x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:dingwei.heike.pro    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 15:27:12

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 9 41 20个独立IP 18个独立节点 有非200状态 4.971s 0.328s 0.574s 1.158s 文件不一致 文件不一致 229.766KB/s  
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 0 10.002s 0.082s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 47.246.1.115 新加坡阿里云 0 10.002s 2.032s 2.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 79.133.177.145 俄罗斯鄂木斯克 200 10.002s 0.128s 0.135s 3.379380s 59.439KB 26.719KB 17.589KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州移动 移动 云南 * 连接失败 * 0.152s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 116.0.89.178 中国香港Tata 0 10.001s 2.034s 2.386s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 0 10.001s 0.068s 3.192s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 10.001s 0.264s 1.157s 3.558472s 59.439KB 12.461KB 16.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 10.001s 0.036s 0.381s 5.885812s 59.439KB 55.141KB 10.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 203.80.126.166 中国香港香港宽频 0 10.001s 3.907s 5.299s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 203.80.126.166 中国香港香港宽频 0 10.001s 0.477s 0.606s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.396s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 * 连接失败 * 0.564s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 * 连接失败 * 0.097s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 116.0.89.178 中国香港Tata 0 10s 0.05s 0.674s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 116.0.89.178 中国香港Tata 0 10s 0.461s 0.675s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 10s 0.036s 3.179s 5.082602s 14.364KB 994B 2.826KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 10s 0.026s 3.159s 0.112600s 14.364KB 994B 127.569KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 163.181.33.80 中国香港阿里云 200 10s 0.304s 0.713s 4.100347s 59.439KB 22.441KB 14.496KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 163.181.33.80 中国香港阿里云 200 10s 2.41s 2.52s 4.058019s 59.439KB 9.609KB 14.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 10s 0.085s 0.483s 4.897599s 59.439KB 33.848KB 12.136KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 10s 0.238s 0.566s 5.305003s 59.439KB 33.848KB 11.204KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 10s 0.392s 0.495s 5.063986s 59.439KB 3.906KB 11.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 163.181.39.121 日本东京阿里云 200 10s 0.468s 0.471s 4.013699s 59.439KB 57.676KB 14.809KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 163.181.39.121 日本东京阿里云 200 10s 0.141s 0.458s 3.450836s 59.439KB 49.531KB 17.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 163.181.50.172 意大利伦巴第米兰阿里云 200 10s 0.122s 0.138s 4.841070s 59.439KB 32.422KB 12.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 43.245.106.93 新加坡 200 10s 0.292s 0.554s 0.683717s 59.439KB 2.48KB 86.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 47.246.1.115 新加坡阿里云 200 10s 0.239s 0.241s 1.153950s 59.439KB 31.322KB 51.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.36.116 中国台湾台北阿里云 200 10s 0.211s 0.222s 5.250226s 59.439KB 31.32KB 11.321KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 47.246.58.104 新加坡阿里云 0 10s 0.308s 0.706s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 8.45.176.220 美国华盛顿西雅图Level3 0 10s 0.069s 0.141s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 116.0.89.178 中国香港Tata 0 9.999s 0.254s 0.705s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 9.999s 0.058s 0.384s 5.178136s 59.439KB 49.531KB 11.479KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 163.181.39.121 日本东京阿里云 200 9.999s 0.346s 0.74s 2.837122s 59.439KB 12.461KB 20.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.246.31.166 马来西亚吉隆坡阿里云 200 9.999s 0.414s 0.699s 0.816994s 59.439KB 23.867KB 72.754KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 9.982s 0.551s 0.707s 5.528437s 59.439KB 59.439KB 10.752KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 47.246.58.104 新加坡阿里云 0 9.884s 0.643s 0.645s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.166.1.49 中国香港 200 9.724s 0.513s 0.596s 5.095627s 59.439KB 40.977KB 11.665KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东移动 移动 辽宁 222.166.1.49 中国香港 200 9.661s 0.802s 1.085s 4.696191s 59.439KB 59.439KB 12.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 203.80.126.166 中国香港香港宽频 200 9.623s 0.537s 0.928s 2.332016s 59.439KB 59.439KB 25.