x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:p.qqma.com    

时间 速度

检测时间:2021-11-25 09:08:14

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
56个点 3 32 3个独立IP 3个独立节点 200 0.25s 0.045s 0.1s 0.067s 10.454KB 10.454KB 202.958KB/s  
甘肃天水市电信 电信 甘肃 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 1.397s 0.002s 0.679s 0.502742s 10.454KB 10.454KB 20.794KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 1.238s 1.042s 1.091s 0.062740s 10.454KB 10.454KB 166.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.518s 0.436s 0.448s 0.024872s 10.454KB 10.454KB 420.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.373s 0.023s 0.123s 0.114139s 10.454KB 10.454KB 91.591KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.364s 0.067s 0.15s 0.098110s 10.454KB 10.454KB 106.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番市电信 电信 新疆 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.35s 0.002s 0.093s 0.130701s 10.454KB 10.454KB 79.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布电信 电信 内蒙古 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.331s 0.002s 0.09s 0.098233s 10.454KB 10.454KB 106.421KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.317s 0.001s 0.087s 0.099461s 10.454KB 10.454KB 105.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.297s 0.092s 0.141s 0.069590s 10.454KB 10.454KB 150.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.27s 0.001s 0.077s 0.089741s 10.454KB 10.454KB 116.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.264s 0.018s 0.078s 0.080961s 10.454KB 10.454KB 129.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.263s 0.017s 0.078s 0.086941s 10.454KB 10.454KB 120.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.258s 0.073s 0.118s 0.059264s 10.454KB 10.454KB 176.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.254s 0.046s 0.099s 0.067481s 10.454KB 10.454KB 154.919KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.252s 0.038s 0.089s 0.068440s 10.454KB 10.454KB 152.748KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州电信 电信 广西 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.243s 0.037s 0.1s 0.059720s 10.454KB 10.454KB 175.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.237s 0.003s 0.073s 0.072680s 10.454KB 10.454KB 143.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.236s 0.06s 0.102s 0.056742s 10.454KB 10.454KB 184.239KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.224s 0.002s 0.057s 0.077640s 10.454KB 10.454KB 134.648KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.224s 0.002s 0.06s 0.072819s 10.454KB 10.454KB 143.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 43.240.204.213 中国浙江杭州联通 200 0.224s 0.017s 0.081s 0.064716s 10.454KB 10.454KB 161.538KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.223s 0.021s 0.072s 0.065121s 10.454KB 10.454KB 160.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.217s 0.041s 0.084s 0.055921s 10.454KB 10.454KB 186.944KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝州电信 电信 四川 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.216s 0.002s 0.05s 0.076180s 10.454KB 10.454KB 137.229KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 43.240.204.213 中国浙江杭州联通 200 0.216s 0.003s 0.072s 0.068043s 10.454KB 10.454KB 153.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.215s 0.074s 0.105s 0.044915s 10.454KB 10.454KB 232.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.21s 0.001s 0.049s 0.071000s 10.454KB 10.454KB 147.241KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.206s 0.002s 0.053s 0.064000s 10.454KB 10.454KB 163.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山州电信 电信 四川 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.203s 0.002s 0.049s 0.064901s 10.454KB 10.454KB 161.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.19s 0.043s 0.082s 0.045249s 10.454KB 10.454KB 231.035KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.188s 0.047s 0.075s 0.041490s 10.454KB 10.454KB 251.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.186s 0.002s 0.035s 0.073119s 10.454KB 10.454KB 142.974KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.184s 0.002s 0.05s 0.057820s 10.454KB 10.454KB 180.804KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市电信 电信 山西 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.184s 0.023s 0.063s 0.048720s 10.454KB 10.454KB 214.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县电信 电信 海南 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.18s 0.002s 0.042s 0.053800s 10.454KB 10.454KB 194.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.173s 0.001s 0.042s 0.054295s 10.454KB 10.454KB 192.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.173s 0.002s 0.044s 0.054920s 10.454KB 10.454KB 190.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.172s 0.002s 0.045s 0.049660s 10.454KB 10.454KB 210.514KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.171s 0.028s 0.059s 0.044218s 10.454KB 10.454KB 236.422KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.169s 0.001s 0.037s 0.050380s 10.454KB 10.454KB 207.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.168s 0.067s 0.083s 0.028909s 10.454KB 10.454KB 361.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.162s 0.002s 0.037s 0.049080s 10.454KB 10.454KB 213.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.158s 0.031s 0.054s 0.037292s 10.454KB 10.454KB 280.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.153s 0.012s 0.048s 0.042960s 10.454KB 10.454KB 243.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.151s 0.002s 0.034s 0.045670s 10.454KB 10.454KB 228.905KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.145s 0.002s 0.032s 0.042459s 10.454KB 10.454KB 246.216KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.142s 0.028s 0.048s 0.035194s 10.454KB 10.454KB 297.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市电信 电信 山东 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.139s 0.002s 0.031s 0.043139s 10.454KB 10.454KB 242.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.136s 0.017s 0.04s 0.036376s 10.454KB 10.454KB 287.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 117.148.191.222 中国浙江台州移动 200 0.13s 0.002s 0.031s 0.042043s 10.454KB 10.454KB 248.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.128s 0.002s 0.024s 0.037069s 10.454KB 10.454KB 282.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.125s 0.006s 0.028s 0.035477s 10.454KB 10.454KB 294.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.112s 0.024s 0.035s 0.027177s 10.454KB 10.454KB 384.667KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.107s 0.002s 0.018s 0.032035s 10.454KB 10.454KB 326.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.105s 0.016s 0.027s 0.023637s 10.454KB 10.454KB 442.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 115.238.198.91 中国浙江台州电信 200 0.104s 0.007s 0.022s 0.029812s 10.454KB 10.454KB 350.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig