x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:test3.propets.cn    

时间 速度

检测时间:2022-09-20 16:31:17

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
178个点 10 40 63个独立IP 37个独立节点 有非200状态 0.238s 0.12s 0.164s 0.02s 文件不一致 文件不一致 18.318MB/s  
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 * 连接失败 * 0.183s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 223.85.108.10 中国四川甘孜移动 200 3.394s 3.261s 3.325s 0.004038s 9.689KB 9.689KB 2.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 1.743s 1.381s 1.561s 0.000253s 9.689KB 9.689KB 37.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 114.112.221.148 中国北京西城电信 200 1.304s 1.139s 1.217s 0.008268s 9.689KB 9.689KB 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 61.54.91.197 中国河南洛阳联通 200 1.249s 0.888s 0.931s 0.000500s 9.689KB 9.689KB 18.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 114.112.221.249 中国北京西城电信 200 1.048s 0.525s 0.789s 0.000068s 9.689KB 9.689KB 139.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 61.54.91.253 中国河南洛阳联通 200 0.997s 0.217s 0.606s 0.000760s 9.689KB 9.689KB 12.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 42.4.53.183 中国辽宁抚顺联通 200 0.886s 0.498s 0.691s 0.000445s 9.689KB 9.689KB 21.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 114.112.221.170 中国北京西城电信 200 0.884s 0.194s 0.558s 0.076661s 9.689KB 9.689KB 126.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 59.83.204.153 中国江苏南京联通 200 0.673s 0.304s 0.485s 0.000237s 9.689KB 9.689KB 39.926MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 112.90.43.103 中国广东揭阳联通 200 0.611s 0.351s 0.44s 0.085364s 57.214KB 57.214KB 670.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 112.90.43.132 中国广东揭阳联通 200 0.604s 0.43s 0.517s 0.001675s 9.689KB 9.689KB 5.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 114.112.221.249 中国北京西城电信 200 0.571s 0.463s 0.515s 0.000681s 9.689KB 9.689KB 13.895MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.549s 0.322s 0.377s 0.114750s 57.214KB 57.214KB 498.596KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 61.54.91.204 中国河南洛阳联通 200 0.536s 0.08s 0.112s 0.033528s 9.689KB 9.689KB 288.996KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡联通 联通 江苏 114.112.221.170 中国北京西城电信 200 0.528s 0.337s 0.424s 0.008499s 9.689KB 9.689KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市移动 移动 四川 106.52.243.149 中国广东广州腾讯云 200 0.527s 0.073s 0.124s 0.005460s 9.689KB 9.689KB 1.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 112.90.43.103 中国广东揭阳联通 200 0.526s 0.357s 0.442s 0.000500s 9.689KB 9.689KB 18.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市移动 移动 黑龙江 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.51s 0.116s 0.183s 0.211660s 9.689KB 9.689KB 45.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 117.169.113.106 中国江西南昌移动 200 0.502s 0.281s 0.385s 0.000920s 9.689KB 9.689KB 10.285MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 183.204.69.195 中国河南郑州移动 200 0.485s 0.253s 0.375s 0.000441s 9.689KB 9.689KB 21.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 117.169.113.226 中国江西南昌移动 200 0.429s 0.357s 0.379s 0.022580s 9.689KB 9.689KB 429.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 221.181.34.218 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.397s 0.263s 0.329s 0.001140s 9.689KB 9.689KB 8.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 117.169.113.227 中国江西南昌移动 200 0.381s 0.184s 0.281s 0.002000s 9.689KB 9.689KB 4.731MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.378s 0.025s 0.2s 0.000480s 9.689KB 9.689KB 19.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 118.183.8.119 中国甘肃金昌电信 200 0.362s 0.02s 0.066s 0.244941s 57.214KB 57.214KB 233.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.35s 0.094s 0.157s 0.128572s 57.214KB 57.214KB 444.995KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.344s 0.094s 0.156s 0.124147s 57.214KB 57.214KB 460.856KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.328s 0.129s 0.263s 0.004600s 9.689KB 9.689KB 2.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 117.169.113.114 中国江西南昌移动 200 0.323s 0.167s 0.239s 0.000760s 9.689KB 9.689KB 12.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.312s 0.179s 0.246s 0.005520s 9.689KB 9.689KB 1.714MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 61.54.91.204 中国河南洛阳联通 200 0.31s 0.21s 0.259s 0.001120s 9.689KB 9.689KB 8.449MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.297s 0.065s 0.122s 0.115740s 57.214KB 57.214KB 494.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 120.233.180.23 中国广东广州移动 200 0.283s 0.109s 0.199s 0.001640s 9.689KB 9.689KB 5.77MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 117.169.113.249 中国江西南昌移动 200 0.279s 0.178s 0.202s 0.048971s 57.214KB 57.214KB 1.141MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 42.4.53.183 中国辽宁抚顺联通 200 0.276s 0.058s 0.06s 0.047680s 57.214KB 57.214KB 1.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.272s 0.19s 0.229s 0.001220s 9.689KB 9.689KB 7.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 61.54.91.234 中国河南洛阳联通 200 0.266s 0.088s 0.123s 0.104740s 57.214KB 57.214KB 546.247KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州移动 移动 新疆 117.169.113.109 中国江西南昌移动 200 0.264s 0.084s 0.172s 0.000880s 9.689KB 9.689KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 114.112.221.128 中国北京西城电信 200 0.263s 0.121s 0.192s 0.000541s 9.689KB 9.689KB 17.49MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 182.254.52.48 中国天津腾讯云 200 0.246s 0.197s 0.22s 0.000460s 9.689KB 9.689KB 20.57MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.243s 0.08s 0.12s 0.082280s 57.214KB 57.214KB 695.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 42.4.53.189 中国辽宁抚顺联通 200 0.242s 0.125s 0.178s 0.002020s 9.689KB 9.689KB 4.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.24s 0.045s 0.087s 0.098621s 57.214KB 57.214KB 580.139KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 119.36.226.244 中国湖北襄阳联通 200 0.238s 0.048s 0.066s 0.113021s 57.214KB 57.214KB 506.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.234s 0.07s 0.124s 0.054620s 57.214KB 57.214KB 1.023MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.204.209.124 中国山西太原联通 200 0.232s 0.101s 0.157s 0.012180s 9.689KB 9.689KB 795.522KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 183.230.71.195 中国重庆移动 200 0.229s 0.051s 0.101s 0.000860s 9.689KB 9.689KB 11.003MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 117.169.113.226 中国江西南昌移动 200 0.228s 0.068s 0.196s 0.000520s 9.689KB 9.689KB 18.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 117.169.113.114 中国江西南昌移动 200 0.222s 0.13s 0.174s 0.000500s 9.689KB 9.689KB 18.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 118.183.8.119 中国甘肃金昌电信 200 0.222s 0.07s 0.12s 0.051046s 57.214KB 57.214KB 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 61.54.91.253 中国河南洛阳联通 200 0.216s 0.074s 0.116s 0.049620s 57.214KB 57.214KB 1.126MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.14.1.167 中国上海长城宽带 200 0.213s 0.186s 0.198s 0.000742s 9.689KB 9.689KB 12.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州移动 移动 山西 183.201.223.85 中国山西太原移动 200 0.213s 0.124s 0.174s 0.001560s 9.689KB 9.689KB 6.066MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.21s 0.181s 0.183s 0.023255s 57.214KB 57.214KB 2.403MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.209s 0.144s 0.175s 0.001440s 9.689KB 9.689KB 6.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山壮族苗族自治州移动 移动 云南 36.147.37.113 中国云南昆明移动 200 0.209s 0.136s 0.187s 0.007740s 9.689KB 9.689KB 1.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 116.55.252.136 中国云南昆明电信 200 0.207s 0.113s 0.134s 0.047963s 57.214KB 57.214KB 1.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.206s 0.094s 0.148s 0.001900s 9.689KB 9.689KB 4.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 117.169.113.227 中国江西南昌移动 200 0.203s 0.05s 0.115s 0.003060s 9.689KB 9.689KB 3.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟联通 联通 内蒙古 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.202s 0.13s 0.164s 0.000940s 9.689KB 9.689KB 10.066MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 112.90.43.132 中国广东揭阳联通 200 0.201s 0.049s 0.053s 0.039240s 57.214KB 57.214KB 1.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.197s 0.182s 0.185s 0.008104s 57.214KB 57.214KB 6.894MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 118.183.8.97 中国甘肃金昌电信 200 0.196s 0.027s 0.068s 0.085621s 57.214KB 57.214KB 668.222KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 114.112.221.128 中国北京西城电信 200 0.193s 0.116s 0.154s 0.000833s 9.689KB 9.689KB 11.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.193s 0.045s 0.094s 0.049301s 57.214KB 57.214KB 1.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 111.29.52.131 中国海南海口移动 200 0.192s 0.161s 0.177s 0.002320s 9.689KB 9.689KB 4.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.191s 0.081s 0.137s 0.001561s 9.689KB 9.689KB 6.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 118.183.8.97 中国甘肃金昌电信 200 0.19s 0.027s 0.042s 0.116699s 57.214KB 57.214KB 490.269KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.187s 0.097s 0.14s 0.000620s 9.689KB 9.689KB 15.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 61.54.91.253 中国河南洛阳联通 200 0.18s 0.044s 0.078s 0.067540s 57.214KB 57.214KB 847.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 117.161.38.205 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.179s 0.08s 0.125s 0.001040s 9.689KB 9.689KB 9.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 117.169.113.227 中国江西南昌移动 200 0.178s 0.082s 0.127s 0.003840s 9.689KB 9.689KB 2.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.177s 0.05s 0.101s 0.022300s 9.689KB 9.689KB 434.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.177s 0.032s 0.08s 0.048181s 57.214KB 57.214KB 1.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 150.138.231.206 中国山东济南电信 200 0.175s 0.042s 0.113s 0.043661s 57.214KB 57.214KB 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 150.138.231.206 中国山东济南电信 200 0.17s 0.022s 0.043s 0.062380s 57.214KB 57.214KB 917.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 116.55.252.136 中国云南昆明电信 200 0.169s 0.044s 0.075s 0.061980s 57.214KB 57.214KB 923.102KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 121.51.175.16 中国广东深圳腾讯云 200 0.168s 0.062s 0.114s 0.001440s 9.689KB 9.689KB 6.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 150.138.231.206 中国山东济南电信 200 0.168s 0.028s 0.058s 0.066339s 57.214KB 57.214KB 862.447KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.168s 0.035s 0.078s 0.043591s 57.214KB 57.214KB 1.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 183.201.223.85 中国山西太原移动 200 0.165s 0.039s 0.077s 0.038320s 9.689KB 9.689KB 252.856KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.163s 0.031s 0.073s 0.049540s 57.214KB 57.214KB 1.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 117.169.113.109 中国江西南昌移动 200 0.16s 0.066s 0.109s 0.006580s 9.689KB 9.689KB 1.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 111.77.198.248 中国江西宜春电信 200 0.158s 0.081s 0.103s 0.023261s 9.689KB 9.689KB 416.554KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 61.54.91.197 中国河南洛阳联通 200 0.158s 0.049s 0.08s 0.000840s 9.689KB 9.689KB 11.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 117.169.113.109 中国江西南昌移动 200 0.155s 0.048s 0.102s 0.005500s 9.689KB 9.689KB 1.72MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 36.248.43.183 中国福建福州联通 200 0.154s 0.05s 0.084s 0.033901s 57.214KB 57.214KB 1.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州移动 移动 辽宁 42.4.53.189 中国辽宁抚顺联通 200 0.152s 0.058s 0.077s 0.043100s 9.689KB 9.689KB 224.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.149s 0.037s 0.092s 0.000480s 9.689KB 9.689KB 19.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市联通 联通 广东 120.233.180.23 中国广东广州移动 200 0.146s 0.091s 0.12s 0.000500s 9.689KB 9.689KB 18.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 116.55.252.136 中国云南昆明电信 200 0.143s 0.047s 0.071s 0.047000s 57.214KB 57.214KB 1.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 61.54.91.234 中国河南洛阳联通 200 0.143s 0.041s 0.07s 0.045300s 57.214KB 57.214KB 1.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市电信 电信 内蒙古 42.81.85.234 中国天津电信 200 0.142s 0.08s 0.107s 0.003858s 9.689KB 9.689KB 2.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 118.183.8.119 中国甘肃金昌电信 200 0.141s 0.088s 0.113s 0.004020s 9.689KB 9.689KB 2.354MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 150.138.231.206 中国山东济南电信 200 0.141s 0.017s 0.04s 0.024740s 57.214KB 57.214KB 2.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 117.169.113.106 中国江西南昌移动 200 0.138s 0.075s 0.099s 0.009660s 9.689KB 9.689KB 1003.049KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 36.147.37.229 中国云南昆明移动 200 0.134s 0.017s 0.069s 0.002820s 9.689KB 9.689KB 3.355MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.132s 0.021s 0.049s 0.053885s 57.214KB 57.214KB 1.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.131s 0.043s 0.071s 0.043320s 57.214KB 57.214KB 1.29MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 124.202.188.150 中国北京鹏博士 200 0.131s 0.086s 0.107s 0.000487s 9.689KB 9.689KB 19.43MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 180.96.32.94 中国江苏南京电信 200 0.131s 0.06s 0.095s 0.000940s 9.689KB 9.689KB 10.066MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 118.183.8.97 中国甘肃金昌电信 200 0.13s 0.038s 0.068s 0.031900s 57.214KB 57.214KB 1.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.13s 0.046s 0.079s 0.017360s 9.689KB 9.689KB 558.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.126s 0.018s 0.071s 0.001240s 9.689KB 9.689KB 7.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 117.169.113.114 中国江西南昌移动 200 0.125s 0.117s 0.12s 0.000710s 9.689KB 9.689KB 13.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市联通 联通 广西 61.54.91.253 中国河南洛阳联通 200 0.125s 0.065s 0.092s 0.000580s 9.689KB 9.689KB 16.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.123s 0.093s 0.107s 0.000033s 9.689KB 9.689KB 286.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 112.46.34.251 中国陕西西安移动 200 0.122s 0.033s 0.062s 0.013180s 9.689KB 9.689KB 735.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 117.169.113.114 中国江西南昌移动 200 0.121s 0.065s 0.093s 0.000900s 9.689KB 9.689KB 10.514MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 111.29.52.131 中国海南海口移动 200 0.12s 0.087s 0.097s 0.012298s 57.214KB 57.214KB 4.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 117.161.38.205 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.119s 0.012s 0.056s 0.002040s 9.689KB 9.689KB 4.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州电信 电信 江西 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.118s 0.046s 0.08s 0.002440s 9.689KB 9.689KB 3.878MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.116s 0.029s 0.071s 0.001360s 9.689KB 9.689KB 6.958MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 180.96.32.94 中国江苏南京电信 200 0.116s 0.083s 0.1s 0.000102s 9.689KB 9.689KB 92.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.116s 0.037s 0.058s 0.037740s 57.214KB 57.214KB 1.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 42.4.53.213 中国辽宁抚顺联通 200 0.115s 0.018s 0.042s 0.046360s 57.214KB 57.214KB 1.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州联通 联通 广西 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.113s 0.016s 0.06s 0.004880s 9.689KB 9.689KB 1.939MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州电信 电信 贵州 116.55.252.136 中国云南昆明电信 200 0.112s 0.032s 0.057s 0.026466s 57.214KB 57.214KB 2.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 118.183.8.97 中国甘肃金昌电信 200 0.111s 0.031s 0.051s 0.040345s 57.214KB 57.214KB 1.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 118.183.8.97 中国甘肃金昌电信 200 0.111s 0.029s 0.041s 0.046520s 57.214KB 57.214KB 1.201MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.109s 0.029s 0.069s 0.000047s 9.689KB 9.689KB 201.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 36.147.37.113 中国云南昆明移动 200 0.108s 0.045s 0.074s 0.000540s 9.689KB 9.689KB 17.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.104s 0.022s 0.061s 0.000800s 9.689KB 9.689KB 11.828MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 59.83.204.153 中国江苏南京联通 200 0.104s 0.015s 0.057s 0.003360s 9.689KB 9.689KB 2.816MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁移动 移动 山东 117.131.201.103 中国天津移动 200 0.103s 0.047s 0.064s 0.002520s 9.689KB 9.689KB 3.755MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.103s 0.011s 0.055s 0.000700s 9.689KB 9.689KB 13.518MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.102s 0.034s 0.066s 0.000760s 9.689KB 9.689KB 12.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.098s 0.044s 0.069s 0.000155s 9.689KB 9.689KB 61.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.41.56.190 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.095s 0.037s 0.057s 0.012840s 9.689KB 9.689KB 754.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.095s 0.028s 0.049s 0.021390s 57.214KB 57.214KB 2.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 117.169.113.106 中国江西南昌移动 200 0.093s 0.03s 0.059s 0.002180s 9.689KB 9.689KB 4.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 61.54.91.197 中国河南洛阳联通 200 0.093s 0.059s 0.076s 0.000560s 9.689KB 9.689KB 16.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 183.204.68.74 中国河南郑州移动 200 0.092s 0.03s 0.059s 0.004000s 9.689KB 9.689KB 2.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.092s 0.063s 0.077s 0.000068s 9.689KB 9.689KB 139.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 120.233.183.129 中国广东广州移动 200 0.09s 0.002s 0.042s 0.005920s 9.689KB 9.689KB 1.598MB/s 查看 GET    PING    Trace