x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:aans4.assp99.cn    

时间 速度

检测时间:2021-01-15 01:18:12

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 168个点 9 39 3个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.734s 0.098s 0.34s 0.29s 文件不一致 文件不一致 103.815KB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 * 连接失败 * 15.034s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 15.041s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 8.1s 0.12s 5.169s 2.420185s 18.134KB 18.134KB 7.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.099s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 * 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安移动 移动 山东 * 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 6.592s 0.054s 5.361s 1.127194s 18.129KB 18.129KB 16.083KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 6.17s 0.113s 0.226s 5.412074s 18.129KB 18.129KB 3.35KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 5.816s 0.066s 5.121s 0.606343s 18.129KB 18.129KB 29.899KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 4.306s 0.028s 3.132s 1.075319s 18.129KB 18.129KB 16.859KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 4.03s 0.084s 3.172s 0.763099s 18.134KB 18.134KB 23.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 3.965s 0.075s 3.184s 0.686064s 18.129KB 18.129KB 26.425KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 2.87s 0.068s 0.315s 2.308123s 18.129KB 18.129KB 7.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 2.009s 1.242s 1.434s 0.383369s 18.134KB 18.134KB 47.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.986s 0.988s 1.125s 0.725656s 18.134KB 18.134KB 24.99KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 1.95s 0.281s 0.44s 1.335431s 18.129KB 18.129KB 13.575KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.859s 0.287s 0.454s 1.214374s 18.134KB 18.134KB 14.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾其他 其他 台湾 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.744s 0.856s 1.081s 0.433721s 18.134KB 18.134KB 41.81KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.617s 0.63s 0.877s 0.493265s 18.134KB 18.134KB 36.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.444s 0.829s 0.986s 0.296141s 18.134KB 18.134KB 61.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺移动 移动 辽宁 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.406s 0.47s 0.575s 0.723848s 18.134KB 18.134KB 25.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.313s 0.52s 0.718s 0.396702s 18.134KB 18.134KB 45.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 1.195s 0.248s 0.434s 0.375256s 18.129KB 18.129KB 48.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.1s 0.653s 0.764s 0.224980s 18.134KB 18.134KB 80.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 1.044s 0.031s 0.118s 0.492217s 18.134KB 18.134KB 36.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.905s 0.158s 0.464s 0.309379s 18.134KB 18.134KB 58.614KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.905s 0.233s 0.399s 0.331697s 18.129KB 18.129KB 54.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.893s 0.248s 0.434s 0.284255s 18.129KB 18.129KB 63.777KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.856s 0.117s 0.177s 0.617056s 18.134KB 18.134KB 29.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.748s 0.035s 0.095s 0.591743s 18.129KB 18.129KB 30.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.715s 0.109s 0.26s 0.302359s 18.134KB 18.134KB 59.974KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.714s 0.388s 0.469s 0.161825s 18.129KB 18.129KB 112.028KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.708s 0.199s 0.325s 0.258115s 18.134KB 18.134KB 70.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.699s 0.168s 0.3s 0.264200s 18.129KB 18.129KB 68.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.672s 0.155s 0.285s 0.257021s 18.134KB 18.134KB 70.554KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.649s 0.015s 0.114s 0.387266s 18.129KB 18.129KB 46.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.648s 0.324s 0.405s 0.161418s 18.134KB 18.134KB 112.341KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.636s 0.101s 0.214s 0.283817s 18.129KB 18.129KB 63.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.626s 0.392s 0.457s 0.110120s 18.134KB 18.134KB 164.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.617s 0.186s 0.293s 0.209324s 18.134KB 18.134KB 86.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.588s 0.086s 0.212s 0.250534s 18.134KB 18.134KB 72.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.575s 0.064s 0.175s 0.266822s 18.134KB 18.134KB 67.962KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.548s 0.117s 0.225s 0.213404s 18.129KB 18.129KB 84.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.548s 0.068s 0.184s 0.246258s 18.129KB 18.129KB 73.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.547s 0.067s 0.19s 0.239583s 18.129KB 18.129KB 75.669KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都地区电信 电信 西藏 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.525s 0.019s 0.146s 0.252162s 18.134KB 18.134KB 71.913KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.524s 0.25s 0.32s 0.135679s 18.129KB 18.129KB 133.616KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.523s 0.043s 0.141s 0.190238s 18.134KB 18.134KB 95.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.516s 0.096s 0.201s 0.209834s 18.134KB 18.134KB 86.42KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.496s 0.1s 0.199s 0.197662s 18.134KB 18.134KB 91.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水电信 电信 甘肃 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.493s 0.034s 0.148s 0.234178s 18.129KB 18.129KB 77.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.486s 0.017s 0.134s 0.233913s 18.134KB 18.134KB 77.524KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.484s 0.07s 0.071s 0.120803s 18.129KB 18.129KB 150.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.48s 0.035s 0.147s 0.221500s 18.134KB 18.134KB 81.868KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.475s 0.043s 0.126s 0.246257s 18.129KB 18.129KB 73.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.474s 0.035s 0.144s 0.219017s 18.129KB 18.129KB 82.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市电信 电信 黑龙江 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.473s 0.022s 0.135s 0.224323s 18.134KB 18.134KB 80.838KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.472s 0.058s 0.16s 0.206043s 18.134KB 18.134KB 88.01KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.47s 0.064s 0.165s 0.202702s 18.129KB 18.129KB 89.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.468s 0.023s 0.127s 0.222919s 18.129KB 18.129KB 81.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.467s 0.078s 0.175s 0.194312s 18.129KB 18.129KB 93.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.463s 0.035s 0.14s 0.214483s 18.134KB 18.134KB 84.547KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.461s 0.053s 0.154s 0.202241s 18.129KB 18.129KB 89.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.46s 0.094s 0.173s 0.185789s 18.129KB 18.129KB 97.578KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.459s 0.073s 0.169s 0.192636s 18.134KB 18.134KB 94.135KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.458s 0.026s 0.135s 0.214840s 18.129KB 18.129KB 84.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.455s 0.077s 0.172s 0.188770s 18.134KB 18.134KB 96.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.454s 0.022s 0.128s 0.215820s 18.129KB 18.129KB 84KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.45s 0.064s 0.161s 0.191261s 18.134KB 18.134KB 94.812KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.45s 0.06s 0.146s 0.196940s 18.129KB 18.129KB 92.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.447s 0.051s 0.152s 0.195082s 18.134KB 18.134KB 92.955KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.445s 0.014s 0.121s 0.215441s 18.134KB 18.134KB 84.171KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海奉贤联通 联通 上海 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.439s 0.126s 0.205s 0.155398s 18.134KB 18.134KB 116.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.434s 0.047s 0.144s 0.187290s 18.134KB 18.134KB 96.822KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.431s 0.019s 0.123s 0.204542s 18.134KB 18.134KB 88.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.43s 0.031s 0.129s 0.198001s 18.129KB 18.129KB 91.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.426s 0.034s 0.132s 0.194359s 18.129KB 18.129KB 93.275KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.421s 0.056s 0.15s 0.192400s 18.134KB 18.134KB 94.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.419s 0.041s 0.139s 0.184941s 18.129KB 18.129KB 98.025KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.417s 0.049s 0.141s 0.183760s 18.134KB 18.134KB 98.682KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆巫溪县电信 电信 重庆 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.411s 0.038s 0.129s 0.191901s 18.129KB 18.129KB 94.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.405s 0.058s 0.145s 0.172180s 18.129KB 18.129KB 105.29KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.4s 0.037s 0.128s 0.181118s 18.129KB 18.129KB 100.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.397s 0.052s 0.138s 0.172125s 18.129KB 18.129KB 105.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.396s 0.068s 0.15s 0.163155s 18.129KB 18.129KB 111.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.394s 0.036s 0.125s 0.178962s 18.134KB 18.134KB 101.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.393s 0.018s 0.112s 0.187583s 18.134KB 18.134KB 96.671KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市电信 电信 河南 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.391s 0.029s 0.12s 0.180000s 18.129KB 18.129KB 100.716KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.388s 0.007s 0.101s 0.194659s 18.134KB 18.134KB 93.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.387s 0.046s 0.132s 0.170348s 18.134KB 18.134KB 106.451KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.385s 0.04s 0.125s 0.173392s 18.129KB 18.129KB 104.554KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.382s 0.016s 0.107s 0.183080s 18.134KB 18.134KB 99.048KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.378s 0.014s 0.104s 0.183100s 18.129KB 18.129KB 99.011KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.377s 0.032s 0.12s 0.172531s 18.134KB 18.134KB 105.105KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市移动 移动 湖北 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.377s 0.032s 0.115s 0.173201s 18.129KB 18.129KB 104.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.374s 0.041s 0.117s 0.169320s 18.129KB 18.129KB 107.069KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.37s 0.044s 0.125s 0.162997s 18.134KB 18.134KB 111.252KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.37s 0.099s 0.161s 0.141239s 18.134KB 18.134KB 128.391KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.37s 0.034s 0.116s 0.171719s 18.134KB 18.134KB 105.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.367s 0.015s 0.103s 0.175680s 18.129KB 18.129KB 103.193KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市移动 移动 贵州 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.364s 0.02s 0.106s 0.171741s 18.129KB 18.129KB 105.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.364s 0.021s 0.089s 0.205892s 18.129KB 18.129KB 88.051KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.359s 0.021s 0.106s 0.168501s 18.134KB 18.134KB 107.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.358s 0.039s 0.115s 0.163679s 18.134KB 18.134KB 110.789KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.358s 0.039s 0.119s 0.156440s 18.134KB 18.134KB 115.915KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.356s 0.014s 0.099s 0.170555s 18.134KB 18.134KB 106.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.354s 0.033s 0.113s 0.160280s 18.134KB 18.134KB 113.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.241.119.104 新加坡阿里云 200 0.35s 0.025s 0.103s 0.167683s 18.134KB 18.134KB 108.143KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.348s 0.097s 0.159s 0.126300s 18.134KB 18.134KB 143.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.348s 0.06s 0.132s 0.143911s 18.129KB 18.129KB 125.973KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.347s 0.025s 0.106s 0.160881s 18.129KB 18.129KB 112.685KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.345s 0.055s 0.127s 0.145063s 18.134KB 18.134KB 125.006KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市联通 联通 湖北 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.345s 0.024s 0.089s 0.190521s 18.129KB 18.129KB 95.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.343s 0.024s 0.104s 0.161955s 18.129KB 18.129KB 111.938KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.342s 0.035s 0.111s 0.153935s 18.134KB 18.134KB 117.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.339s 0.062s 0.131s 0.133423s 18.129KB 18.129KB 135.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.338s 0.044s 0.117s 0.147041s 18.134KB 18.134KB 123.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.336s 0.037s 0.112s 0.149828s 18.134KB 18.134KB 121.031KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 161.117.3.83 新加坡阿里云 200 0.336s 0.017s 0.086s 0.136607s 18.129KB 18.129KB 132.708KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.334s 0.013s 0.093s 0.160117s 18.134KB 18.134KB 113.253KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 161.117.249.16 新加坡阿里云 200 0.332s 0.01s 0.091s 0.160100s 18.134KB 18.134KB 113.265KB/s 查看 GET