x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2022-01-15 13:56:10

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 9 39 125个独立IP 110个独立节点 有非200状态 0.252s 0.154s 0.178s 0.036s 文件不一致 文件不一致 4.017MB/s  
辽宁朝阳移动 移动 辽宁 * 连接失败 * 6.283s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 112.47.29.17 中国福建泉州移动 0 10s 7.263s 8.315s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 5.039s 5.014s 5.022s 0.008311s 38.973KB 38.973KB 4.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 3.208s 3.174s 3.175s 0.028712s 38.973KB 38.973KB 1.326MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 119.6.234.139 中国四川绵阳联通 200 1.772s 1.726s 1.739s 0.018348s 38.973KB 38.973KB 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 183.201.234.81 中国山西临汾移动 200 1.314s 0.61s 0.777s 0.317540s 38.973KB 38.973KB 122.733KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 157.185.179.12 美国伊利诺斯芝加哥 200 1.272s 0.48s 0.723s 0.295983s 38.973KB 38.973KB 131.672KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 163.171.128.148 德国法兰克福 200 0.991s 0.986s 0.987s 0.001146s 38.973KB 38.973KB 33.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 122.70.142.37 中国北京铁通 200 0.833s 0.437s 0.557s 0.145819s 38.973KB 38.973KB 267.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南移动 移动 贵州 117.187.241.18 中国贵州贵阳移动 200 0.702s 0.062s 0.087s 0.600443s 38.973KB 38.973KB 64.907KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.113.133 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.54s 0.282s 0.347s 0.110003s 38.973KB 38.973KB 354.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 111.10.29.168 中国重庆移动 200 0.517s 0.179s 0.288s 0.122278s 38.973KB 38.973KB 318.722KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.442s 0.038s 0.062s 0.070939s 38.973KB 38.973KB 549.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 183.242.42.72 中国北京移动 200 0.427s 0.332s 0.344s 0.070720s 38.973KB 38.973KB 551.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 211.97.90.18 中国广西梧州联通 200 0.415s 0.004s 0.019s 0.091561s 38.973KB 38.973KB 425.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市联通 联通 湖南 58.20.173.122 中国湖南衡阳联通 200 0.386s 0.015s 0.133s 0.132718s 38.973KB 38.973KB 293.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 61.162.172.143 中国山东烟台联通 200 0.375s 0.121s 0.186s 0.115496s 38.973KB 38.973KB 337.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 60.28.100.46 中国天津联通 200 0.365s 0.045s 0.056s 0.296209s 38.973KB 38.973KB 131.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市联通 联通 广西 211.97.90.18 中国广西梧州联通 200 0.361s 0.03s 0.043s 0.107920s 38.973KB 38.973KB 361.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 183.216.189.10 中国江西南昌移动 200 0.356s 0.069s 0.07s 0.137900s 154.736KB 154.736KB 1.096MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.333s 0.103s 0.112s 0.077297s 38.973KB 38.973KB 504.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州联通 联通 河北 101.28.249.31 中国河北邯郸联通 200 0.29s 0.078s 0.117s 0.136760s 154.895KB 154.895KB 1.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.288s 0.098s 0.104s 0.083107s 38.973KB 38.973KB 468.946KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.233.39 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.275s 0.269s 0.27s 0.001857s 38.973KB 38.973KB 20.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.261s 0.085s 0.156s 0.035876s 38.973KB 38.973KB 1.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.41.78 日本大阪 200 0.251s 0.076s 0.133s 0.058743s 38.973KB 38.973KB 663.443KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 123.66.30.25 中国广东广州铁通 200 0.243s 0.104s 0.124s 0.089220s 38.973KB 38.973KB 436.815KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.134.127.229 中国山东淄博联通 200 0.226s 0.026s 0.028s 0.096140s 154.736KB 154.736KB 1.572MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 111.124.71.193 中国贵州遵义电信 200 0.22s 0.149s 0.168s 0.031645s 38.973KB 38.973KB 1.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.207.152 中国台湾高雄中華電信 200 0.219s 0.077s 0.112s 0.048021s 38.973KB 38.973KB 811.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.207.152 中国台湾高雄中華電信 200 0.208s 0.148s 0.18s 0.013900s 38.973KB 38.973KB 2.738MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 112.28.237.61 中国安徽合肥移动 200 0.206s 0.1s 0.147s 0.045580s 38.973KB 38.973KB 855.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.206s 0.119s 0.138s 0.047380s 38.973KB 38.973KB 822.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 219.147.90.79 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.206s 0.026s 0.039s 0.111339s 38.973KB 38.973KB 350.036KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 110.18.242.76 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.205s 0.049s 0.098s 0.056220s 38.973KB 38.973KB 693.217KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.254 马来西亚 200 0.199s 0.047s 0.086s 0.066881s 38.973KB 38.973KB 582.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 117.180.226.125 中国西藏拉萨移动 200 0.196s 0.073s 0.112s 0.041882s 38.973KB 38.973KB 930.535KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 117.161.19.17 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.189s 0.109s 0.135s 0.027059s 38.973KB 38.973KB 1.407MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.189s 0.175s 0.18s 0.004034s 38.973KB 38.973KB 9.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 175.153.178.60 中国四川成都联通 200 0.178s 0.067s 0.097s 0.040999s 38.973KB 38.973KB 950.576KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 183.204.63.174 中国河南开封移动 200 0.177s 0.039s 0.053s 0.097821s 38.973KB 38.973KB 398.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 120.226.48.28 中国湖南长沙移动 200 0.176s 0.028s 0.063s 0.088280s 38.973KB 38.973KB 441.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市移动 移动 江苏 112.3.29.140 中国江苏宿迁移动 200 0.169s 0.062s 0.084s 0.065061s 38.973KB 38.973KB 599.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.154s 0.093s 0.111s 0.016222s 38.973KB 38.973KB 2.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 61.162.172.143 中国山东烟台联通 200 0.154s 0.053s 0.086s 0.033030s 38.973KB 38.973KB 1.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.151s 0.068s 0.094s 0.029640s 38.973KB 38.973KB 1.284MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 221.180.208.15 中国辽宁沈阳移动 200 0.146s 0.084s 0.096s 0.021840s 38.973KB 38.973KB 1.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 120.240.120.215 中国广东揭阳移动 200 0.143s 0.055s 0.083s 0.028560s 38.973KB 38.973KB 1.333MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.138s 0.053s 0.081s 0.026781s 38.973KB 38.973KB 1.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 222.163.80.15 中国吉林四平联通 200 0.131s 0.043s 0.059s 0.021280s 38.973KB 38.973KB 1.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 60.211.170.13 中国山东济宁联通 200 0.13s 0.016s 0.046s 0.047800s 38.973KB 38.973KB 815.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东阳江市移动 移动 广东 123.66.30.25 中国广东广州铁通 200 0.129s 0.046s 0.066s 0.042540s 38.973KB 38.973KB 916.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 110.157.233.39 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.126s 0.044s 0.058s 0.055079s 38.973KB 38.973KB 707.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 112.47.27.202 中国福建泉州移动 200 0.125s 0.015s 0.038s 0.054141s 38.973KB 38.973KB 719.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.180.27.170 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.122s 0.035s 0.063s 0.030340s 38.973KB 38.973KB 1.254MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 60.211.170.13 中国山东济宁联通 200 0.121s 0.031s 0.056s 0.028760s 38.973KB 38.973KB 1.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆市联通 联通 广东 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.12s 0.014s 0.049s 0.040700s 38.973KB 38.973KB 957.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.119s 0.109s 0.112s 0.003058s 38.973KB 38.973KB 12.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.118s 0.014s 0.048s 0.035605s 38.973KB 38.973KB 1.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 150.138.101.76 中国山东青岛电信 200 0.117s 0.033s 0.053s 0.041260s 38.973KB 38.973KB 944.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.116s 0.044s 0.054s 0.041041s 38.973KB 38.973KB 949.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.114s 0.041s 0.051s 0.052160s 38.973KB 38.973KB 747.175KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市移动 移动 江苏 112.3.29.140 中国江苏宿迁移动 200 0.112s 0.029s 0.047s 0.045545s 38.973KB 38.973KB 855.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.112s 0.034s 0.059s 0.027021s 38.973KB 38.973KB 1.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 110.242.21.33 中国河北保定联通 200 0.11s 0.023s 0.042s 0.031000s 38.973KB 38.973KB 1.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.108s 0.071s 0.082s 0.013100s 38.973KB 38.973KB 2.905MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 0.106s 0.041s 0.056s 0.004912s 38.973KB 38.973KB 7.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 124.167.240.236 中国山西朔州联通 200 0.106s 0.033s 0.057s 0.015340s 38.973KB 38.973KB 2.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 124.236.26.87 中国河北石家庄电信 200 0.105s 0.026s 0.039s 0.054680s 38.973KB 38.973KB 712.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中电信 电信 陕西 219.144.78.196 中国陕西西安电信 200 0.105s 0.038s 0.056s 0.030100s 38.973KB 38.973KB 1.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.104s 0.074s 0.083s 0.010300s 38.973KB 38.973KB 3.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 110.242.21.33 中国河北保定联通 200 0.102s 0.025s 0.04s 0.021620s 38.973KB 38.973KB 1.76MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 111.59.17.12 中国广西移动 200 0.102s 0.037s 0.047s 0.041100s 38.973KB 38.973KB 948.24KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.1s 0.062s 0.074s 0.014501s 38.973KB 38.973KB 2.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 111.43.178.111 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.098s 0.037s 0.054s 0.024740s 38.973KB 38.973KB 1.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.098s 0.072s 0.08s 0.009140s 38.973KB 38.973KB 4.164MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.097s 0.029s 0.048s 0.031520s 38.973KB 38.973KB 1.207MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.104.136.176 中国吉林长春电信 200 0.096s 0.089s 0.09s 0.001303s 38.973KB 38.973KB 29.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州联通 联通 浙江 113.215.238.170 中国浙江杭州华数 200 0.095s 0.08s 0.084s 0.003440s 38.973KB 38.973KB 11.064MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 113.125.197.19 中国山东济南电信 200 0.093s 0.034s 0.054s 0.019277s 38.973KB 38.973KB 1.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.093s 0.012s 0.014s 0.012218s 38.973KB 38.973KB 3.115MB/s 查看 GET    PING    Trace