x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:xy6388.com    

时间 速度

检测时间:2021-09-15 18:25:01

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 10 38 5个独立IP 3个独立节点 有非200状态 0.679s 0.041s 0.161s 0.038s 文件不一致 文件不一致 184.159KB/s  
河南新乡市电信 电信 河南 * 连接失败 * 15.043s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 19.66s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市联通 联通 黑龙江 * 连接失败 * 15.012s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 168.63.139.56 中国香港微软云 连接失败 * 0.003s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市联通 联通 浙江 168.63.139.56 中国香港微软云 302 10.425s 0.001s 0.104s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 168.63.139.56 中国香港微软云 302 10.286s 5.021s 5.067s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 65.52.176.246 中国香港微软云 302 10.264s 0.003s 7.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 10.003s 0.007s 0.04s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.051s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 * 连接失败 * 0.011s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 168.63.139.56 中国香港微软云 302 10.001s 0.002s 0.032s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 连接失败 * 0.049s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 * 连接失败 * 0.03s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 65.52.176.246 中国香港微软云 302 5.135s 0.003s 0.038s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 65.52.176.246 中国香港微软云 200 3.105s 0.001s 0.1s 0.273634s 1.567KB 1.567KB 5.728KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州联通 联通 山西 65.52.176.246 中国香港微软云 302 2.605s 0.003s 0.684s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 168.63.139.56 中国香港微软云 302 1.684s 0.007s 1.168s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 168.63.139.56 中国香港微软云 200 1.557s 0.013s 0.232s 0.656854s 1.567KB 1.567KB 2.386KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 65.52.176.246 中国香港微软云 302 1.206s 0.002s 1.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 168.63.139.56 中国香港微软云 302 1.109s 0.003s 0.194s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 168.63.139.56 中国香港微软云 200 1.008s 0.023s 0.18s 0.340550s 1.567KB 1.567KB 4.603KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.947s 0.003s 0.133s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水电信 电信 甘肃 65.52.176.246 中国香港微软云 200 0.911s 0.066s 0.213s 0.000940s 1.567KB 1.567KB 1.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.873s 0.003s 0.131s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.856s 0.347s 0.401s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.849s 0.001s 0.141s 0.281025s 1.567KB 1.567KB 5.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.745s 0.006s 0.225s 0.001120s 1.567KB 1.567KB 1.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 ::1 IP Address illegal 403 0.716s 0.062s 0.062s 0.016600s 4.374KB 4.374KB 263.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.703s 0.096s 0.203s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.684s 0.015s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.633s 0.069s 0.143s 0.253746s 1.567KB 1.567KB 6.177KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.624s 0.003s 0.189s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市移动 移动 浙江 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.602s 0.005s 0.165s 0.000980s 1.567KB 1.567KB 1.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.59s 0.035s 0.121s 0.203769s 1.567KB 1.567KB 7.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.588s 0.007s 0.178s 0.000860s 1.567KB 1.567KB 1.78MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.573s 0.002s 0.109s 0.127621s 1.567KB 1.567KB 12.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏移动 移动 新疆 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.573s 0.033s 0.166s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.549s 0.043s 0.106s 0.235656s 1.567KB 1.567KB 6.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.546s 0.09s 0.149s 0.194723s 1.567KB 1.567KB 8.049KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.536s 0.074s 0.177s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.529s 0.003s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.52s 0.003s 0.173s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.516s 0.003s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京通州移动 移动 北京 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.503s 0.001s 0.142s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.491s 0.043s 0.098s 0.221907s 1.567KB 1.567KB 7.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.487s 0.034s 0.111s 0.134125s 1.567KB 1.567KB 11.686KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古电信 电信 内蒙古 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.486s 0.003s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.483s 0.035s 0.092s 0.152307s 1.567KB 1.567KB 10.291KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.481s 0.001s 0.14s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.479s 0.001s 0.08s 0.153893s 1.567KB 1.567KB 10.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.476s 0.003s 0.122s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.474s 0.04s 0.087s 0.190098s 1.567KB 1.567KB 8.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海移动 移动 天津 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.472s 0.003s 0.112s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.472s 0.003s 0.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市移动 移动 江苏 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.472s 0.004s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.467s 0.003s 0.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.464s 0.046s 0.103s 0.182445s 1.567KB 1.567KB 8.591KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.462s 0.04s 0.104s 0.152123s 1.567KB 1.567KB 10.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.459s 0.024s 0.087s 0.167885s 1.567KB 1.567KB 9.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.441s 0.036s 0.082s 0.199230s 1.567KB 1.567KB 7.867KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.435s 0.073s 0.114s 0.172663s 1.567KB 1.567KB 9.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平移动 移动 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.426s 0.003s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.423s 0.01s 0.102s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州移动 移动 甘肃 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.423s 0.002s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 13.94.42.82 中国香港微软云 302 0.416s 0.003s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.416s 0.003s 0.11s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 65.52.176.246 中国香港微软云 200 0.409s 0.002s 0.061s 0.115001s 1.567KB 1.567KB 13.