x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:s.pc.qq.com    

时间 速度

检测时间:2021-01-15 00:32:33

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 170个点 8 39 71个独立IP 41个独立节点 有非200状态 0.645s 0.176s 0.257s 0.122s 107.027KB 107.027KB 1.176MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 111.47.224.250 中国湖北武汉移动 200 9.374s 5.766s 8.937s 0.141280s 107.027KB 107.027KB 757.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 211.162.179.144 中国四川成都长城宽带 200 5.591s 5.06s 5.11s 0.153266s 107.027KB 107.027KB 698.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 61.128.150.94 中国重庆大渡口电信 200 5.515s 5.025s 5.042s 0.344528s 107.027KB 107.027KB 310.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 111.6.186.213 中国河南郑州移动 200 5.178s 0.042s 5.038s 0.057080s 107.027KB 107.027KB 1.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 203.205.137.227 中国香港腾讯云 200 2.666s 0.557s 0.794s 0.699847s 107.027KB 107.027KB 152.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 203.205.137.242 中国香港腾讯云 200 2.662s 1.374s 1.536s 0.316187s 107.027KB 107.027KB 338.494KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 118.180.26.123 中国甘肃兰州电信 200 2.458s 0.011s 0.04s 0.133021s 107.027KB 107.027KB 804.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 182.254.60.48 中国天津腾讯云 200 2.093s 1.647s 1.682s 0.105298s 107.027KB 107.027KB 1016.423KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 203.205.137.227 中国香港腾讯云 200 1.63s 0.377s 0.531s 0.310688s 107.027KB 107.027KB 344.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 118.180.26.123 中国甘肃兰州电信 200 1.538s 0.296s 0.347s 0.394858s 107.027KB 107.027KB 271.053KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺移动 移动 辽宁 111.40.174.42 中国黑龙江哈尔滨移动 200 1.499s 0.902s 0.935s 0.092782s 107.027KB 107.027KB 1.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 112.25.104.182 中国江苏南京移动 200 1.176s 0.253s 0.382s 0.215663s 107.027KB 107.027KB 496.271KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 203.205.137.232 中国香港腾讯云 200 1.148s 0.045s 0.174s 0.407741s 107.027KB 107.027KB 262.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.12.66.84 中国广西南宁移动 200 1.133s 0.218s 0.337s 0.290763s 107.027KB 107.027KB 368.091KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 112.25.104.182 中国江苏南京移动 200 0.847s 0.02s 0.095s 0.258177s 107.027KB 107.027KB 414.55KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 211.162.172.172 中国四川成都长城宽带 200 0.837s 0.01s 0.048s 0.281442s 107.027KB 107.027KB 380.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 59.63.237.243 中国江西南昌电信 200 0.814s 0.165s 0.236s 0.247982s 107.027KB 107.027KB 431.593KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 111.206.15.101 中国北京联通 200 0.813s 0.121s 0.191s 0.202136s 107.027KB 107.027KB 529.482KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市联通 联通 黑龙江 121.29.54.222 中国河北石家庄联通 200 0.805s 0.044s 0.091s 0.456467s 107.027KB 107.027KB 234.469KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 211.162.172.172 中国四川成都长城宽带 200 0.783s 0.03s 0.082s 0.212739s 107.027KB 107.027KB 503.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 211.162.179.143 中国四川成都长城宽带 200 0.782s 0.018s 0.06s 0.267848s 107.027KB 107.027KB 399.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 117.41.241.144 中国江西南昌电信 200 0.773s 0.205s 0.292s 0.130939s 107.027KB 107.027KB 817.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 111.40.174.83 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.767s 0.117s 0.192s 0.225899s 107.027KB 107.027KB 473.784KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.125.110.249 中国北京联通 200 0.745s 0.134s 0.201s 0.198914s 107.027KB 107.027KB 538.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 118.180.26.123 中国甘肃兰州电信 200 0.732s 0.275s 0.303s 0.179181s 107.027KB 107.027KB 597.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.683s 0.042s 0.115s 0.143501s 107.027KB 107.027KB 745.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 182.254.48.242 中国天津腾讯云 200 0.679s 0.053s 0.087s 0.295903s 107.027KB 107.027KB 361.