x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2021-11-17 23:23:49

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
170个点 8 40 117个独立IP 99个独立节点 有非200状态 0.129s 0.045s 0.067s 0.035s 文件不一致 文件不一致 4.45MB/s  
安徽淮北市联通 联通 安徽 * 连接失败 * 0.003s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 119.188.36.26 中国山东济南联通 200 5.044s 5.016s 5.025s 0.009467s 38.914KB 38.914KB 4.014MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市移动 移动 内蒙古 117.161.113.48 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.782s 0.054s 0.301s 0.439277s 38.914KB 38.914KB 88.587KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳联通 联通 陕西 116.177.226.16 中国青海联通 200 0.761s 0.003s 0.01s 0.626077s 153.717KB 153.717KB 245.524KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 113.201.242.58 中国陕西安康联通 200 0.437s 0.004s 0.127s 0.166093s 38.914KB 38.914KB 234.291KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 119.188.36.26 中国山东济南联通 200 0.391s 0.003s 0.12s 0.152734s 38.914KB 38.914KB 254.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 0.384s 0.004s 0.122s 0.136059s 38.914KB 38.914KB 286.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市移动 移动 云南 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.354s 0.003s 0.188s 0.029540s 38.914KB 38.914KB 1.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.344s 0.054s 0.056s 0.113800s 153.717KB 153.717KB 1.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.333s 0.011s 0.106s 0.119960s 38.914KB 38.914KB 324.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 125.73.209.67 中国广西南宁电信 200 0.309s 0.128s 0.187s 0.060347s 38.914KB 38.914KB 644.838KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.301s 0.003s 0.038s 0.216585s 38.914KB 38.914KB 179.671KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.284s 0.046s 0.102s 0.124901s 38.914KB 38.914KB 311.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 111.29.28.73 中国海南海口移动 200 0.26s 0.003s 0.007s 0.021839s 38.914KB 38.914KB 1.74MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 106.60.70.101 中国云南昆明电信 200 0.259s 0.083s 0.141s 0.059765s 38.914KB 38.914KB 651.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 110.157.235.18 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.25s 0.032s 0.104s 0.074259s 38.914KB 38.914KB 524.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.25s 0.001s 0.082s 0.085945s 38.914KB 38.914KB 452.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 118.182.253.42 中国甘肃张掖电信 200 0.245s 0.008s 0.066s 0.115500s 38.914KB 38.914KB 336.918KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.222s 0.014s 0.037s 0.030340s 38.914KB 38.914KB 1.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁联通 联通 广西 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.213s 0.001s 0.068s 0.071940s 38.914KB 38.914KB 540.924KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 42.101.72.226 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.212s 0.048s 0.1s 0.055309s 38.914KB 38.914KB 703.576KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 59.63.81.65 中国江西景德镇电信 200 0.206s 0.08s 0.121s 0.042977s 38.914KB 38.914KB 905.463KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.201s 0.003s 0.067s 0.070400s 38.914KB 38.914KB 552.757KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州移动 移动 海南 111.29.28.73 中国海南海口移动 200 0.197s 0.025s 0.032s 0.020913s 38.914KB 38.914KB 1.817MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 222.44.151.67 中国上海铁通 200 0.185s 0.131s 0.142s 0.020600s 38.914KB 38.914KB 1.845MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 111.170.8.210 中国湖北襄阳电信 200 0.18s 0.093s 0.122s 0.028919s 38.914KB 38.914KB 1.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.169s 0.012s 0.062s 0.055167s 38.914KB 38.914KB 705.387KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.145.86 马来西亚 200 0.16s 0.003s 0.028s 0.064220s 38.914KB 38.914KB 605.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳联通 联通 河南 222.141.198.218 中国河南漯河联通 200 0.146s 0.018s 0.03s 0.098200s 38.914KB 38.914KB 396.274KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.36.26 中国山东济南联通 200 0.145s 0.051s 0.082s 0.030625s 38.914KB 38.914KB 1.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 121.18.212.135 中国河北保定联通 200 0.132s 0.005s 0.02s 0.081880s 38.914KB 38.914KB 475.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 110.188.67.74 中国四川成都电信 200 0.13s 0.042s 0.07s 0.028924s 38.914KB 38.914KB 1.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 117.174.50.73 中国四川成都移动 200 0.13s 0.036s 0.062s 0.033979s 38.914KB 38.914KB 1.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 150.138.101.76 中国山东青岛电信 200 0.126s 0.021s 0.054s 0.035409s 38.914KB 38.914KB 1.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 120.71.176.172 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.123s 0.055s 0.076s 0.024320s 38.914KB 38.914KB 1.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州移动 移动 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.12s 0.001s 0.037s 0.042520s 38.914KB 38.914KB 915.194KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 124.14.17.164 中国上海长城宽带 200 0.118s 0.055s 0.075s 0.020913s 38.914KB 38.914KB 1.817MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.118s 0.017s 0.045s 0.043420s 38.914KB 38.914KB 896.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.114s 0.04s 0.064s 0.026760s 38.914KB 38.914KB 1.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 122.228.237.58 中国浙江温州电信 200 0.113s 0.047s 0.068s 0.021829s 38.914KB 38.914KB 1.741MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 117.180.226.125 中国西藏拉萨移动 200 0.109s 0.003s 0.027s 0.050060s 38.914KB 38.914KB 777.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港电信 电信 广西 117.24.11.24 中国福建泉州电信 200 0.109s 0.003s 0.034s 0.035220s 38.914KB 38.914KB 1.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 118.123.233.23 中国四川成都电信 200 0.109s 0.025s 0.053s 0.025633s 38.914KB 38.914KB 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 113.96.147.71 中国广东广州电信 200 0.103s 0.009s 0.039s 0.030175s 38.914KB 38.914KB 1.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.179.12 美国伊利诺斯芝加哥 200 0.103s 0.03s 0.051s 0.029536s 38.914KB 38.914KB 1.287MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 61.147.112.197 中国江苏扬州电信 200 0.103s 0.015s 0.033s 0.051879s 38.914KB 38.914KB 750.093KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 112.28.235.150 中国安徽合肥移动 200 0.101s 0.037s 0.057s 0.023398s 38.914KB 38.914KB 1.624MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 111.51.75.66 中国宁夏银川移动 200 0.098s 0.003s 0.036s 0.037080s 38.914KB 38.914KB 1.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州移动 移动 安徽 112.28.237.61 中国安徽合肥移动 200 0.098s 0.032s 0.043s 0.035940s 38.914KB 38.914KB 1.057MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.098s 0.069s 0.079s 0.009868s 38.914KB 38.914KB 3.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 111.12.180.19 中国青海西宁移动 200 0.095s 0.045s 0.051s 0.036640s 38.914KB 38.914KB 1.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 120.226.55.88 中国湖南长沙移动 200 0.094s 0.029s 0.047s 0.028919s 38.914KB 38.914KB 1.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 124.167.240.236 中国山西朔州联通 200 0.094s 0.003s 0.031s 0.034779s 38.914KB 38.914KB 1.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市联通 联通 内蒙古 110.18.242.76 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.091s 0.016s 0.037s 0.033020s 38.914KB 38.914KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.091s 0.057s 0.068s 0.011466s 38.914KB 38.914KB 3.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.09s 0.004s 0.029s 0.030921s 38.914KB 38.914KB 1.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 113.215.238.170 中国浙江杭州华数 200 0.089s 0.003s 0.023s 0.034960s 38.914KB 38.914KB 1.087MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 113.96.147.71 中国广东广州电信 200 0.089s 0.007s 0.034s 0.027249s 38.914KB 38.914KB 1.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 119.188.36.28 中国山东济南联通 200 0.089s 0.038s 0.06s 0.004748s 38.914KB 38.914KB 8.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.088s 0.021s 0.041s 0.023279s 38.914KB 38.914KB 1.632MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.087s 0.069s 0.074s 0.005222s 38.914KB 38.914KB 7.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.087s 0.003s 0.029s 0.030520s 38.914KB 38.914KB 1.245MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 59.80.29.19 中国贵州贵阳联通 200 0.087s 0.007s 0.031s 0.030320s 38.914KB 38.914KB 1.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 111.124.71.194 中国贵州遵义电信 200 0.086s 0.002s 0.017s 0.050340s 38.914KB 38.914KB 773.025KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.085s 0.034s 0.044s 0.027480s 38.914KB 38.914KB 1.383MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 59.56.26.18 中国福建福州电信 200 0.085s 0.002s 0.029s 0.024980s 38.914KB 38.914KB 1.521MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 36.32.148.81 中国安徽宣城联通 200 0.084s 0.038s 0.053s 0.014510s 38.914KB 38.914KB 2.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 122.77.253.130 中国陕西西安铁通 200 0.083s 0.025s 0.037s 0.030660s 38.914KB 38.914KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 222.163.80.15 中国吉林四平联通 200 0.083s 0.001s 0.018s 0.046700s 38.914KB 38.914KB 833.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.106.8.129 中国天津长城宽带 200 0.081s 0.003s 0.02s 0.039617s 38.914KB 38.914KB 982.257KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.08s 0.003s 0.027s 0.027260s 38.914KB 38.914KB 1.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.205.168.233 中国北京鹏博士 200 0.079s 0.003s 0.025s 0.025192s 38.914KB 38.914KB 1.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.078s 0.003s 0.025s 0.032101s 38.914KB 38.914KB 1.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.077s 0.003s 0.027s 0.024919s 38.914KB 38.914KB 1.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.077s 0.003s 0.026s 0.025620s 38.914KB 38.914KB 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 219.144.91.65 中国陕西西安电信 200 0.077s 0.018s 0.032s 0.028601s 38.914KB 38.914KB 1.329MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.076s 0.009s 0.03s 0.023085s 38.914KB 38.914KB 1.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市电信 电信 河南 61.136.165.16 中国湖北十堰电信 200 0.076s 0.003s 0.026s 0.025600s 38.914KB 38.914KB 1.484MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 120.211.143.75 中国河北石家庄移动 200 0.075s 0.002s 0.013s 0.032707s 38.914KB 38.914KB 1.162MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 163.171.196.45 澳大利亚新南威尔士悉尼 200 0.073s 0.003s 0.02s 0.034200s 38.914KB 38.914KB 1.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.07s 0.003s 0.021s 0.022463s 38.914KB 38.914KB 1.692MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 112.28.235.150 中国安徽合肥移动 200 0.069s 0.008s 0.026s 0.022629s 38.914KB 38.914KB 1.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城市联通 联通 山西 60.221.231.15 中国山西临汾联通 200 0.069s 0.001s 0.019s 0.027360s 38.914KB 38.914KB 1.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.205.40.87 中国云南玉溪联通 200 0.068s 0.003s 0.022s 0.024728s 38.914KB 38.914KB 1.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 120.221.66.76 中国山东青岛移动 200 0.067s 0.003s 0.016s 0.033800s 38.914KB 38.914KB 1.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 112.3.29.67 中国江苏宿迁移动 200 0.064s 0.004s 0.023s 0.018420s 38.914KB 38.914KB 2.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.171.193.128 中国香港 200 0.064s 0.048s 0.051s 0.009835s 38.914KB 38.914KB 3.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 218.75.154.19 中国湖南常德电信 200 0.064s 0.018s 0.03s 0.012440s 38.914KB 38.914KB 3.055MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 222.34.54.105 中国吉林四平铁通 200 0.064s 0.026s 0.035s 0.018620s 38.914KB 38.914KB 2.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 36.249.0.81 中国福建泉州联通 200 0.064s 0.026s 0.037s 0.013866s 38.914KB 38.914KB 2.741MB/s 查看 GET    PI