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.404s 0.003s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.399s 0.072s 0.113s 0.151843s 1.567KB 1.567KB 10.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.39s 0.02s 0.087s 0.089277s 1.567KB 1.567KB 17.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.388s 0.019s 0.056s 0.195665s 1.567KB 1.567KB 8.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城移动 移动 山东 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.384s 0.001s 0.096s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 65.52.176.246 中国香港微软云 200 0.384s 0.008s 0.059s 0.112248s 1.567KB 1.567KB 13.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江移动 移动 湖北 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.383s 0.003s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.38s 0.021s 0.061s 0.098104s 1.567KB 1.567KB 15.977KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.379s 0.005s 0.106s 0.000940s 1.567KB 1.567KB 1.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.375s 0.003s 0.09s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市电信 电信 吉林 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.367s 0.007s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙移动 移动 海南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.367s 0.003s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市移动 移动 云南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.365s 0.003s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 65.52.176.246 中国香港微软云 200 0.365s 0.002s 0.051s 0.097500s 1.567KB 1.567KB 16.076KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方移动 移动 海南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.364s 0.003s 0.082s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.358s 0.041s 0.088s 0.119883s 1.567KB 1.567KB 13.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.357s 0.001s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.35s 0.001s 0.082s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.343s 0.001s 0.058s 0.111024s 1.567KB 1.567KB 14.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.339s 0.026s 0.074s 0.107922s 1.567KB 1.567KB 14.523KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.337s 0.003s 0.095s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河电信 电信 云南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.334s 0.004s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.331s 0.005s 0.055s 0.110585s 1.567KB 1.567KB 14.174KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.324s 0.003s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原电信 电信 宁夏 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.322s 0.005s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.318s 0.007s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.314s 0.011s 0.06s 0.092790s 1.567KB 1.567KB 16.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.311s 0.006s 0.042s 0.142549s 1.567KB 1.567KB 10.995KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山移动 移动 广东 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.306s 0.068s 0.126s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.305s 0.014s 0.055s 0.107249s 1.567KB 1.567KB 14.614KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.304s 0.012s 0.057s 0.096517s 1.567KB 1.567KB 16.239KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.301s 0.003s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.3s 0.003s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.299s 0.019s 0.055s 0.122716s 1.567KB 1.567KB 12.772KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.294s 0.035s 0.071s 0.097737s 1.567KB 1.567KB 16.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.293s 0.002s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.288s 0.003s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.286s 0.004s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.286s 0.003s 0.028s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.284s 0.005s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.284s 0.002s 0.096s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.284s 0.004s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.278s 0.07s 0.119s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.277s 0.003s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.276s 0.051s 0.074s 0.106178s 1.567KB 1.567KB 14.762KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.27s 0.003s 0.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.263s 0.003s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.261s 0.003s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳联通 联通 北京 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.26s 0.003s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北移动 移动 重庆 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.257s 0.003s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 168.63.139.56 中国香港微软云 200 0.253s 0.018s 0.048s 0.102429s 1.567KB 1.567KB 15.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.251s 0.005s 0.068s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.249s 0.003s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.249s 0.003s 0.063s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.248s 0.003s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.248s 0.003s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.247s 0.002s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 65.52.176.246 中国香港微软云 200 0.246s 0.001s 0.04s 0.080351s 1.567KB 1.567KB 19.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市联通 联通 西藏 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.243s 0.002s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.241s 0.005s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.239s 0.001s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.236s 0.003s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.231s 0.003s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.23s 0.003s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.223s 0.003s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.223s 0.003s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.223s 0.001s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.22s 0.003s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.22s 0.002s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市电信 电信 河南 168.63.139.56 中国香港微软云 302 0.218s 0.003s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 65.52.176.246 中国香港微软云 302 0.215s 0.003s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 65.52.176.246 中国香港微软云 200 0.212s 0.001s 0.032s 0.074397s 1.567KB 1.567KB 21.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市联通 联通