x
logo
推荐使用17CE APP
安装

分享| 发给好友

检测目标:fnapi.4399sy.com    

时间 速度

检测时间:2018-11-09 13:21:28

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 57个点 3 14 2个独立IP 2个独立节点 200 0.084s 0.017s 0.048s 0s 文件不一致 文件不一致 18.257KB/s  
区块链浏览器 宁波市电信 电信 浙江 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.234s 0.166s 0.2s 0s 80B 80B 300.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
“0元特惠”云服务器免费送! 蓝色K2史荣 联通 陕西 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.19s 0.041s 0.093s 0.001s 80B 80B 150.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
真正T级防御免费试用 郑州市电信 电信 河南 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.179s 0.037s 0.076s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
超级防御★不死高防 苏州市联通 联通 江苏 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.168s 0.044s 0.109s 0s 80B 80B 279.018KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云都科技★高防 成都市电信 电信 四川 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.165s 0.053s 0.109s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国HOSTSPACE高防 杭州市电信 电信 浙江 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.136s 0.076s 0.105s 0s 80B 80B 324.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
博大网人-国内云主机 辽宁移动 移动 辽宁 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.131s 0.001s 0.064s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
免费云加速和DDOS、CC攻击防御 四川成都电信 联通 四川 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.126s 0.009s 0.067s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港云服务器注册即送188元 重庆市移动 移动 重庆 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.116s 0.015s 0.065s 0s 80B 80B 229.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
磐石云BGP高防八核主机免费用 重庆市联通 联通 重庆 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.108s 0.016s 0.062s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
易阳科技/电信/联通/直营IDC机房 湖南长沙 移动 移动 湖南 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.106s 0.025s 0.065s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
YUNVM云主机 深圳市电信 电信 广东 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.105s 0.01s 0.057s 0s 80B 80B 294.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
港湾云100G防150/月,免费测试~ 东莞市移动 移动 广东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.102s 0.014s 0.058s 0s 80B 80B 229.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
无视CC★无视流量攻击 广州市电信 电信 广东 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.102s 0.002s 0.052s 0.001s 80B 80B 129.346KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
★★★云主机仅需499/年★★★ 重庆市电信 电信 重庆 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.101s 0.008s 0.054s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
99元VPS租用 东莞市电信 电信 广东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.1s 0.014s 0.055s 0.001s 80B 80B 130.863KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
近源清洗T级防护死抗 上海市电信 电信 上海 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.099s 0.037s 0.069s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【日本高防】双线网站【秒开】 宁波市联通 联通 浙江 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.099s 0.041s 0.07s 0s 80B 80B 285.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【明源网络】精品高防服务器 深圳市联通 联通 广东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.092s 0.009s 0.051s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
666IDC因为牛逼只做高防 广东广州 移动 移动 广东 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.09s 0.011s 0.051s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新乡易阳科技/新乡电信/移动机房 苏州市移动 移动 江苏 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.088s 0.011s 0.044s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
高防T级近源清洗-联云卫士 青岛市联通 联通 山东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.087s 0.006s 0.008s 0s 170B 170B 638.522KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
速联服务器租用/1T防护 苏州市电信 电信 江苏 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.086s 0.011s 0.049s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
不死高防★超级防御 广东深圳 移动 移动 广东 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.086s 0.001s 0.043s 0s 80B 80B 183.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
大叶黄杨★大叶黄杨球 JTT 移动 四川 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.082s 0.005s 0.043s 0s 80B 80B 212.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云主机免费测试 宁波市移动 移动 浙江 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.082s 0.014s 0.048s 0.001s 80B 80B 124.601KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
高防300G无限防秒解全国双线秒开 上海市移动 移动 上海 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.081s 0.008s 0.039s 0s 80B 80B 185.13KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港站群,美国G口,韩国高防 长沙市电信 电信 湖南 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.08s 0.007s 0.043s 0s 80B 80B 329.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【香港高防】双线★ 杭州市移动 移动 浙江 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.078s 0.01s 0.044s 0.001s 80B 80B 96.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
高防CDN★无视CC防劫持 青岛市电信 电信 山东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.077s 0.025s 0.051s 0s 80B 80B 229.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【美国高防】网站秒开 优酷白L1 移动 湖北 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.077s 0.01s 0.044s 0s 80B 80B 229.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
钜讯主机托管398元 广州市联通 联通 广东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.077s 0.007s 0.042s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
易阳科技/电信/联通/直营IDC机房 长沙市联通 联通 湖南 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.077s 0.006s 0.041s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
杭州市联通 联通 浙江 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.076s 0.009s 0.042s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
武汉市联通 联通 湖北 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.075s 0.017s 0.046s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
大连市电信 电信 辽宁 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.074s 0.011s 0.043s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
沈阳市联通 联通 辽宁 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.072s 0.006s 0.034s 0s 80B 80B 229.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
东莞市联通 联通 广东 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.072s 0.001s 0.036s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西安市电信 电信 陕西 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.071s 0.007s 0.033s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海市联通 联通 上海 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.07s 0.019s 0.044s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京 联通 联通 江苏 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.064s 0.008s 0.036s 0s 80B 80B 258.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
武汉市电信 电信 湖北 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.06s 0.002s 0.031s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
U沈阳市电信 电信 辽宁 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.057s 0.012s 0.034s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁省沈阳市 移动 移动 辽宁 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.056s 0.001s 0.029s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
南京市电信 电信 江苏 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.054s 0.001s 0.027s 0s 80B 80B 185.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西安市移动 移动 陕西 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.053s 0.005s 0.028s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
郑州市联通 联通 河南 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.053s 0.006s 0.029s 0s 80B 80B 335.3KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津市联通 联通 天津 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.045s 0.028s 0.036s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京市联通 联通 北京 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.044s 0.037s 0.041s 0.001s 80B 80B 136.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
大连市联通 联通 辽宁 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.042s 0.002s 0.022s 0.001s 80B 80B 136.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青岛市移动 移动 山东 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.033s 0.001s 0.017s 0s 80B 80B 195.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
郑州市移动 移动 河南 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.033s 0.004s 0.018s 0s 80B 80B 244.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京市移动 移动 北京 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.024s 0.008s 0.016s 0s 80B 80B 184.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
0007E5 移动 天津 124.243.195.55 中国北京联通/电信/移动/铁通/教育网 200 0.023s 0.005s 0.014s 0s 80B 80B 239.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
U天津市电信 电信 天津 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.02s 0.001s 0.011s 0.001s 80B 80B 136.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京 移动 移动 江苏 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.016s 0.006s 0.011s 0s 80B 80B 180.012KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京市电信 电信 北京 103.244.80.212 中国北京联通/电信/科技网 200 0.012s 0.004s 0.007s 0s 80B 80B 260.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig