x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.2265.com    

时间 速度

检测时间:2022-12-01 20:07:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 39 78个独立IP 61个独立节点 有非200状态 0.313s 0.096s 0.148s 0.105s 文件不一致 文件不一致 3.293MB/s  
广东中山市电信 电信 广东 * 连接失败 * 20.019s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 * 连接失败 * 11.722s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 113.62.123.15 中国西藏拉萨电信 200 4.121s 0.442s 0.462s 3.575477s 41.908KB 41.908KB 11.721KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 122.228.91.87 中国浙江温州电信 200 3.416s 1.63s 2.088s 0.811439s 41.908KB 41.908KB 51.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 183.249.207.162 中国浙江丽水移动 200 2.038s 1.123s 1.417s 0.360284s 41.908KB 41.908KB 116.32KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市移动 移动 四川 123.246.194.59 中国辽宁抚顺电信 200 1.885s 0.045s 1.486s 0.320081s 41.908KB 41.908KB 130.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 182.106.171.34 中国江西新余电信 200 1.686s 0.549s 0.894s 0.441880s 41.908KB 41.908KB 94.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 203.189.242.192 中国贵州贵阳广电 200 1.456s 0.242s 0.427s 0.506497s 41.908KB 41.908KB 82.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 122.228.25.30 中国浙江温州电信 200 1.126s 0.171s 0.2s 0.895819s 41.908KB 41.908KB 46.782KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 14.205.40.78 中国云南玉溪联通 200 1.113s 0.557s 0.722s 0.200956s 42.016KB 42.016KB 209.079KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 218.201.95.16 中国重庆移动 200 1.065s 0.166s 0.227s 0.802475s 41.908KB 41.908KB 52.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 60.13.100.17 中国海南海口联通 200 1.057s 0.27s 0.382s 0.353039s 42.016KB 42.016KB 119.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 122.228.25.30 中国浙江温州电信 200 1.019s 0.698s 0.81s 0.122419s 41.908KB 41.908KB 342.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 111.12.180.244 中国青海西宁移动 200 0.824s 0.277s 0.456s 0.141422s 42.017KB 42.017KB 297.101KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 127.0.0.1 Local Address 200 0.703s 0.009s 0.011s 0.001606s 16.267KB 16.267KB 9.891MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市联通 联通 湖南 116.162.118.28 中国湖南郴州联通 200 0.669s 0.026s 0.047s 0.597903s 42.016KB 42.016KB 70.272KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市移动 移动 广东 123.246.194.59 中国辽宁抚顺电信 200 0.637s 0.191s 0.332s 0.161940s 41.908KB 41.908KB 258.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 218.201.95.16 中国重庆移动 200 0.633s 0.239s 0.358s 0.146319s 41.908KB 41.908KB 286.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 120.226.15.138 中国湖南长沙移动 200 0.602s 0.458s 0.505s 0.049221s 41.908KB 41.908KB 851.429KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 218.201.95.16 中国重庆移动 200 0.586s 0.219s 0.33s 0.141598s 41.908KB 41.908KB 295.966KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 218.201.95.16 中国重庆移动 200 0.546s 0.159s 0.272s 0.160542s 41.908KB 41.908KB 261.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 122.228.91.89 中国浙江温州电信 200 0.54s 0.138s 0.247s 0.192738s 41.908KB 41.908KB 217.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 223.210.26.240 中国重庆长城宽带 200 0.524s 0.488s 0.5s 0.011834s 42.017KB 42.017KB 3.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 223.210.26.240 中国重庆长城宽带 200 0.521s 0.49s 0.498s 0.010616s 42.017KB 42.017KB 3.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.62.90.127 中国河北石家庄移动 200 0.52s 0.045s 0.058s 0.429977s 41.908KB 41.908KB 97.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.172.82 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.494s 0.29s 0.345s 0.074101s 41.908KB 41.908KB 565.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 14.205.40.78 中国云南玉溪联通 200 0.474s 0.132s 0.228s 0.140559s 42.016KB 42.016KB 298.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 182.91.255.173 中国广西桂林联通 200 0.462s 0.065s 0.125s 0.275641s 42.016KB 42.016KB 152.429KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 122.228.91.87 中国浙江温州电信 200 0.455s 0.023s 0.338s 0.071100s 41.908KB 41.908KB 589.426KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.168.13 日本东京 200 0.446s 0.439s 0.441s 0.002205s 41.908KB 41.908KB 18.561MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 127.0.0.1 Local Address 200 0.441s 0.01s 0.012s 0.001734s 16.267KB 16.267KB 9.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州电信 电信 甘肃 61.162.101.94 中国山东淄博联通 200 0.441s 0.027s 0.047s 0.351380s 42.016KB 42.016KB 119.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 218.201.95.16 中国重庆移动 200 0.439s 0.043s 0.074s 0.322801s 41.908KB 41.908KB 129.827KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 113.5.170.58 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.415s 0.36s 0.375s 0.020100s 42.016KB 42.016KB 2.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 223.111.16.90 中国江苏南京移动 200 0.392s 0.185s 0.261s 0.040580s 41.908KB 41.908KB 1.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市联通 联通 江苏 14.205.40.78 中国云南玉溪联通 200 0.387s 0.048s 0.151s 0.122460s 42.016KB 42.016KB 343.097KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 122.228.91.86 中国浙江温州电信 200 0.379s 0.058s 0.123s 0.141220s 41.908KB 41.908KB 296.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 122.228.91.86 中国浙江温州电信 200 0.356s 0.128s 0.183s 0.089279s 41.908KB 41.908KB 469.407KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 113.240.71.166 中国湖南长沙电信 200 0.353s 0.105s 0.183s 0.086419s 42.017KB 42.017KB 486.196KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.172.82 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.349s 0.137s 0.206s 0.083700s 41.908KB 41.908KB 500.695KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市移动 移动 黑龙江 223.111.106.67 中国江苏南通移动 200 0.349s 0.099s 0.169s 0.119302s 41.908KB 41.908KB 351.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 124.167.217.11 中国山西朔州联通 200 0.343s 0.075s 0.133s 0.128959s 42.016KB 42.016KB 325.806KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 192.168.8.1 Local Address 200 0.328s 0.001s 0.003s 0.295301s 8.693KB 8.693KB 29.439KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.172.82 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.327s 0.131s 0.192s 0.074440s 41.908KB 41.908KB 562.98KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 122.228.25.30 中国浙江温州电信 200 0.317s 0.106s 0.165s 0.087820s 41.908KB 41.908KB 477.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 182.106.171.34 中国江西新余电信 200 0.305s 0.112s 0.177s 0.065500s 41.908KB 41.908KB 639.82KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 117.145.179.22 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.299s 0.167s 0.198s 0.061339s 41.908KB 41.908KB 683.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 113.240.71.166 中国湖南长沙电信 200 0.292s 0.048s 0.113s 0.087940s 42.017KB 42.017KB 477.787KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 42.202.32.186 中国辽宁鞍山电信 200 0.291s 0.036s 0.08s 0.130020s 41.908KB 41.908KB 322.321KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.41.21 日本大阪 200 0.289s 0.28s 0.283s 0.001619s 41.908KB 41.908KB 25.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 111.43.86.107 中国黑龙江牡丹江移动 200 0.279s 0.038s 0.094s 0.111280s 41.908KB 41.908KB 376.601KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 122.228.25.30 中国浙江温州电信 200 0.276s 0.026s 0.096s 0.121100s 41.908KB 41.908KB 346.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 122.228.91.87 中国浙江温州电信 200 0.274s 0.099s 0.154s 0.061861s 41.908KB 41.908KB 677.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 218.201.95.69 中国重庆移动 200 0.272s 0.053s 0.11s 0.085760s 41.908KB 41.908KB 488.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 111.43.86.107 中国黑龙江牡丹江移动 200 0.268s 0.053s 0.114s 0.090059s 41.908KB 41.908KB 465.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 182.106.171.34 中国江西新余电信 200 0.266s 0.096s 0.15s 0.062444s 41.908KB 41.908KB 671.133KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 113.240.71.166 中国湖南长沙电信 200 0.265s 0.125s 0.17s 0.047021s 42.017KB 42.017KB 893.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 122.228.25.30 中国浙江温州电信 200 0.263s 0.031s 0.099s 0.091699s 41.908KB 41.908KB 457.019KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 221.180.208.150 中国辽宁沈阳移动 200 0.261s 0.023s 0.087s 0.102020s 41.908KB 41.908KB 410.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市电信 电信 四川 123.246.194.59 中国辽宁抚顺电信 200 0.257s 0.032s 0.098s 0.089300s 41.908KB 41.908KB 469.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市电信 电信 河南 42.243.147.17 中国云南红河电信 200 0.257s 0.045s 0.109s 0.084000s 41.908KB 41.908KB 498.907KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山移动 移动 吉林 223.111.106.67 中国江苏南通移动 200 0.251s 0.022s 0.074s 0.111961s 41.908KB 41.908KB 374.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 182.91.255.173 中国广西桂林联通 200 0.249s 0.012s 0.087s 0.084940s 42.016KB 42.016KB 494.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.62.90.127 中国河北石家庄移动 200 0.241s 0.082s 0.141s 0.065640s 41.908KB 41.908KB 638.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 218.201.95.16 中国重庆移动 200 0.238s 0.024s 0.091s 0.076680s 41.908KB 41.908KB 546.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水移动 移动 甘肃 111.12.180.244 中国青海西宁移动 200 0.234s 0.037s 0.093s 0.074760s 42.017KB 42.017KB 562.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 222.163.80.26 中国吉林四平联通 200 0.234s 0.071s 0.105s 0.089780s 42.016KB 42.016KB 467.984KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 182.106.171.34 中国江西新余电信 200 0.229s 0.079s 0.127s 0.051379s 41.908KB 41.908KB 815.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 111.12.180.48 中国青海西宁移动 200 0.228s 0.03s 0.056s 0.148402s 42.017KB 42.017KB 283.127KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 122.228.91.87 中国浙江温州电信 200 0.226s 0.025s 0.075s 0.091160s 41.908KB 41.908KB 459.721KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 123.246.194.59 中国辽宁抚顺电信 200 0.224s 0.023s 0.093s 0.063980s 41.908KB 41.908KB 655.02KB/s