x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.acetopgs.com    

时间 速度

检测时间:2022-09-23 16:38:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 9 41 2个独立IP 2个独立节点 有非200状态 1.111s 0.331s 0.492s 0s 文件不一致 文件不一致 12.607MB/s  
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 * 连接失败 * 10.304s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 10.002s 3.734s 4.172s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 5.794s 5.664s 5.745s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 * 连接失败 * 0.045s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 * 连接失败 * 0.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 * 连接失败 * 0.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 3.611s 0.265s 3.297s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 3.411s 0.346s 3.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 2.893s 0.378s 0.572s 0.000376s 2.854KB 2.854KB 7.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 2.696s 2.315s 2.383s 0.000360s 2.854KB 2.854KB 7.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 2.617s 1.853s 1.903s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 2.186s 2.076s 2.098s 0.000034s 2.854KB 2.854KB 81.988MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 2.087s 1.313s 1.7s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.925s 0.101s 0.553s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.824s 1.321s 1.42s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.789s 0.27s 0.439s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆联通 联通 重庆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.73s 0.797s 0.989s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市电信 电信 安徽 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.707s 0.101s 0.144s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.701s 0.885s 1.03s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.665s 0.095s 0.137s 0.000048s 2.854KB 2.854KB 58.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.656s 0.156s 0.322s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.646s 1.264s 1.292s 0.000404s 2.854KB 2.854KB 6.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 120.209.204.204 中国安徽合肥移动 0 1.632s 0.032s 0.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.551s 0.039s 0.405s 0.000125s 2.854KB 2.854KB 22.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.532s 0.035s 0.404s 0.000033s 2.854KB 2.854KB 84.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.489s 0.129s 0.297s 0.000460s 2.854KB 2.854KB 6.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.485s 0.183s 0.322s 0.000050s 2.854KB 2.854KB 55.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.479s 0.264s 0.625s 0.000095s 2.854KB 2.854KB 29.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.47s 0.898s 1.048s 0.000042s 2.854KB 2.854KB 66.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.462s 0.301s 0.453s 0.000116s 2.854KB 2.854KB 24.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.447s 1.083s 1.198s 0.000340s 2.854KB 2.854KB 8.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.447s 0.484s 0.701s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.446s 0.508s 0.718s 0.000352s 2.854KB 2.854KB 7.919MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.443s 0.909s 1.048s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.44s 0.901s 1.041s 0.000035s 2.854KB 2.854KB 79.645MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.422s 0.882s 1.02s 0.000033s 2.854KB 2.854KB 84.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.417s 0.895s 1.027s 0.000046s 2.854KB 2.854KB 60.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.415s 0.057s 0.124s 0.000520s 2.854KB 2.854KB 5.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市移动 移动 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 1.407s 1.361s 1.386s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.399s 1.074s 1.162s 0.000044s 2.854KB 2.854KB 63.354MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.38s 0.425s 0.595s 0.000423s 2.854KB 2.854KB 6.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.379s 0.166s 0.306s 0.000380s 2.854KB 2.854KB 7.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.367s 0.366s 0.58s 0.000520s 2.854KB 2.854KB 5.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.366s 0.412s 0.614s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.355s 0.914s 1.01s 0.000042s 2.854KB 2.854KB 66.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.355s 0.164s 0.377s 0.000330s 2.854KB 2.854KB 8.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市联通 联通 广西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.352s 0.379s 0.643s 0.000480s 2.854KB 2.854KB 5.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.346s 0.233s 0.433s 0.000480s 2.854KB 2.854KB 5.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.345s 0.088s 0.293s 0.000840s 2.854KB 2.854KB 3.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.335s 0.31s 0.51s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.329s 0.265s 0.476s 0.000480s 2.854KB 2.854KB 5.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.321s 0.303s 0.489s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.313s 0.241s 0.397s 0.000580s 2.854KB 2.854KB 4.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄电信 电信 云南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.305s 0.127s 0.274s 0.000340s 2.854KB 2.854KB 8.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.304s 0.015s 0.055s 0.000059s 2.854KB 2.854KB 47.247MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.3s 0.274s 0.452s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.294s 0.461s 0.648s 0.000380s 2.854KB 2.854KB 7.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.282s 0.257s 0.43s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.28s 0.123s 0.461s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.263s 0.094s 0.3s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.26s 0.312s 0.458s 0.000035s 2.854KB 2.854KB 79.645MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.26s 0.098s 0.215s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.257s 0.19s 0.411s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.25s 0.168s 0.349s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.25s 0.292s 0.436s 0.000043s 2.854KB 2.854KB 64.828MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市联通 联通 山东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.249s 0.294s 0.44s 0.000460s 2.854KB 2.854KB 6.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.233s 0.306s 0.37s 0.000038s 2.854KB 2.854KB 73.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.219s 0.192s 0.354s 0.000195s 2.854KB 2.854KB 14.295MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.218s 0.105s 0.278s 0.000520s 2.854KB 2.854KB 5.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西州联通 联通 湖南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.215s 0.263s 0.409s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.205s 0.209s 0.363s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市电信 电信 安徽 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.205s 0.127s 0.224s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.177s 0.24s 0.375s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.168s 0.046s 0.102s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市联通 联通 河南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.158s 0.364s 0.527s 0.000360s 2.854KB 2.854KB 7.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.155s 0.128s 0.256s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳联通 联通 湖北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.138s 0.173s 0.314s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.13s 0.265s 0.379s 0.000086s 2.854KB 2.854KB 32.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.126s 0.163s 0.268s 0.000079s 2.854KB 2.854KB 35.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.124s 0.166s 0.243s 0.000048s 2.854KB 2.854KB 58.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.121s 0.089s 0.219s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.109s 0.168s 0.255s 0.000054s 2.854KB 2.854KB 51.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.105s 0.099s 0.134s 0.000620s 2.854KB 2.854KB 4.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城市电信 电信 山西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.091s 0.095s 0.214s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.089s 0.12s 0.172s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市联通 联通 安徽 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.089s 0.162s 0.289s 0.000500s 2.854KB 2.854KB 5.