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 128.1.157.189 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer 200 9.516s 0.35s 0.427s 6.103755s 59.439KB 2.734KB 9.738KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺移动 移动 辽宁 116.0.89.178 中国香港Tata 0 9.468s 0.119s 0.459s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 9.245s 1.063s 1.423s 4.289028s 59.439KB 59.439KB 13.858KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 163.181.33.80 中国香港阿里云 200 9.191s 5.038s 5.118s 2.806408s 59.439KB 59.439KB 21.18KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 9.184s 0.061s 0.163s 2.728100s 14.364KB 14.364KB 5.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 222.166.1.49 中国香港 200 9.151s 0.619s 1.156s 3.485038s 59.439KB 32.422KB 17.056KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.246.57.142 马来西亚雪兰莪阿里云 200 9.092s 0.15s 0.198s 3.492205s 59.439KB 59.439KB 17.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 8.84s 0.95s 1.253s 4.129636s 59.439KB 59.439KB 14.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 163.181.39.121 日本东京阿里云 200 8.783s 0.03s 0.039s 2.396528s 59.439KB 59.439KB 24.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 203.80.126.166 中国香港香港宽频 200 8.682s 0.492s 0.551s 1.903021s 59.439KB 59.439KB 31.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海闵行电信 电信 上海 116.0.81.143 新加坡Tata 200 8.623s 1.031s 1.555s 0.935054s 59.439KB 59.439KB 63.568KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 8.612s 0.105s 0.191s 4.153065s 14.364KB 14.364KB 3.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 8.53s 0.353s 0.439s 4.510531s 59.439KB 59.439KB 13.178KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 163.181.39.121 日本东京阿里云 200 7.881s 0.01s 0.011s 2.672350s 59.439KB 59.439KB 22.242KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 7.58s 0.041s 0.413s 3.220249s 59.439KB 59.439KB 18.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 222.166.1.49 中国香港 200 7.555s 0.407s 0.481s 3.726634s 59.439KB 59.439KB 15.95KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.36.116 中国台湾台北阿里云 200 7.406s 0.262s 0.276s 0.623000s 59.439KB 59.439KB 95.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 7.191s 0.146s 0.209s 2.977116s 14.364KB 14.364KB 4.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 7.106s 3.005s 3.062s 1.371483s 14.364KB 14.364KB 10.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 6.72s 0.111s 0.245s 2.788477s 59.439KB 59.439KB 21.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 128.1.157.189 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer 200 6.502s 0.477s 0.619s 3.052899s 59.439KB 59.439KB 19.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 6.368s 0.081s 0.183s 1.145433s 14.364KB 14.364KB 12.54KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 6.345s 0.09s 0.412s 1.906037s 59.439KB 59.439KB 31.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 6.232s 0.082s 3.213s 0.132361s 14.364KB 14.364KB 108.523KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 6.226s 0.042s 0.24s 1.742114s 14.364KB 14.364KB 8.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 5.754s 0.081s 0.188s 0.861189s 14.364KB 14.364KB 16.68KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 5.617s 1.188s 1.295s 2.274225s 59.439KB 59.439KB 26.136KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 5.275s 0.049s 0.164s 0.385817s 14.364KB 14.364KB 37.231KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 5.206s 0.049s 0.152s 0.317765s 14.364KB 14.364KB 45.204KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 5.108s 0.113s 0.2s 0.651016s 14.364KB 14.364KB 22.064KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 5.049s 1.357s 1.532s 1.654937s 59.439KB 59.439KB 35.916KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 4.758s 0.157s 0.236s 0.552044s 14.364KB 14.364KB 26.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市移动 移动 湖北 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 4.674s 0.059s 0.166s 0.317323s 14.364KB 14.364KB 45.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 4.482s 2.533s 2.704s 1.173459s 59.439KB 59.439KB 50.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 4.305s 0.677s 0.755s 1.011643s 59.439KB 59.439KB 58.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门市联通 联通 湖北 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 3.625s 0.216s 0.27s 0.080255s 14.364KB 14.364KB 178.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 3.474s 0.128s 0.303s 0.386814s 59.439KB 59.439KB 153.664KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.22.112 美国纽约阿里云 200 3.293s 0.505s 0.566s 0.232308s 59.439KB 59.439KB 255.865KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 3.214s 0.112s 0.222s 0.137859s 14.364KB 14.364KB 104.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 163.181.35.178 中国香港阿里云 200 3.159s 0.192s 0.192s 0.003418s 59.439KB 59.439KB 16.983MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 3.074s 0.075s 0.158s 0.081020s 14.364KB 14.364KB 177.293KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.97s 0.029s 1.169s 0.137921s 14.364KB 14.364KB 104.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.969s 0.08s 1.206s 0.121440s 14.364KB 14.364KB 118.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州电信 电信 福建 47.89.66.115 日本大阪阿里云 200 2.819s 0.103s 0.254s 0.298838s 59.439KB 59.439KB 198.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.717s 0.03s 0.158s 0.129819s 14.364KB 14.364KB 110.648KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.708s 0.092s 1.269s 0.145640s 14.364KB 14.364KB 98.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.562s 0.236s 0.38s 0.154543s 14.364KB 14.364KB 92.947KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.522s 0.323s 0.444s 0.136259s 14.364KB 14.364KB 105.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.501s 0.094s 0.235s 0.141840s 14.364KB 14.364KB 101.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.479s 0.384s 0.455s 0.069860s 14.364KB 14.364KB 205.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.47s 0.121s 0.315s 0.196739s 14.364KB 14.364KB 73.012KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.388s 0.033s 0.097s 0.062340s 14.364KB 14.364KB 230.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.382s 0.208s 0.361s 0.164399s 14.364KB 14.364KB 87.374KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.365s 0.218s 0.367s 0.153662s 14.364KB 14.364KB 93.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.138s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.329s 0.106s 0.226s 0.122021s 14.364KB 14.364KB 117.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.312s 0.046s 0.129s 0.080939s 14.364KB 14.364KB 177.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.24s 0.081s 0.172s 0.092440s 14.364KB 14.364KB 155.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.22s 0.13s 0.226s 0.353582s 14.364KB 14.364KB 40.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.185s 0.05s 0.16s 0.095881s 14.364KB 14.364KB 149.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.183s 0.325s 0.375s 0.054460s 14.364KB 14.364KB 263.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.126s 0.143s 0.25s 0.126181s 14.364KB 14.364KB 113.839KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市移动 移动 河南 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.119s 0.275s 0.335s 0.060559s 14.364KB 14.364KB 237.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.068s 0.042s 0.129s 0.078660s 14.364KB 14.364KB 182.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.065s 0.022s 0.131s 0.114539s 14.364KB 14.364KB 125.409KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.056s 0.105s 0.176s 0.200342s 14.364KB 14.364KB 71.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.042s 0.025s 0.143s 0.136260s 14.364KB 14.364KB 105.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.019s 0.038s 0.104s 0.063959s 14.364KB 14.364KB 224.585KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.907s 0.031s 0.109s 0.079020s 14.364KB 14.364KB 181.78KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.852s 0.084s 0.159s 0.075480s 14.364KB 14.364KB 190.305KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.825s 0.018s 0.133s 0.119021s 14.364KB 14.364KB 120.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.781s 0.059s 0.156s 0.102619s 14.364KB 14.364KB 139.977KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.764s 0.088s 0.154s 0.065380s 14.364KB 14.364KB 219.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.722s 0.064s 0.141s 0.076100s 14.364KB 14.364KB 188.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.718s 0.079s 0.144s 0.059040s 14.364KB 14.364KB 243.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.646s 0.053s 0.116s 0.062641s 14.364KB 14.364KB 229.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.573s 0.041s 0.109s 0.071600s 14.364KB 14.364KB 200.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.564s 0.057s 0.124s 0.065760s 14.364KB 14.364KB 218.435KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.506s 0.069s 0.137s 0.066661s 14.364KB 14.364KB 215.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.454s 0.041s 0.102s 0.060460s 14.364KB 14.364KB 237.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.436s 0.013s 0.115s 0.100881s 14.364KB 14.364KB 142.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾移动 移动 广东 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.426s 0.122s 0.16s 0.033939s 14.364KB 14.364KB 423.238KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 154.83.15.18 中国香港Cloudinnovation 200 1.422s 0.038s 0.13s 0.089052s 14.364KB 14.364KB 161.302KB/s