x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:b612kaji-static.snowcam.cn    

时间 速度

检测时间:2022-08-03 08:25:26

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
177个点 10 39 62个独立IP 59个独立节点 200 0.143s 0.078s 0.104s 0.005s 6.886KB 6.886KB 21.288MB/s  
重庆重庆市联通 联通 重庆 59.80.43.13 中国贵州贵阳联通 200 1.549s 1.523s 1.535s 0.000636s 6.886KB 6.886KB 10.573MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市电信 电信 青海 218.95.139.78 中国宁夏银川电信 200 1.361s 1.338s 1.349s 0.000447s 6.886KB 6.886KB 15.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市联通 联通 山东 117.149.145.154 中国浙江绍兴移动 200 1.139s 0.096s 0.222s 0.187560s 6.886KB 6.886KB 36.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 59.37.82.14 中国广东佛山电信 200 0.952s 0.844s 0.876s 0.001340s 6.886KB 6.886KB 5.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.168.15 日本东京 200 0.563s 0.558s 0.56s 0.000061s 6.886KB 6.886KB 110.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 120.232.191.41 中国广东移动 200 0.532s 0.26s 0.385s 0.004740s 6.886KB 6.886KB 1.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.232.97.20 中国广东广州移动 200 0.521s 0.295s 0.394s 0.006480s 6.886KB 6.886KB 1.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市联通 联通 河南 113.240.71.186 中国湖南长沙电信 200 0.467s 0.226s 0.297s 0.000620s 6.886KB 6.886KB 10.846MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 111.132.37.70 中国北京铁通 200 0.447s 0.194s 0.318s 0.014460s 6.886KB 6.886KB 476.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 113.96.140.222 中国广东广州电信 200 0.411s 0.203s 0.286s 0.007220s 6.886KB 6.886KB 953.704KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 113.96.140.222 中国广东广州电信 200 0.379s 0.197s 0.278s 0.008920s 6.886KB 6.886KB 771.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 223.111.18.68 中国江苏南京移动 200 0.338s 0.131s 0.162s 0.116041s 6.886KB 6.886KB 59.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 111.132.37.70 中国北京铁通 200 0.322s 0.179s 0.249s 0.000720s 6.886KB 6.886KB 9.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 59.47.7.13 中国辽宁本溪电信 200 0.314s 0.129s 0.217s 0.002460s 6.886KB 6.886KB 2.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾未知台湾 台湾 台湾 103.5.35.29 中国台湾 200 0.307s 0.197s 0.256s 0.017971s 6.886KB 6.886KB 383.159KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 113.96.140.222 中国广东广州电信 200 0.273s 0.258s 0.265s 0.000049s 6.886KB 6.886KB 137.232MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 124.205.169.201 中国北京鹏博士 200 0.267s 0.158s 0.189s 0.028720s 6.886KB 6.886KB 239.754KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 106.74.11.218 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.248s 0.064s 0.13s 0.031861s 6.886KB 6.886KB 216.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 59.47.7.13 中国辽宁本溪电信 200 0.247s 0.152s 0.199s 0.000067s 6.886KB 6.886KB 100.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城市联通 联通 山西 111.31.114.15 中国天津移动 200 0.238s 0.074s 0.12s 0.022300s 6.886KB 6.886KB 308.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 218.95.139.78 中国宁夏银川电信 200 0.233s 0.056s 0.138s 0.006140s 6.886KB 6.886KB 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 106.74.11.218 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.212s 0.026s 0.059s 0.058639s 6.886KB 6.886KB 117.426KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 117.27.241.100 中国福建福州电信 200 0.209s 0.108s 0.157s 0.000780s 6.886KB 6.886KB 8.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关电信 电信 新疆 218.95.139.78 中国宁夏银川电信 200 0.204s 0.066s 0.133s 0.004700s 6.886KB 6.886KB 1.431MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 124.225.5.39 中国海南海口电信 200 0.203s 0.089s 0.129s 0.023420s 6.886KB 6.886KB 294.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国河北唐山长城宽带 200 0.201s 0.164s 0.182s 0.000611s 6.886KB 6.886KB 11.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 111.31.16.72 中国天津移动 200 0.201s 0.104s 0.141s 0.005960s 6.886KB 6.886KB 1.128MB/s