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.086s 0.069s 0.108s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.085s 0.026s 0.087s 0.000095s 2.854KB 2.854KB 29.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.077s 0.074s 0.099s 0.000037s 2.854KB 2.854KB 75.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.065s 0.096s 0.178s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.055s 0.099s 0.129s 0.000143s 2.854KB 2.854KB 19.494MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.052s 0.082s 0.145s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.048s 0.073s 0.113s 0.000480s 2.854KB 2.854KB 5.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.045s 0.125s 0.197s 0.000460s 2.854KB 2.854KB 6.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.038s 0.055s 0.119s 0.000340s 2.854KB 2.854KB 8.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.034s 0.125s 0.195s 0.000333s 2.854KB 2.854KB 8.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.032s 0.085s 0.213s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.03s 0.138s 0.199s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.028s 0.072s 0.088s 0.000040s 3.699KB 3.699KB 90.313MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 1.009s 0.69s 0.929s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.008s 0.145s 0.255s 0.000045s 2.854KB 2.854KB 61.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.004s 0.052s 0.148s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 1.002s 0.062s 0.131s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.989s 0.118s 0.175s 0.000680s 2.854KB 2.854KB 4.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.984s 0.085s 0.137s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.982s 0.075s 0.132s 0.000500s 2.854KB 2.854KB 5.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.977s 0.049s 0.124s 0.000340s 2.854KB 2.854KB 8.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.976s 0.083s 0.139s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.965s 0.733s 0.917s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.956s 0.066s 0.107s 0.000412s 2.854KB 2.854KB 6.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.951s 0.099s 0.141s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.937s 0.099s 0.138s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.927s 0.069s 0.086s 0.000520s 2.854KB 2.854KB 5.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.924s 0.069s 0.083s 0.000540s 2.854KB 2.854KB 5.162MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.915s 0.525s 0.782s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.911s 0.106s 0.138s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.898s 0.118s 0.144s 0.000420s 2.854KB 2.854KB 6.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.892s 0.103s 0.217s 0.000397s 2.854KB 2.854KB 7.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.848s 0.072s 0.092s 0.000580s 2.854KB 2.854KB 4.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.839s 0.637s 0.816s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.832s 0.05s 0.099s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.8s 0.049s 0.06s 0.000400s 2.854KB 2.854KB 6.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.728s 0.01s 0.048s 0.000500s 2.854KB 2.854KB 5.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.724s 0.043s 0.066s 0.000440s 2.854KB 2.854KB 6.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.714s 0.024s 0.084s 0.000124s 2.854KB 2.854KB 22.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 200 0.631s 0.016s 0.058s 0.000056s 2.854KB 2.854KB 49.778MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.619s 0.396s 0.618s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.595s 0.337s 0.538s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.548s 0.253s 0.481s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.544s 0.344s 0.526s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.534s 0.322s 0.501s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市移动 移动 江苏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.532s 0.34s 0.513s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.516s 0.311s 0.479s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.489s 0.268s 0.437s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.48s 0.28s 0.464s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.468s 0.153s 0.371s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市移动 移动 广东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.461s 0.307s 0.446s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.433s 0.238s 0.4s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.415s 0.123s 0.414s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市电信 电信 甘肃 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.37s 0.125s 0.314s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.355s 0.142s 0.281s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.344s 0.112s 0.288s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.343s 0.134s 0.307s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.342s 0.119s 0.289s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.334s 0.117s 0.294s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.321s 0.12s 0.29s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.311s 0.111s 0.262s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.3s 0.121s 0.246s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市移动 移动 黑龙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.286s 0.108s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市铁通 铁通 河南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.283s 0.062s 0.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.277s 0.094s 0.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市联通 联通 山西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.276s 0.099s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.233s 0.088s 0.183s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.23s 0.094s 0.188s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.228s 0.058s 0.162s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.217s 0.116s 0.186s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市移动 移动 广西 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.205s 0.122s 0.178s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.203s 0.083s 0.157s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.197s 0.076s 0.155s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.191s 0.139s 0.18s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.184s 0.082s 0.149s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.18s 0.104s 0.142s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市移动 移动 河北 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.178s 0.084s 0.144s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.177s 0.075s 0.136s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.175s 0.047s 0.127s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市移动 移动 海南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.173s 0.115s 0.151s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.171s 0.077s 0.141s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.167s 0.103s 0.15s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.147s 0.076s 0.125s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 * 连接失败 * 0.138s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.105s 0.033s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.081s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 154.223.189.85 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation 0 0.052s 0.049s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 * 连接失败 * 0.031s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 120.209.204.204 中国安徽合肥移动 0 0.028s 0.018s 0.027s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 * 连接失败 * 0.026s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州联通 联通 福建 * 连接失败 * 0.027s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 * 连接失败 * 0.026s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 * 连接失败 * 0.022s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 * 连接失败 * 0.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 * 连接失败 * 0.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州移动 移动 新疆 * 连接失败 * 0.009s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.009s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig