x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.library.ac.cn    

时间 速度

检测时间:2022-09-23 16:38:51

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
187个点 9 41 4个独立IP 2个独立节点 有非200状态 1.017s 0.087s 0.924s 0s 文件不一致 文件不一致 1.24MB/s  
西藏拉萨市电信 电信 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市电信 电信 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市移动 移动 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 * 连接失败 * 0.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.019s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.118s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 1.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.672s 0.137s 5.621s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.629s 0.037s 5.578s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.608s 0.014s 5.566s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.47s 0.155s 5.342s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.457s 0.046s 5.318s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.453s 0.124s 5.34s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.43s 0.025s 5.426s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.388s 0.055s 5.298s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州移动 移动 新疆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.362s 0.008s 5.275s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市电信 电信 甘肃 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.31s 0.054s 5.26s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.267s 0.084s 5.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市铁通 铁通 河南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.255s 0.043s 5.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.238s 0.032s 5.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.215s 0.024s 5.198s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.213s 0.025s 5.185s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 5.19s 0.022s 5.172s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 5.179s 0.02s 5.168s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 4.76s 3.189s 4.735s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 4.622s 0.009s 1.567s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 3.281s 2.751s 3.275s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 3.261s 0.004s 3.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 2.666s 0.345s 2.324s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 2.284s 0.026s 2.249s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市电信 电信 云南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 2.09s 0.436s 1.9s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.616s 0.041s 1.569s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.615s 0.036s 1.567s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.602s 0.041s 1.574s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳联通 联通 湖北 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.598s 0.039s 1.567s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.56s 0.011s 1.559s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.551s 0.056s 1.299s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 1.536s 0.097s 1.323s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.313s 0.04s 1.266s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.277s 0.021s 1.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市移动 移动 河南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.27s 0.028s 1.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.257s 0.002s 1.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市移动 移动 江苏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 1.253s 0.031s 1.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 1.226s 0.021s 1.201s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 1.196s 1.034s 1.188s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.214.244 泛播Cloudflare 200 1.128s 0.206s 0.295s 0.000144s 3.69KB 3.69KB 25.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.905s 0.139s 0.391s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.782s 0.129s 0.518s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 172.67.214.244 泛播Cloudflare 200 0.764s 0.086s 0.12s 0.002306s 3.682KB 3.682KB 1.559MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.712s 0.082s 0.672s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.709s 0.243s 0.523s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.686s 0.027s 0.182s 0.000578s 3.686KB 3.686KB 6.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.68s 0.074s 0.647s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.675s 0.037s 0.182s 0.000299s 3.682KB 3.682KB 12.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市联通 联通 江西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.631s 0.03s 0.592s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市联通 联通 黑龙江 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.631s 0.047s 0.598s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.61s 0.034s 0.575s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.606s 0.017s 0.567s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 2606:4700:3030:: IP Address illegal 0 0.605s 0.404s 0.6s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.591s 0.071s 0.582s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 172.67.214.244 泛播Cloudflare 200 0.579s 0.001s 0.132s 0.001351s 3.682KB 3.682KB 2.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.579s 0.011s 0.578s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 172.67.214.244 泛播Cloudflare 200 0.566s 0.007s 0.009s 0.000127s 3.682KB 3.682KB 28.31MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.536s 0.003s 0.021s 0.000128s 3.682KB 3.682KB 28.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.504s 0.061s 0.449s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市电信 电信 浙江 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.486s 0.329s 0.467s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.483s 0.02s 0.431s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.469s 0.127s 0.385s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.454s 0.129s 0.379s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.449s 0.242s 0.418s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 172.67.214.244 泛播Cloudflare 200 0.435s 0.024s 0.027s 0.000313s 3.682KB 3.682KB 11.487MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.434s 0.044s 0.322s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 172.67.214.244 泛播Cloudflare 200 0.419s 0.023s 0.026s 0.000133s 3.682KB 3.682KB 27.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.402s 0.026s 0.382s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.39s 0.077s 0.32s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.388s 0.033s 0.209s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.383s 0.115s 0.341s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.368s 0.101s 0.366s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.365s 0.073s 0.297s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川达州移动 移动 四川 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.353s 0.093s 0.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.353s 0.038s 0.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.339s 0.022s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.337s 0.078s 0.291s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.329s 0.059s 0.263s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.329s 0.02s 0.257s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.324s 0.002s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.32s 0.064s 0.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.319s 0.024s 0.17s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门市移动 移动 湖北 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.311s 0.034s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.309s 0.049s 0.269s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.308s 0.026s 0.237s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.304s 0.057s 0.279s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.302s 0.024s 0.249s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.296s 0.045s 0.222s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.29s 0.043s 0.237s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.289s 0.023s 0.241s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.288s 0.03s 0.25s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.287s 0.03s 0.038s 0.000124s 3.682KB 3.682KB 28.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.281s 0.06s 0.254s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西州联通 联通 湖南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.281s 0.017s 0.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.28s 0.004s 0.142s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.28s 0.041s 0.25s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.278s 0.022s 0.236s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.277s 0.028s 0.236s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.277s 0.032s 0.24s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底移动 移动 湖南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.276s 0.058s 0.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.276s 0.002s 0.225s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.273s 0.042s 0.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.273s 0.082s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.271s 0.066s 0.237s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.27s 0.036s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.039s 0.244s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.039s 0.237s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.267s 0.043s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.265s 0.037s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.264s 0.073s 0.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.263s 0.076s 0.247s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.262s 0.049s 0.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市电信 电信 安徽 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.261s 0.032s 0.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.257s 0.027s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.257s 0.031s 0.216s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.256s 0.038s 0.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.255s 0.034s 0.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.254s 0.028s 0.225s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.253s 0.031s 0.234s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.251s 0.044s 0.228s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市联通 联通 河南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.25s 0.029s 0.225s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.25s 0.014s 0.213s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.249s 0.018s 0.026s 0.002568s 3.682KB 3.682KB 1.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.249s 0.061s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.249s 0.017s 0.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.248s 0.041s 0.199s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.248s 0.03s 0.213s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.246s 0.042s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.245s 0.003s 0.21s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.244s 0.016s 0.234s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.243s 0.039s 0.042s 0.000218s 3.682KB 3.682KB 16.492MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.243s 0.026s 0.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.241s 0.031s 0.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.24s 0.039s 0.211s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市移动 移动 安徽 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.24s 0.018s 0.214s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.24s 0.019s 0.198s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.238s 0.037s 0.202s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.237s 0.011s 0.224s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南州电信 电信 贵州 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.237s 0.003s 0.217s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.235s 0.002s 0.189s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.234s 0.031s 0.202s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.233s 0.037s 0.207s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.231s 0.03s 0.203s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.231s 0.029s 0.205s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.23s 0.012s 0.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.229s 0.004s 0.228s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 2606:4700:3037:: IP Address illegal 0 0.228s 0.01s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.224s 0.015s 0.201s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.224s 0.007s 0.191s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.223s 0.023s 0.209s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.223s 0.014s 0.193s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.216s 0.033s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市联通 联通 河南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.215s 0.013s 0.196s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城市电信 电信 山西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.213s 0.004s 0.18s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市电信 电信 安徽 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.211s 0.02s 0.193s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市联通 联通 安徽 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.211s 0.007s 0.19s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.211s 0.031s 0.191s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.206s 0.015s 0.187s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.206s 0.025s 0.193s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.206s 0.015s 0.179s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县电信 电信 海南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.203s 0.016s 0.186s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.203s 0.028s 0.184s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南定安市电信 电信 海南 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.202s 0.01s 0.185s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.201s 0.04s 0.19s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.197s 0.013s 0.163s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.187s 0.002s 0.163s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.187s 0.004s 0.17s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.177s 0.002s 0.175s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.17s 0.008s 0.155s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.157s 0.013s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.151s 0.007s 0.132s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市电信 电信 安徽 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.141s 0.002s 0.139s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.113s 0.021s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.101s 0.001s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.21.83.60 泛播Cloudflare 200 0.098s 0.065s 0.067s 0.000124s 3.682KB 3.682KB 28.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 172.67.214.244 泛播Cloudflare 0 0.053s 0.051s 0.052s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 104.21.83.60 泛播Cloudflare 0 0.037s 0.006s 0.016s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 94.445s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig