x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:app.huid50.com    

时间 速度

检测时间:2021-10-14 15:21:50

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 10 38 8个独立IP 5个独立节点 有非200状态 0.954s 0.285s 0.863s 0.03s 文件不一致 文件不一致 158.554KB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 连接失败 * 0.21s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 200 7.861s 0.026s 6.195s 1.232553s 4.407KB 4.407KB 3.576KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 7.435s 4.256s 7.375s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 35.241.64.122 中国香港谷歌云 0 7.2s 7.183s 7.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 6.21s 5.966s 6.158s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳移动 移动 广东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 6.187s 5.027s 6.186s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 172.67.153.229 泛播Cloudflare 200 5.915s 0.045s 5.459s 0.021183s 4.442KB 4.442KB 209.715KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.502s 5.185s 5.428s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.437s 0.214s 5.359s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆江北移动 移动 重庆 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.424s 0.017s 5.423s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.422s 0.156s 5.328s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.342s 5.026s 5.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 112.15.232.43 中国浙江杭州移动 200 5.225s 0s 0.004s 5.203997s 10.896KB 10.896KB 2.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.225s 0.015s 5.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 5.216s 0.013s 5.191s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 4.177s 0.777s 3.976s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 3.828s 0.598s 3.828s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 3.808s 0.568s 3.808s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 3.284s 0.037s 3.258s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 112.15.232.43 中国浙江杭州移动 200 3.261s 0s 0.002s 3.244136s 10.896KB 10.896KB 3.359KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.153.229 泛播Cloudflare 200 3.254s 0.029s 3.032s 0.018240s 4.424KB 4.424KB 242.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 3.155s 2.437s 3.02s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 180.96.21.85 中国江苏南京电信 200 2.909s 0.009s 0.046s 2.779005s 9.438KB 9.438KB 3.396KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 2.376s 0.059s 2.327s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 2.354s 0.024s 2.331s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 2.346s 0.048s 2.32s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 2606:4700:3036:: IP Address illegal 200 1.78s 0.014s 0.242s 1.039335s 4.408KB 4.408KB 4.241KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 1.47s 1.274s 1.451s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 1.388s 0.097s 1.305s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 1.376s 1.042s 1.341s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 1.356s 0.079s 1.355s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 1.33s 0.018s 1.299s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 1.32s 0.089s 1.279s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市移动 移动 安徽 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 1.281s 0.03s 1.255s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 1.273s 0.052s 1.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 1.27s 0.017s 1.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 1.075s 0.751s 0.954s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 2606:4700:3032:: IP Address illegal 200 0.846s 0.036s 0.284s 0.005865s 4.442KB 4.442KB 757.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.843s 0.523s 0.803s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.763s 0.091s 0.231s 0.000740s 4.443KB 4.443KB 5.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.753s 0.516s 0.731s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.712s 0.441s 0.663s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.71s 0.411s 0.634s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.71s 0.479s 0.709s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.697s 0.438s 0.641s 0.000080s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.675s 0.012s 0.219s 0.019946s 4.4KB 4.4KB 220.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳联通 联通 广东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.668s 0.45s 0.667s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.606s 0.022s 0.183s 0.018521s 4.407KB 4.407KB 237.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.589s 0.389s 0.579s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.581s 0.172s 0.469s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.578s 0.378s 0.563s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 172.67.153.229 泛播Cloudflare 200 0.564s 0.012s 0.157s 0.019900s 4.419KB 4.419KB 222.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.555s 0.167s 0.45s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.511s 0.187s 0.44s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.504s 0.475s 0.476s 0.000080s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城移动 移动 新疆 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.502s 0.2s 0.437s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 172.67.153.229 泛播Cloudflare 404 0.457s 0.024s 0.026s 0.000300s 561B 561B 1.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.452s 0.014s 0.443s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.446s 0.089s 0.354s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.442s 0.132s 0.369s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.431s 0.113s 0.43s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.431s 0.074s 0.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州移动 移动 海南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.423s 0.253s 0.422s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 155.94.133.192 美国加利福尼亚洛杉矶 0 0.417s 0.008s 0.416s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.416s 0.033s 0.34s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 180.96.21.90 中国江苏南京电信 200 0.416s 0.029s 0.048s 0.325882s 9.438KB 9.438KB 28.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.413s 0.134s 0.352s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.411s 0.06s 0.356s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.384s 0.07s 0.364s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 172.67.153.229 泛播Cloudflare 200 0.374s 0.065s 0.338s 0.000480s 947B 947B 1.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.153.229 泛播Cloudflare 200 0.373s 0.266s 0.294s 0.002580s 4.38KB 4.38KB 1.658MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.368s 0.129s 0.322s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.365s 0.101s 0.364s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 192.168.0.1 Local Address 200 0.361s 0s 0.008s 0.242561s 749B 749B 3.016KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.349s 0.033s 0.29s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.347s 0.012s 0.29s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市联通 联通 安徽 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.347s 0.059s 0.301s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.343s 0.031s 0.315s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.342s 0.111s 0.335s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.341s 0.036s 0.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青联通 联通 天津 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.339s 0.018s 0.297s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.338s 0.084s 0.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.338s 0.032s 0.29s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市联通 联通 河北 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.333s 0.015s 0.29s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.332s 0.015s 0.282s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.331s 0.018s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.33s 0.019s 0.281s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.329s 0.004s 0.287s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.327s 0.033s 0.304s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.326s 0.03s 0.288s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.32s 0.048s 0.292s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市电信 电信 湖北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.319s 0.041s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.316s 0.026s 0.035s 0.007028s 4.406KB 4.406KB 626.956KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.316s 0.038s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.314s 0.031s 0.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁盘锦市联通 联通 辽宁 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.311s 0.043s 0.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市电信 电信 四川 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.31s 0.081s 0.273s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.31s 0.079s 0.259s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.31s 0.005s 0.273s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.306s 0.029s 0.264s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.304s 0.06s 0.27s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.303s 0.093s 0.279s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.299s 0.093s 0.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.298s 0.028s 0.285s 0.000300s 947B 947B 3.01MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市移动 移动 河北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.297s 0.033s 0.209s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉电信 电信 新疆 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.295s 0.016s 0.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.292s 0.041s 0.246s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市移动 移动 山东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.292s 0.022s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原联通 联通 山西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.288s 0.053s 0.266s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.287s 0.048s 0.265s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市电信 电信 河北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.285s 0.032s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.282s 0.074s 0.114s 0.007031s 4.398KB 4.398KB 625.578KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.281s 0.027s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.28s 0.068s 0.252s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.279s 0.015s 0.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙移动 移动 海南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.279s 0.073s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照市电信 电信 山东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.278s 0.05s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.277s 0.035s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.276s 0.075s 0.26s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.273s 0.015s 0.241s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.273s 0.043s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.27s 0.014s 0.241s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.052s 0.258s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.073s 0.248s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.059s 0.25s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.036s 0.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.012s 0.268s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.269s 0.008s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.268s 0.026s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.266s 0.067s 0.103s 0.011020s 4.442KB 4.442KB 403.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.266s 0.035s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.264s 0.004s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.264s 0.056s 0.233s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.261s 0.015s 0.024s 0.008458s 4.438KB 4.438KB 524.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春移动 移动 黑龙江 2606:4700:3036:: IP Address illegal 0 0.257s 0.021s 0.257s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.256s 0.068s 0.252s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.252s 0.028s 0.228s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州移动 移动 广西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.25s 0.047s 0.221s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥电信 电信 安徽 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.25s 0.028s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.249s 0.031s 0.068s 0.000937s 4.328KB 4.328KB 4.511MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.247s 0.04s 0.228s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.247s 0.022s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池移动 移动 广西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.246s 0.031s 0.22s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.246s 0.037s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市联通 联通 广东 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.244s 0.056s 0.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.244s 0.026s 0.22s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.243s 0.032s 0.222s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.242s 0.03s 0.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.24s 0.009s 0.24s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.24s 0.037s 0.216s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.237s 0.013s 0.211s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 2606:4700:3032:: IP Address illegal 0 0.237s 0.01s 0.236s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.236s 0.016s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.235s 0.008s 0.234s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.232s 0.067s 0.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市电信 电信 安徽 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.23s 0.016s 0.191s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 2606:4700:3036:: IP Address illegal 0 0.229s 0.01s 0.229s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.228s 0.009s 0.227s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市铁通 铁通 广东 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.228s 0.052s 0.222s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.227s 0.027s 0.205s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.225s 0.015s 0.201s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.223s 0.025s 0.211s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.222s 0.025s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市电信 电信 四川 2606:4700:3032:: IP Address illegal 0 0.222s 0.02s 0.221s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.22s 0.017s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.22s 0.003s 0.199s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.22s 0.006s 0.184s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.216s 0.009s 0.215s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.216s 0.01s 0.216s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.216s 0.01s 0.209s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.215s 0.009s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.215s 0.002s 0.186s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 2606:4700:3032:: IP Address illegal 0 0.215s 0.029s 0.198s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.214s 0.026s 0.2s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.213s 0.028s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.213s 0.03s 0.198s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.211s 0.021s 0.195s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆电信 电信 黑龙江 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.211s 0.027s 0.191s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.201s 0.027s 0.184s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 172.67.153.229 泛播Cloudflare 0 0.198s 0.001s 0.18s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.195s 0.014s 0.187s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.172s 0.01s 0.163s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市移动 移动 河南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.149s 0.039s 0.128s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.135s 0.011s 0.013s 0.001019s 4.374KB 4.374KB 4.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 104.21.4.52 泛播Cloudflare 0 0.135s 0.027s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 104.21.4.52 泛播Cloudflare 200 0.081s 0.028s 0.028s 0.003391s 4.397KB 4.397KB 1.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig