749KB 11.749KB 755.079KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市移动 移动 四川 150.242.99.144 中国 200 0.237s 0.06s 0.156s 0.000910s 11.749KB 11.749KB 12.608MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 150.242.99.144 中国 200 0.237s 0s 0.102s 0.002176s 11.749KB 11.749KB 5.273MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 150.242.99.144 中国 200 0.237s 0s 0.118s 0.000911s 11.749KB 11.749KB 12.595MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田市电信 电信 新疆 150.242.99.144 中国 200 0.229s 0s 0.112s 0.003960s 11.749KB 11.749KB 2.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 150.242.99.144 中国 200 0.212s 0s 0.126s 0.000940s 11.749KB 11.749KB 12.206MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.212s 0s 0.101s 0.006320s 11.749KB 11.749KB 1.815MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.21s 0s 0.105s 0.001660s 11.749KB 11.749KB 6.912MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.201s 0s 0.099s 0.002268s 11.749KB 11.749KB 5.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州联通 联通 新疆 150.242.99.144 中国 200 0.195s 0s 0.098s 0.000480s 11.749KB 11.749KB 23.903MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色铁通 铁通 广西 150.242.99.144 中国 200 0.193s 0s 0.099s 0.013919s 11.749KB 11.749KB 844.1KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 150.242.99.144 中国 200 0.182s 0s 0.061s 0.060455s 11.749KB 11.749KB 194.343KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 150.242.99.144 中国 200 0.181s 0s 0.09s 0.001180s 11.749KB 11.749KB 9.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 150.242.99.144 中国 200 0.171s 0s 0.091s 0.010720s 11.749KB 11.749KB 1.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 150.242.99.144 中国 200 0.17s 0s 0.085s 0.001570s 11.749KB 11.749KB 7.308MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 150.242.99.144 中国 200 0.167s 0s 0.083s 0.000058s 11.749KB 11.749KB 197.822MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市电信 电信 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.165s 0s 0.082s 0.001520s 11.749KB 11.749KB 7.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 150.242.99.144 中国 200 0.162s 0s 0.081s 0.012100s 11.749KB 11.749KB 970.994KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 150.242.99.144 中国 200 0.159s 0s 0.079s 0.002019s 11.749KB 11.749KB 5.683MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.155s 0s 0.052s 0.049334s 11.749KB 11.749KB 238.153KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 150.242.99.144 中国 200 0.154s 0s 0.068s 0.001340s 11.749KB 11.749KB 8.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 150.242.99.144 中国 200 0.154s 0s 0.073s 0.001820s 11.749KB 11.749KB 6.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市其他 其他 云南 150.242.99.144 中国 200 0.153s 0.001s 0.075s 0.004600s 11.749KB 11.749KB 2.494MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市移动 移动 吉林 150.242.99.144 中国 200 0.149s 0s 0.074s 0.000130s 11.749KB 11.749KB 88.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.149s 0s 0.073s 0.002740s 11.749KB 11.749KB 4.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市电信 电信 吉林 150.242.99.144 中国 200 0.147s 0s 0.073s 0.001032s 11.749KB 11.749KB 11.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 150.242.99.144 中国 200 0.146s 0s 0.074s 0.000760s 11.749KB 11.749KB 15.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 150.242.99.144 中国 200 0.146s 0s 0.073s 0.002940s 11.749KB 11.749KB 3.903MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 150.242.99.144 中国 200 0.146s 0s 0.072s 0.000982s 11.749KB 11.749KB 11.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 150.242.99.144 中国 200 0.145s 0s 0.072s 0.000068s 11.749KB 11.749KB 168.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 150.242.99.144 中国 200 0.144s 0s 0.071s 0.001208s 11.749KB 11.749KB 9.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市移动 移动 甘肃 150.242.99.144 中国 200 0.14s 0s 0.066s 0.009180s 11.749KB 11.749KB 1.25MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 150.242.99.144 中国 200 0.139s 0s 0.067s 0.002760s 11.749KB 11.749KB 4.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.137s 0s 0.067s 0.001304s 11.749KB 11.749KB 8.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 150.242.99.144 中国 200 0.135s 0s 0.067s 0.000849s 11.749KB 11.749KB 13.514MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 150.242.99.144 中国 200 0.132s 0s 0.065s 0.001120s 11.749KB 11.749KB 10.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 150.242.99.144 中国 200 0.131s 0s 0.065s 0.001774s 11.749KB 11.749KB 6.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 150.242.99.144 中国 200 0.131s 0.001s 0.065s 0.001300s 11.749KB 11.749KB 8.826MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 150.242.99.144 中国 200 0.131s 0s 0.066s 0.000058s 11.749KB 11.749KB 197.822MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 150.242.99.144 中国 200 0.13s 0s 0.065s 0.000152s 11.749KB 11.749KB 75.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 150.242.99.144 中国 200 0.13s 0s 0.064s 0.002409s 11.749KB 11.749KB 4.763MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 150.242.99.144 中国 200 0.13s 0s 0.064s 0.001621s 11.749KB 11.749KB 7.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 150.242.99.144 中国 200 0.128s 0s 0.061s 0.005720s 11.749KB 11.749KB 2.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 150.242.99.144 中国 200 0.126s 0s 0.062s 0.001423s 11.749KB 11.749KB 8.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 150.242.99.144 中国 200 0.125s 0s 0.062s 0.001160s 11.749KB 11.749KB 9.891MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.122s 0s 0.06s 0.000840s 11.749KB 11.749KB 13.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 150.242.99.144 中国 200 0.122s 0s 0.061s 0.000095s 11.749KB 11.749KB 120.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 150.242.99.144 中国 200 0.121s 0s 0.059s 0.002100s 11.749KB 11.749KB 5.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 150.242.99.144 中国 200 0.121s 0s 0.058s 0.002260s 11.749KB 11.749KB 5.077MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.12s 0s 0.059s 0.000990s 11.749KB 11.749KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 150.242.99.144 中国 200 0.12s 0s 0.058s 0.003040s 11.749KB 11.749KB 3.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 150.242.99.144 中国 200 0.119s 0s 0.004s 0.002320s 11.749KB 11.749KB 4.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州楚雄市移动 移动 云南 150.242.99.144 中国 200 0.119s 0s 0.059s 0.001220s 11.749KB 11.749KB 9.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 150.242.99.144 中国 200 0.118s 0s 0.059s 0.000820s 11.749KB 11.749KB 13.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.118s 0s 0.058s 0.000850s 11.749KB 11.749KB 13.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 150.242.99.144 中国 200 0.118s 0s 0.059s 0.000515s 11.749KB 11.749KB 22.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 150.242.99.144 中国 200 0.118s 0s 0.059s 0.002540s 11.749KB 11.749KB 4.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.118s 0s 0.059s 0.000376s 11.749KB 11.749KB 30.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 150.242.99.144 中国 200 0.117s 0s 0.057s 0.001380s 11.749KB 11.749KB 8.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西景德镇市电信 电信 江西 150.242.99.144 中国 200 0.117s 0s 0.057s 0.000920s 11.749KB 11.749KB 12.471MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 150.242.99.144 中国 200 0.116s 0s 0.06s 0.000720s 11.749KB 11.749KB 15.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.116s 0s 0.058s 0.000124s 11.749KB 11.749KB 92.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 150.242.99.144 中国 200 0.114s 0s 0.055s 0.002400s 11.749KB 11.749KB 4.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 150.242.99.144 中国 200 0.113s 0s 0.055s 0.000774s 11.749KB 11.749KB 14.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 150.242.99.144 中国 200 0.113s 0s 0.055s 0.000980s 11.749KB 11.749KB 11.708MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 150.242.99.144 中国 200 0.113s 0s 0.056s 0.000228s 11.749KB 11.749KB 50.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市铁通 铁通 广东 150.242.99.144 中国 200 0.112s 0s 0.053s 0.005880s 11.749KB 11.749KB 1.951MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.111s 0s 0.055s 0.000777s 11.749KB 11.749KB 14.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 150.242.99.144 中国 200 0.111s 0s 0.055s 0.000260s 11.749KB 11.749KB 44.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 150.242.99.144 中国 200 0.111s 0s 0.055s 0.002140s 11.749KB 11.749KB 5.362MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 150.242.99.144 中国 200 0.11s 0s 0.053s 0.001626s 11.749KB 11.749KB 7.056MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 150.242.99.144 中国 200 0.109s 0s 0.054s 0.000851s 11.749KB 11.749KB 13.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 150.242.99.144 中国 200 0.109s 0s 0.002s 0.003220s 11.749KB 11.749KB 3.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 150.242.99.144 中国 200 0.108s 0s 0.054s 0.000494s 11.749KB 11.749KB 23.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南州移动 移动 贵州 150.242.99.144 中国 200 0.107s 0s 0.053s 0.001220s 11.749KB 11.749KB 9.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 150.242.99.144 中国 200 0.107s 0s 0.053s 0.001136s 11.749KB 11.749KB 10.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 150.242.99.144 中国 200 0.106s 0s 0.052s 0.001057s 11.749KB 11.749KB 10.855MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 150.242.99.144 中国 200 0.106s 0s 0.053s 0.000073s 11.749KB 11.749KB 157.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 150.242.99.144 中国 200 0.105s 0.002s 0.055s 0.000840s 11.749KB 11.749KB 13.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 150.242.99.144 中国 200 0.104s 0s 0.053s 0.002073s 11.749KB 11.749KB 5.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 150.242.99.144 中国 200 0.104s 0s 0.052s 0.000061s 11.749KB 11.749KB 188.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 150.242.99.144 中国 200 0.103s 0s 0.051s 0.000820s 11.749KB 11.749KB 13.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 150.242.99.144 中国 200 0.102s 0s 0.05s 0.000820s 11.749KB 11.749KB 13.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 150.242.99.144 中国 200 0.102s 0s 0.049s 0.000056s 11.749KB 11.749KB 204.887MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 150.242.99.144 中国 200 0.101s 0s 0.05s 0.000299s 11.749KB 11.749KB 38.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 150.242.99.144 中国 200 0.101s 0s 0.05s 0.000337s 11.749KB 11.749KB 34.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 150.242.99.144 中国 200 0.101s 0s 0.051s 0.004020s 11.749KB 11.749KB 2.854MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 150.242.99.144 中国 200 0.101s 0s 0.047s 0.004920s 11.749KB 11.749KB 2.332MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 150.242.99.144 中国 200 0.1s 0s 0.049s 0.001945s 11.749KB 11.749KB 5.899MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 150.242.99.144 中国 200 0.098s 0s 0.048s 0.001006s 11.749KB 11.749KB 11.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 150.242.99.144 中国 200 0.097s 0s 0.048s 0.000107s 11.749KB 11.749KB 107.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 150.242.99.144 中国 200 0.096s 0s 0.002s 0.004420s 11.749KB 11.749KB 2.596MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 150.242.99.144 中国 200 0.095s 0s 0.048s 0.000068s 11.749KB 11.749KB 168.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 150.242.99.144 中国 200 0.094s 0s 0.047s 0.000064s 11.749KB 11.749KB 179.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 150.242.99.144 中国 200 0.093s 0s 0.046s 0.000807s 11.749KB 11.749KB 14.218MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市铁通 铁通 湖北 150.242.99.144 中国 200 0.093s 0s 0.046s 0.001400s 11.749KB 11.749KB 8.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 150.242.99.144 中国 200 0.093s 0s 0.046s 0.000802s 11.749KB 11.749KB 14.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙市电信 电信 海南 150.242.99.144 中国 200 0.093s 0s 0.046s 0.000544s 11.749KB 11.749KB 21.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 150.242.99.144 中国 200 0.092s 0s 0.046s 0.000122s 11.749KB 11.749KB 94.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 150.242.99.144 中国 200 0.092s 0s 0.044s 0.002840s 11.749KB 11.749KB 4.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 150.242.99.144 中国 200 0.092s 0s 0.045s 0.002360s 11.749KB 11.749KB 4.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 150.242.99.144 中国 200 0.091s 0s 0.045s 0.000869s 11.749KB 11.749KB 13.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 150.242.99.144 中国 200 0.09s 0.001s 0.029s 0.030420s 11.749KB 11.749KB 386.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 150.242.99.144 中国 200 0.089s 0s 0.042s 0.004240s 11.749KB 11.749KB 2.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 150.242.99.144 中国 200 0.089s 0s 0.045s 0.000111s 11.749KB 11.749KB 103.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 150.242.99.144 中国 200 0.089s 0s 0.044s 0.000990s 11.749KB 11.749KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 150.242.99.144 中国 200 0.089s 0s 0.042s 0.005000s 11.749KB 11.749KB 2.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 150.242.99.144 中国 200 0.088s 0s 0.044s 0.000314s 11.749KB 11.749KB 36.54MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 150.242.99.144 中国 200 0.088s 0s 0.042s 0.000960s 11.749KB 11.749KB 11.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市联通 联通 海南 150.242.99.144 中国 200 0.086s 0s 0.043s 0.000532s 11.749KB 11.749KB 21.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 150.242.99.144 中国 200 0.084s 0s 0.041s 0.001460s 11.749KB 11.749KB 7.859MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 150.242.99.144 中国 200 0.084s 0s 0.042s 0.000116s 11.749KB 11.749KB 98.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 150.242.99.144 中国 200 0.084s 0s 0.039s 0.000073s 11.749KB 11.749KB 157.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 150.242.99.144 中国 200 0.084s 0s 0.039s 0.000950s 11.749KB 11.749KB 12.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 150.242.99.144 中国 200 0.083s 0s 0.04s 0.001035s 11.749KB 11.749KB 11.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市联通 联通 浙江 150.242.99.144 中国 200 0.083s 0s 0.024s 0.000096s 11.749KB 11.749KB 119.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 150.242.99.144 中国 200 0.082s 0s 0.04s 0.001480s 11.749KB 11.749KB 7.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 150.242.99.144 中国 200 0.082s 0s 0.039s 0.000799s 11.749KB 11.749KB 14.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 150.242.99.144 中国 200 0.082s 0s 0.04s 0.001872s 11.749KB 11.749KB 6.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 150.242.99.144 中国 200 0.081s 0s 0.037s 0.005480s 11.749KB 11.749KB 2.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 150.242.99.144 中国 200 0.08s 0s 0.039s 0.003160s 11.749KB 11.749KB 3.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 150.242.99.144 中国 200 0.079s 0s 0.04s 0.000109s 11.749KB 11.749KB 105.263MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 150.242.99.144 中国 200 0.079s 0s 0.039s 0.000269s 11.749KB 11.749KB 42.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市其他 其他 广东 150.242.99.144 中国 200 0.078s 0s 0.031s 0.001040s 11.749KB 11.749KB 11.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市联通 联通 湖北 150.242.99.144 中国 200 0.078s 0s 0.036s 0.003460s 11.749KB 11.749KB 3.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 150.242.99.144 中国 200 0.078s 0s 0.035s 0.005340s 11.749KB 11.749KB 2.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市电信 电信 安徽 150.242.99.144 中国 200 0.077s 0s 0.036s 0.005060s 11.749KB 11.749KB 2.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 150.242.99.144 中国 200 0.075s 0s 0.038s 0.000195s 11.749KB 11.749KB 58.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 150.242.99.144 中国 200 0.074s 0s 0.037s 0.004980s 11.749KB 11.749KB 2.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 150.242.99.144 中国 200 0.074s 0s 0.037s 0.000180s 11.749KB 11.749KB 63.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市移动 移动 安徽 150.242.99.144 中国 200 0.073s 0s 0.03s 0.010320s 11.749KB 11.749KB 1.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 150.242.99.144 中国 200 0.073s 0s 0.036s 0.000213s 11.749KB 11.749KB 53.867MB/s