x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.shenyekandian.com    

时间 速度

检测时间:2022-06-24 00:47:32

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
166个点 7 38 3个独立IP 2个独立节点 有非200状态 3.454s 0.234s 1.601s 0.044s 文件不一致 文件不一致 1.767MB/s  
江西南昌电信 电信 江西 * 连接失败 * 15.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 * 连接失败 * 11.937s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州联通 联通 山西 * 连接失败 * 8.32s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.002s 1.155s 1.473s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.092s 3.35s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.052s 3.332s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.341s 1.65s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京顺义联通 联通 北京 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.036s 0.317s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔市电信 电信 新疆 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.148s 0.504s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.277s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 * 连接失败 * 0.055s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 * 连接失败 * 0.037s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 连接失败 * 0.035s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市联通 联通 内蒙古 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.33s 1.62s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.066s 0.302s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.059s 0.295s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州移动 移动 安徽 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.027s 0.225s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.013s 7.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10.001s 1.209s 1.564s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.012s 6.502s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.038s 0.404s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.011s 6.373s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.044s 0.347s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.057s 0.314s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.022s 6.306s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.097s 1.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市联通 联通 湖北 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 10s 0.043s 5.442s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 10s 0.059s 5.33s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 9.697s 0.386s 1.688s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 9.668s 0.453s 3.661s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 9.659s 0.025s 5.635s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 9.616s 0.021s 5.597s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 9.463s 0.025s 0.424s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 8.699s 0.272s 1.585s 0.013187s 15.456KB 15.456KB 1.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 * 连接失败 * 4.25s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 8.514s 0.314s 5.462s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波联通 联通 浙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 8.268s 3.368s 5.647s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.65s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 * 连接失败 * 1.186s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 * 连接失败 * 0.262s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 * 连接失败 * 0.685s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 * 连接失败 * 2.313s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 7.098s 0.162s 6.592s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 * 连接失败 * 0.078s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市联通 联通 辽宁 * 连接失败 * 0.075s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市联通 联通 河南 * 连接失败 * 0.047s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 * 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 6.822s 0.104s 3.467s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 * 连接失败 * 1.156s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 6.778s 0.138s 6.428s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 6.651s 0.634s 6.022s 0.012541s 15.307KB 15.307KB 1.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 * 连接失败 * 0.253s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.752s 0.234s 5.419s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.751s 0.021s 5.381s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.615s 0.098s 5.614s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.571s 0.113s 5.312s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.544s 0.22s 5.327s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.53s 0.034s 5.269s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.506s 0.177s 5.303s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.482s 0.124s 5.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳移动 移动 河南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.434s 0.038s 5.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 5.395s 0.126s 5.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 5.373s 0.078s 5.203s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 5.356s 0.08s 5.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 5.068s 3.014s 3.215s 0.243450s 15.456KB 15.456KB 63.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 * 连接失败 * 0.476s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴电信 电信 浙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 4.39s 3.028s 3.185s 0.187821s 15.482KB 15.482KB 82.432KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳移动 移动 陕西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 3.972s 0.041s 0.233s 0.202681s 15.456KB 15.456KB 76.258KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 3.451s 0.011s 3.445s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 3.384s 0.042s 2.251s 0.225422s 15.456KB 15.456KB 68.565KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁移动 移动 贵州 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 3.276s 0.042s 3.261s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市移动 移动 广东 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 3.173s 0.587s 0.837s 0.022078s 15.42KB 15.42KB 698.429KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 2.869s 0.305s 0.482s 0.230130s 15.456KB 15.456KB 67.162KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 2606:4700:3031:: IP Address illegal 200 2.618s 0.063s 0.263s 1.112532s 15.456KB 15.456KB 13.893KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 2.612s 1.283s 1.477s 0.196679s 15.421KB 15.421KB 78.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 2.519s 0.094s 1.273s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 2.473s 0.972s 2.221s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 2.451s 0.097s 1.269s 0.167757s 15.456KB 15.456KB 92.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 2606:4700:3031:: IP Address illegal 200 2.44s 0.015s 0.221s 0.206532s 15.456KB 15.456KB 74.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 2.419s 0.078s 0.261s 0.749970s 15.309KB 15.309KB 20.412KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 2.311s 0.039s 0.205s 0.213268s 15.37KB 15.37KB 72.069KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 2.154s 0.043s 0.234s 0.000223s 15.419KB 15.419KB 67.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 2.133s 0.045s 0.231s 0.727671s 15.456KB 15.456KB 21.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.958s 1.575s 1.763s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 1.897s 0.256s 1.577s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.845s 0.222s 1.53s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 1.828s 0.056s 0.214s 0.160736s 15.482KB 15.482KB 96.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 1.679s 0.026s 0.206s 0.361261s 15.456KB 15.456KB 42.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 1.65s 0.667s 0.823s 0.155797s 15.456KB 15.456KB 99.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 2606:4700:3031:: IP Address illegal 200 1.642s 0.064s 0.247s 0.230624s 15.428KB 15.428KB 66.896KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.622s 1.228s 1.421s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.604s 0.442s 1.602s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.599s 0.01s 0.199s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 1.513s 0.024s 0.184s 0.203922s 15.456KB 15.456KB 75.794KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 1.46s 0.322s 0.533s 0.224745s 15.456KB 15.456KB 68.772KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 1.455s 0.106s 1.278s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 1.443s 0.068s 1.254s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 1.382s 0.01s 1.195s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.365s 0.022s 1.189s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 1.274s 0.181s 0.359s 0.016436s 15.456KB 15.456KB 940.378KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 1.26s 0.291s 1.015s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 1.258s 0.012s 0.166s 0.200267s 15.456KB 15.456KB 77.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 1.127s 0.009s 0.161s 0.161921s 15.456KB 15.456KB 95.454KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 1.008s 0.012s 0.014s 0.004258s 15.359KB 15.359KB 3.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 1.003s 0.014s 0.015s 0.000650s 15.456KB 15.456KB 23.221MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.958s 0.525s 0.736s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 0.933s 0.029s 0.227s 0.018153s 15.375KB 15.375KB 846.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.924s 0.734s 0.814s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 0.84s 0.019s 0.027s 0.013254s 15.456KB 15.456KB 1.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔电信 电信 内蒙古 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.827s 0.396s 0.604s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.816s 0.615s 0.795s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.791s 0.136s 0.382s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.758s 0.257s 0.503s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.72s 0.514s 0.705s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.681s 0.389s 0.535s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.677s 0.042s 0.353s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市电信 电信 山西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.644s 0.139s 0.385s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津联通 联通 天津 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.641s 0.022s 0.31s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 0.638s 0.01s 0.012s 0.002470s 15.308KB 15.308KB 6.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.629s 0.058s 0.326s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.61s 0.014s 0.303s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.608s 0.072s 0.376s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.571s 0.1s 0.331s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.567s 0.283s 0.42s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 0.563s 0.015s 0.019s 0.000403s 15.456KB 15.456KB 37.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.538s 0.169s 0.351s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.533s 0.074s 0.301s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.531s 0.059s 0.281s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.21.41.99 泛播Cloudflare 200 0.529s 0.084s 0.092s 0.000389s 15.456KB 15.456KB 38.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.527s 0.054s 0.289s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗移动 移动 黑龙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.504s 0.132s 0.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.498s 0.095s 0.288s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.497s 0.079s 0.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市移动 移动 山东 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.492s 0.063s 0.276s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.477s 0.115s 0.295s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.473s 0.063s 0.265s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.469s 0.031s 0.246s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市电信 电信 山西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.467s 0.093s 0.28s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.458s 0.037s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.457s 0.025s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.448s 0.031s 0.236s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.444s 0.075s 0.258s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.431s 0.09s 0.26s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.424s 0.046s 0.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.421s 0.018s 0.022s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.421s 0.036s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.408s 0.047s 0.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.407s 0.106s 0.387s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.395s 0.077s 0.234s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.395s 0.041s 0.217s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.391s 0.077s 0.231s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.389s 0.03s 0.204s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 2606:4700:3031:: IP Address illegal 0 0.386s 0.174s 0.385s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.383s 0.048s 0.214s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.164.44 泛播Cloudflare 200 0.365s 0.01s 0.011s 0.000219s 15.456KB 15.456KB 68.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.335s 0.1s 0.301s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新移动 移动 辽宁 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.331s 0.014s 0.171s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.328s 0.045s 0.311s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市联通 联通 安徽 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.295s 0.02s 0.294s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.295s 0.008s 0.15s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市移动 移动 辽宁 172.67.164.44 泛播Cloudflare 0 0.29s 0.089s 0.252s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市移动 移动 福建 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.167s 0.092s 0.128s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 104.21.41.99 泛播Cloudflare 0 0.089s 0.052s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig