x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:sc04.alicdn.com    

时间 速度

检测时间:2021-02-23 16:12:24

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 9 39 132个独立IP 90个独立节点 有非200状态 0.206s 0.091s 0.114s 0.052s 42.42KB 文件不一致 3.963MB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州铁通 铁通 广东 43.243.246.124 中国广东广州广电网 200 10s 2.666s 4.189s 3.053000s 42.42KB 799B 13.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 * 连接失败 * 0.649s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 0.055s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 45.253.17.219 中国贵州贵阳长城宽带 200 2.283s 2.113s 2.156s 0.082488s 42.42KB 42.42KB 514.256KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 45.253.17.253 中国贵州贵阳长城宽带 200 2.244s 2.111s 2.153s 0.047299s 42.42KB 42.42KB 896.846KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市联通 联通 江西 118.212.236.253 中国江西南昌联通 200 1.577s 1.501s 1.51s 0.052540s 42.42KB 42.42KB 807.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 183.201.217.122 中国山西太原移动 200 1.095s 0.114s 0.184s 0.840643s 42.42KB 42.42KB 50.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 183.214.164.90 中国湖南长沙移动 200 0.675s 0.126s 0.297s 0.203919s 42.42KB 42.42KB 208.023KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 123.6.12.99 中国河南郑州联通 200 0.533s 0.232s 0.259s 0.180402s 42.42KB 42.42KB 235.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.201.32.32 中国台湾台北 200 0.414s 0.263s 0.285s 0.090575s 42.42KB 42.42KB 468.34KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 118.123.2.254 中国四川绵阳电信 200 0.41s 0.029s 0.039s 0.017040s 42.42KB 42.42KB 2.431MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 111.6.227.182 中国河南郑州移动 200 0.384s 0.027s 0.046s 0.322440s 42.42KB 42.42KB 131.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 183.201.217.122 中国山西太原移动 200 0.365s 0.114s 0.169s 0.107921s 42.42KB 42.42KB 393.065KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 111.19.135.123 中国陕西咸阳移动 200 0.298s 0.068s 0.099s 0.081899s 42.42KB 42.42KB 517.954KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 23.210.215.8 中国台湾台北Akamai 200 0.287s 0.099s 0.142s 0.092297s 42.42KB 42.42KB 459.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 103.85.146.124 中国贵州遵义广电网 200 0.278s 0.053s 0.063s 0.099981s 42.42KB 42.42KB 424.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 223.111.123.253 中国江苏扬州移动 200 0.262s 0.089s 0.132s 0.086066s 42.42KB 42.42KB 492.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 45.253.60.124 中国宁夏银川广电网 200 0.256s 0.229s 0.235s 0.011955s 42.42KB 42.42KB 3.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 117.180.227.228 中国西藏拉萨移动 200 0.252s 0.093s 0.142s 0.068984s 42.42KB 42.42KB 614.924KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市移动 移动 河北 120.253.62.168 中国宁夏银川移动 200 0.248s 0.152s 0.184s 0.031584s 42.42KB 42.42KB 1.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 27.211.197.188 中国山东济南联通 200 0.219s 0.073s 0.108s 0.072417s 42.42KB 42.42KB 585.773KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 113.137.53.126 中国陕西西安电信 200 0.218s 0.087s 0.124s 0.050842s 42.42KB 42.42KB 834.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 117.91.183.199 中国江苏扬州电信 200 0.213s 0.087s 0.126s 0.041278s 42.42KB 42.42KB 1.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 180.97.251.252 中国江苏徐州电信 200 0.209s 0.075s 0.118s 0.046162s 42.42KB 42.42KB 918.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 210.61.249.41 中国台湾台中中華電信 200 0.203s 0.156s 0.16s 0.033880s 42.42KB 42.42KB 1.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.250.236 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.2s 0.007s 0.009s 0.006072s 42.42KB 42.42KB 6.822MB/s 查看 GET    PING    Trace