x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:nb.23zy.cc    

时间 速度

检测时间:2022-01-15 13:54:46

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 39 65个独立IP 58个独立节点 有非200状态 0.627s 0.285s 0.399s 0s 3B 3B 20.564KB/s  
西藏电信 电信 西藏 * 连接失败 * 0.072s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 111.7.163.160 中国河南郑州移动 200 9.196s 8.432s 8.565s 0.000340s 3B 3B 8.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 111.7.163.160 中国河南郑州移动 200 8.67s 5.293s 8.365s 0.000380s 3B 3B 7.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市电信 电信 湖南 125.77.141.130 中国福建泉州电信 200 8.026s 4.867s 5.508s 0.000304s 3B 3B 9.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖移动 移动 安徽 36.158.205.19 中国湖南长沙移动 200 6.877s 0.226s 0.304s 0.000414s 3B 3B 7.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.200.113.111 中国北京鹏博士 200 5.673s 0.161s 5.411s 0.000910s 3B 3B 3.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 124.200.113.111 中国北京鹏博士 200 5.617s 0.107s 5.356s 0.000334s 3B 3B 8.772KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 125.37.206.222 中国天津联通 200 5.084s 5.016s 5.029s 0.000037s 3B 3B 79.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.246.20.187 美国德克萨斯达拉斯阿里云 200 2.959s 0.384s 1.674s 0.000360s 3B 3B 8.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.36.232 中国台湾台北阿里云 200 2.18s 0.18s 0.205s 0.000100s 3B 3B 29.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 119.84.129.246 中国重庆电信 200 1.981s 1.887s 1.891s 0.000330s 3B 3B 8.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 182.89.221.200 中国广西柳州联通 200 1.941s 1.745s 1.772s 0.000350s 3B 3B 8.371KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 183.6.231.212 中国广东东莞电信 200 1.418s 1.31s 1.33s 0.000027s 3B 3B 108.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.246.12.167 马来西亚吉隆坡阿里云 200 1.274s 1.108s 1.133s 0.000340s 3B 3B 8.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 47.246.20.187 美国德克萨斯达拉斯阿里云 200 1.236s 0.98s 1.024s 0.000054s 3B 3B 54.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 14.204.49.220 中国云南昆明联通 200 1.153s 0.082s 0.187s 0.000880s 3B 3B 3.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 163.181.33.181 中国香港阿里云 200 1.026s 0.378s 0.509s 0.000360s 3B 3B 8.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 221.178.6.182 中国重庆移动 200 0.875s 0.421s 0.52s 0.000480s 3B 3B 6.104KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 111.7.163.160 中国河南郑州移动 200 0.817s 0.324s 0.434s 0.000420s 3B 3B 6.975KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北咸宁移动 移动 湖北 111.47.213.133 中国湖北武汉移动 200 0.761s 0.502s 0.625s 0.000286s 3B 3B 10.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 122.228.7.230 中国浙江温州电信 200 0.641s 0.285s 0.298s 0.000039s 3B 3B 75.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 125.77.141.130 中国福建泉州电信 200 0.587s 0.148s 0.245s 0.000440s 3B 3B 6.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 183.232.151.23 中国广东深圳移动 200 0.565s 0.484s 0.497s 0.000400s 3B 3B 7.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 112.19.0.233 中国四川成都移动 200 0.547s 0.36s 0.384s 0.000420s 3B 3B 6.975KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 116.117.158.55 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.536s 0.076s 0.093s 0.000600s 3B 3B 4.883KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方电信 电信 海南 111.47.213.133 中国湖北武汉移动 200 0.503s 0.098s 0.139s 0.000276s 3B 3B 10.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 111.47.213.133 中国湖北武汉移动 200 0.501s 0.156s 0.18s 0.000500s 3B 3B 5.859KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 112.54.108.90 中国河北承德移动 200 0.5s 0.119s 0.207s 0.000380s 3B 3B 7.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市电信 电信 海南 111.47.213.133 中国湖北武汉移动 200 0.494s 0.089s 0.128s 0.000460s 3B 3B 6.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 111.47.213.133 中国湖北武汉移动 200 0.492s 0.082s 0.121s 0.000440s 3B 3B 6.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 58.215.145.98 中国江苏无锡电信 200 0.492s 0.122s 0.189s 0.000440s 3B 3B 6.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.231.211 中国广东东莞电信 200 0.488s 0.44s 0.445s 0.000037s 3B 3B 79.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 125.37.206.222 中国天津联通 200 0.472s 0.187s 0.227s 0.000320s 3B 3B 9.155KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 118.180.56.210 中国甘肃兰州电信 200 0.468s 0.352s 0.378s 0.000340s 3B 3B 8.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 118.180.56.210 中国甘肃兰州电信 200 0.467s 0.328s 0.335s 0.000360s 3B 3B 8.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 119.84.129.246 中国重庆电信 200 0.463s 0.361s 0.374s 0.000326s 3B 3B 8.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 163.181.39.207 日本东京阿里云 200 0.461s 0.24s 0.29s 0.000034s 3B 3B 86.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 39.130.171.67 中国云南昆明移动 200 0.455s 0.069s 0.134s 0.000351s 3B 3B 8.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.253.60.102 中国宁夏银川广电网 200 0.453s 0.37s 0.373s 0.000340s 3B 3B 8.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 58.215.145.98 中国江苏无锡电信 200 0.443s 0.08s 0.158s 0.000340s 3B 3B 8.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州联通 联通 浙江 113.215.232.230 中国浙江杭州华数 200 0.436s 0.276s 0.28s 0.000360s 3B 3B 8.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.178.6.182 中国重庆移动 200 0.432s 0.352s 0.356s 0.000327s 3B 3B 8.959KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南移动 移动 贵州 117.187.142.230 中国贵州贵阳移动 200 0.428s 0.202s 0.227s 0.000360s 3B 3B 8.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 125.76.247.133 中国陕西西安电信 200 0.426s 0.217s 0.263s 0.000034s 3B 3B 86.167KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 79.133.177.211 俄罗斯鄂木斯克 200 0.419s 0.402s 0.402s 0.000024s 3B 3B 122.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig