x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.baidu.com    

时间 速度

检测时间:2022-06-23 17:28:55

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
41个点 6 22 18个独立IP 11个独立节点 200 0.294s 0.021s 0.047s 0.145s 文件不一致 文件不一致 1.018MB/s  
广东中山市电信 电信 广东 45.113.192.101 新加坡百度云 200 1.989s 0.064s 0.294s 1.383750s 89.07KB 89.07KB 64.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.193.88.77 美国加利福尼亚圣克拉拉 200 0.557s 0.004s 0.076s 0.217600s 89.156KB 89.156KB 409.725KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.193.88.77 美国加利福尼亚圣克拉拉 200 0.45s 0s 0.012s 0.160726s 89.175KB 89.175KB 554.825KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 14.215.177.38 中国广东广州电信 200 0.394s 0.048s 0.077s 0.206669s 89.296KB 89.296KB 432.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.193.88.77 美国加利福尼亚圣克拉拉 200 0.385s 0s 0.012s 0.165350s 89.167KB 89.167KB 539.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 36.152.44.95 中国江苏南京移动 200 0.378s 0.045s 0.071s 0.162565s 89.209KB 89.209KB 548.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 14.215.177.38 中国广东广州电信 200 0.377s 0.003s 0.039s 0.187992s 89.297KB 89.297KB 475.004KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 14.215.177.39 中国广东广州电信 200 0.377s 0.053s 0.077s 0.192504s 89.306KB 89.306KB 463.916KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 220.181.38.149 中国北京海淀电信 200 0.358s 0.079s 0.105s 0.163021s 89.328KB 89.328KB 547.955KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 110.242.68.4 中国河北保定联通 200 0.354s 0.031s 0.057s 0.165304s 89.295KB 89.295KB 540.186KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 220.181.38.150 中国北京海淀电信 200 0.353s 0.001s 0.037s 0.170776s 89.209KB 89.209KB 522.374KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 14.215.177.39 中国广东广州电信 200 0.329s 0.001s 0.028s 0.144222s 89.22KB 89.22KB 618.628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 14.215.177.38 中国广东广州电信 200 0.325s 0.042s 0.066s 0.169577s 89.468KB 89.468KB 527.594KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴电信 电信 浙江 220.181.38.150 中国北京海淀电信 200 0.297s 0.001s 0.04s 0.117934s 89.146KB 89.146KB 755.901KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 14.215.177.39 中国广东广州电信 200 0.285s 0.045s 0.065s 0.141468s 89.489KB 89.489KB 632.576KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 14.215.177.39 中国广东广州电信 200 0.28s 0.028s 0.043s 0.109698s 89.357KB 89.357KB 814.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 110.242.68.4 中国河北保定联通 200 0.272s 0.032s 0.051s 0.137301s 89.291KB 89.291KB 650.33KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 220.181.38.149 中国北京海淀电信 200 0.272s 0.001s 0.029s 0.146314s 89.314KB 89.314KB 610.43KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 110.242.68.4 中国河北保定联通 200 0.261s 0.035s 0.052s 0.125068s 89.205KB 89.205KB 713.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 14.215.177.39 中国广东广州电信 200 0.258s 0.028s 0.047s 0.121847s 89.358KB 89.358KB 733.366KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 180.101.49.12 中国江苏南京电信 200 0.22s 0.022s 0.037s 0.108280s 89.297KB 89.297KB 824.685KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 220.181.38.150 中国北京海淀电信 200 0.212s 0.001s 0.022s 0.068862s 89.28KB 89.28KB 1.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 112.80.248.75 中国江苏南京联通 200 0.2s 0.018s 0.033s 0.097880s 89.312KB 89.312KB 912.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 14.215.177.39 中国广东广州电信 200 0.2s 0.057s 0.062s 0.075969s 89.335KB 89.335KB 1.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 45.113.192.102 新加坡百度云 200 0.192s 0.002s 0.01s 0.074602s 89.263KB 89.263KB 1.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 39.156.66.18 中国北京移动 200 0.189s 0.002s 0.021s 0.096593s 89.298KB 89.298KB 924.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 36.152.44.95 中国江苏南京移动 200 0.183s 0.022s 0.03s 0.061520s 89.252KB 89.252KB 1.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 110.242.68.4 中国河北保定联通 200 0.182s 0.014s 0.028s 0.088252s 89.205KB 89.205KB 1010.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 180.101.49.12 中国江苏南京电信 200 0.173s 0.001s 0.019s 0.090945s 88.998KB 88.998KB 978.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 14.215.177.38 中国广东广州电信 200 0.17s 0.002s 0.018s 0.090664s 89.3KB 89.3KB 984.953KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 110.242.68.4 中国河北保定联通 200 0.16s 0.01s 0.027s 0.069339s 89.303KB 89.303KB 1.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 112.80.248.76 中国江苏南京联通 200 0.159s 0.027s 0.031s 0.050301s 89.236KB 89.236KB 1.732MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 39.156.66.14 中国北京移动 200 0.157s 0.002s 0.029s 0.079781s 89.304KB 89.304KB 1.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 119.63.197.139 日本百度云 200 0.156s 0.005s 0.007s 0.056383s 89.066KB 89.066KB 1.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 36.152.44.95 中国江苏南京移动 200 0.151s 0s 0.034s 0.035261s 89.153KB 89.153KB 2.469MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市移动 移动 广东 183.232.231.172 中国广东广州移动 200 0.147s 0.015s 0.028s 0.070536s 89.293KB 89.293KB 1.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 180.101.49.11 中国江苏南京电信 200 0.12s 0.007s 0.014s 0.035013s 89.3KB 89.3KB 2.491MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 110.242.68.3 中国河北保定联通 200 0.118s 0.009s 0.026s 0.038634s 89.559KB 89.559KB 2.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 180.101.49.11 中国江苏南京电信 200 0.105s 0.009s 0.013s 0.023760s 89.23KB 89.23KB 3.667MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 180.101.49.12 中国江苏南京电信 200 0.103s 0.007s 0.013s 0.042444s 89.291KB 89.291KB 2.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 103.235.46.40 中国香港百度云 200 0.076s 0s 0.005s 0.029566s 89.161KB 89.161KB 2.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig