x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.share9s.com    

时间 速度

检测时间:2022-12-07 15:16:25

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
177个点 9 41 5个独立IP 3个独立节点 有非200状态 1.507s 0.412s 0.767s 0.138s 7.206KB 7.206KB 7.357MB/s  
重庆重庆市移动 移动 重庆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 10.002s 3.451s 4.216s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 104.21.1.89 泛播Cloudflare 0 10s 5.287s 6.564s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 10s 6.551s 8.626s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 9.281s 5.491s 6.502s 0.003700s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 8.925s 0.045s 1.159s 0.004880s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 8.344s 0.001s 0.196s 6.081790s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 * 连接失败 * 0.499s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 6.634s 0s 0.204s 5.097390s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.373s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 6.339s 5.037s 5.281s 0.000068s 7.206KB 7.206KB 103.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 104.21.1.89 泛播Cloudflare 0 5.646s 0.241s 5.645s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海闵行电信 电信 上海 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 5.363s 1.112s 2.079s 0.003460s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 5.03s 0s 0.204s 3.516086s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 4.772s 0s 0.186s 3.926673s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 104.21.1.89 泛播Cloudflare 0 4.359s 3.833s 4.343s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 4.254s 0s 0.154s 3.743942s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 4.198s 0.142s 0.397s 0.000077s 7.206KB 7.206KB 91.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 4.167s 1.234s 1.976s 0.003840s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 4.158s 0s 0.157s 3.183518s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 4.146s 0.257s 1.049s 0.003640s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 4.027s 3.797s 4.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 3.831s 1.403s 1.695s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 3.721s 0s 0.15s 2.931892s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 3.677s 0.001s 0.212s 2.840836s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店移动 移动 河南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 3.625s 0.063s 0.318s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 3.359s 0.4s 0.638s 0.000045s 7.206KB 7.206KB 156.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 3.351s 0.001s 0.208s 2.465815s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 3.285s 0s 0.185s 2.512170s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 3.041s 0.001s 0.172s 2.296203s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 2.977s 0.001s 0.161s 2.267724s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 2.974s 1.691s 2.973s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 2.933s 0s 0.162s 2.258892s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 2.787s 0s 0.176s 2.232406s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市移动 移动 贵州 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 2.682s 0.081s 0.34s 0.000680s 7.206KB 7.206KB 10.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 2.291s 0.009s 1.218s 0.000086s 7.206KB 7.206KB 81.827MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 2.261s 1.301s 1.515s 0.000067s 7.206KB 7.206KB 105.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 2.231s 0.395s 0.939s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 2.208s 1.314s 1.512s 0.000090s 7.206KB 7.206KB 78.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 2.195s 1.216s 1.438s 0.000140s 7.206KB 7.206KB 50.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 2.067s 0.001s 0.002s 1.734992s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 2.031s 0.073s 0.328s 0.000117s 7.206KB 7.206KB 60.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 172.67.128.243 泛播Cloudflare 301 1.91s 0.001s 0.003s 1.444743s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 1.742s 1.542s 1.74s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 1.689s 1.191s 1.431s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市电信 电信 湖北 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.644s 0.741s 0.963s 0.000069s 7.206KB 7.206KB 101.988MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化移动 移动 湖南 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 1.617s 1.219s 1.415s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山联通 联通 宁夏 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.612s 0.494s 0.732s 0.000740s 7.206KB 7.206KB 9.51MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.582s 0.135s 0.458s 0.000560s 7.206KB 7.206KB 12.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 1.578s 0.043s 1.311s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 104.21.1.89 泛播Cloudflare 0 1.555s 0.229s 1.39s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 1.512s 1.305s 1.511s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 1.492s 0.038s 1.276s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.485s 0.345s 0.598s 0.000560s 7.206KB 7.206KB 12.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 1.461s 0.054s 1.249s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.457s 0.134s 0.436s 0.000600s 7.206KB 7.206KB 11.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 188.114.97.3 泛播Cloudflare 301 1.436s 0s 0.001s 1.075854s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 1.398s 0.048s 0.382s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.392s 0.046s 0.274s 0.000137s 7.206KB 7.206KB 51.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 1.35s 0.001s 0.01s 1.034256s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.231s 0.201s 0.416s 0.000126s 7.206KB 7.206KB 55.85MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 1.209s 0.269s 0.948s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.208s 0.021s 0.294s 0.000071s 7.206KB 7.206KB 99.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 104.21.1.89 泛播Cloudflare 301 1.196s 0.001s 0.013s 0.867618s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 104.21.1.89 泛播Cloudflare 0 1.168s 0.68s 0.923s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市联通 联通 湖南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.155s 0.02s 0.27s 0.000580s 7.206KB 7.206KB 12.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 200 1.123s 0.026s 0.257s 0.000620s 7.206KB 7.206KB 11.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 1.109s 0.692s 0.899s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市电信 电信 陕西 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 1.016s 0.08s 0.365s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 172.64.80.1 泛播Cloudflare 301 0.935s 0s 0.008s 0.725828s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 0.904s 0.699s 0.892s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 0.903s 0.537s 0.718s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.886s 0.221s 0.541s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.879s 0.054s 0.283s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 172.67.128.243 泛播Cloudflare 0 0.877s 0.422s 0.646s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.852s 0.164s 0.512s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.803s 0.147s 0.453s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.801s 0.093s 0.445s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 192.210.148.210 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.771s 0.033s 0.192s 0.000680s 7.206KB 7.206KB 10.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.745s 0.176s 0.459s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.729s 0.154s 0.444s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 104.21.1.89 泛播Cloudflare 0 0.717s 0.516s 0.704s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.713s 0.158s 0.448s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.7s 0.043s 0.25s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.696s 0.134s 0.417s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.693s 0.421s 0.692s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.683s 0.063s 0.371s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.669s 0.087s 0.364s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南德宏傣族景颇族自治州移动 移动 云南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.667s 0.092s 0.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.665s 0.046s 0.357s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.663s 0.054s 0.328s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.663s 0.095s 0.369s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.662s 0.222s 0.454s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.661s 0.182s 0.42s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.659s 0.044s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.648s 0.101s 0.396s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.638s 0.053s 0.345s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.638s 0.069s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.63s 0.109s 0.374s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市移动 移动 内蒙古 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.616s 0.08s 0.341s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.614s 0.107s 0.36s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.612s 0.056s 0.335s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.61s 0.044s 0.322s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 45.145.74.59 美国华盛顿西雅图 0 0.609s 0.077s 0.342s 0s * 查看