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 61.128.150.94 中国重庆大渡口电信 200 0.677s 0.079s 0.137s 0.183702s 107.027KB 107.027KB 582.614KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 182.254.52.102 中国天津腾讯云 200 0.675s 0.181s 0.214s 0.189718s 107.027KB 107.027KB 564.139KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 211.162.179.144 中国四川成都长城宽带 200 0.67s 0.012s 0.03s 0.234653s 107.027KB 107.027KB 456.109KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 203.205.137.242 中国香港腾讯云 200 0.664s 0.244s 0.289s 0.127900s 107.027KB 107.027KB 836.805KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 123.245.253.206 中国辽宁锦州电信 200 0.656s 0.034s 0.083s 0.153522s 107.027KB 107.027KB 697.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 182.107.81.71 中国江西吉安电信 200 0.643s 0.044s 0.088s 0.211497s 107.027KB 107.027KB 506.047KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮联通 联通 广东 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.637s 0.022s 0.082s 0.169387s 107.027KB 107.027KB 631.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 118.112.22.251 中国四川成都电信 200 0.634s 0.071s 0.109s 0.129084s 107.027KB 107.027KB 829.129KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 117.41.241.144 中国江西南昌电信 200 0.609s 0.293s 0.336s 0.084858s 107.027KB 107.027KB 1.232MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 113.142.52.227 中国陕西西安电信 200 0.598s 0.017s 0.065s 0.148341s 107.027KB 107.027KB 721.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.245.253.233 中国辽宁锦州电信 200 0.585s 0.087s 0.115s 0.170990s 107.027KB 107.027KB 625.928KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 119.147.227.100 中国广东汕头电信 200 0.577s 0.103s 0.15s 0.106241s 107.027KB 107.027KB 1007.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 14.215.85.70 中国广东中山电信 200 0.573s 0.08s 0.133s 0.160361s 107.027KB 107.027KB 667.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳移动 移动 四川 111.40.174.83 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.566s 0.02s 0.08s 0.158878s 107.027KB 107.027KB 673.645KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 111.206.15.101 中国北京联通 200 0.561s 0.029s 0.077s 0.157508s 107.027KB 107.027KB 679.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 119.188.206.20 中国山东济南联通 200 0.547s 0.296s 0.323s 0.056080s 107.027KB 107.027KB 1.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 123.6.1.59 中国河南郑州联通 200 0.547s 0.039s 0.075s 0.178653s 107.027KB 107.027KB 599.079KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 211.162.172.172 中国四川成都长城宽带 200 0.545s 0.009s 0.03s 0.222802s 107.027KB 107.027KB 480.37KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 121.51.167.60 中国广东深圳腾讯云 200 0.534s 0.125s 0.158s 0.130180s 107.027KB 107.027KB 822.149KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都地区电信 电信 西藏 183.66.105.231 中国重庆电信 200 0.532s 0.018s 0.071s 0.136560s 107.027KB 107.027KB 783.739KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 203.205.137.227 中国香港腾讯云 200 0.512s 0.14s 0.179s 0.115316s 107.027KB 107.027KB 928.122KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 123.125.110.249 中国北京联通 200 0.505s 0.011s 0.052s 0.141393s 107.027KB 107.027KB 756.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 203.205.137.29 中国香港腾讯云 200 0.505s 0.042s 0.09s 0.155221s 107.027KB 107.027KB 689.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 140.249.247.232 中国山东青岛电信 200 0.503s 0.028s 0.062s 0.108861s 107.027KB 107.027KB 983.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 123.6.0.60 中国河南郑州联通 200 0.502s 0.041s 0.074s 0.163261s 107.027KB 107.027KB 655.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.501s 0.026s 0.057s 0.121461s 107.027KB 107.027KB 881.166KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 120.241.30.195 中国广东深圳移动 200 0.5s 0.041s 0.097s 0.173659s 107.027KB 107.027KB 616.307KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 121.29.54.222 中国河北石家庄联通 200 0.492s 0.014s 0.043s 0.101269s 107.027KB 107.027KB 1.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 117.169.98.113 中国江西南昌移动 200 0.491s 0.147s 0.179s 0.091400s 107.027KB 107.027KB 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 120.241.30.195 中国广东深圳移动 200 0.491s 0.032s 0.087s 0.162461s 107.027KB 107.027KB 658.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 111.7.189.248 中国河南郑州移动 200 0.49s 0.104s 0.15s 0.076120s 107.027KB 107.027KB 1.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 182.254.52.102 中国天津腾讯云 200 0.483s 0.179s 0.195s 0.105000s 107.027KB 107.027KB 1019.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 14.215.85.70 中国广东中山电信 200 0.482s 0.264s 0.293s 0.059159s 107.027KB 107.027KB 1.767MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 140.249.247.232 中国山东青岛电信 200 0.481s 0.078s 0.157s 0.095820s 107.027KB 107.027KB 1.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 14.215.85.70 中国广东中山电信 200 0.469s 0.078s 0.126s 0.098310s 107.027KB 107.027KB 1.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 111.6.186.213 中国河南郑州移动 200 0.461s 0.087s 0.115s 0.130898s 107.027KB 107.027KB 817.639KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城联通 联通 山西 101.69.121.63 中国浙江嘉兴联通 200 0.458s 0.022s 0.069s 0.083923s 107.027KB 107.027KB 1.245MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市移动 移动 内蒙古 182.254.48.49 中国天津腾讯云 200 0.454s 0.071s 0.096s 0.092821s 107.027KB 107.027KB 1.126MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 118.180.26.123 中国甘肃兰州电信 200 0.45s 0.067s 0.091s 0.146179s 107.027KB 107.027KB 732.166KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 118.180.30.230 中国甘肃兰州电信 200 0.446s 0.021s 0.042s 0.125039s 107.027KB 107.027KB 855.952KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 61.128.150.94 中国重庆大渡口电信 200 0.442s 0.07s 0.097s 0.097415s 107.027KB 107.027KB 1.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 182.254.76.118 中国上海腾讯云 200 0.44s 0.06s 0.087s 0.124900s 107.027KB 107.027KB 856.904KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 210.22.248.217 中国上海联通 200 0.438s 0.014s 0.049s 0.124519s 107.027KB 107.027KB 859.526KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市移动 移动 山西 123.6.1.59 中国河南郑州联通 200 0.437s 0.035s 0.06s 0.154159s 107.027KB 107.027KB 694.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 111.206.15.101 中国北京联通 200 0.434s 0.015s 0.051s 0.120080s 107.027KB 107.027KB 891.3KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知铁通 铁通 广西 121.51.175.61 中国广东深圳腾讯云 200 0.433s 0.123s 0.144s 0.082002s 107.027KB 107.027KB 1.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 59.63.237.148 中国江西南昌电信 200 0.428s 0.049s 0.069s 0.099144s 107.027KB 107.027KB 1.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 116.55.250.89 中国云南昆明电信 200 0.427s 0.045s 0.065s 0.113874s 107.027KB 107.027KB 939.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州电信 电信 浙江 112.29.208.101 中国安徽合肥移动 200 0.426s 0.098s 0.136s 0.077560s 107.027KB 107.027KB 1.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 123.6.1.59 中国河南郑州联通 200 0.425s 0.047s 0.076s 0.102861s 107.027KB 107.027KB 1.016MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 117.41.241.144 中国江西南昌电信 200 0.417s 0.03s 0.064s 0.076121s 107.027KB 107.027KB 1.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 123.161.59.60 中国河南安阳电信 200 0.417s 0.032s 0.06s 0.079021s 107.027KB 107.027KB 1.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市移动 移动 吉林 123.161.59.60 中国河南安阳电信 200 0.416s 0.08s 0.124s 0.065120s 107.027KB 107.027KB 1.605MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 123.6.0.60 中国河南郑州联通 200 0.41s 0.03s 0.06s 0.109939s 107.027KB 107.027KB 973.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 123.161.59.60 中国河南安阳电信 200 0.409s 0.013s 0.041s 0.091521s 107.027KB 107.027KB 1.142MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.409s 0.055s 0.076s 0.085099s 107.027KB 107.027KB 1.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 113.137.62.89 中国陕西西安电信 200 0.408s 0.007s 0.027s 0.100052s 107.027KB 107.027KB 1.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 118.180.26.123 中国甘肃兰州电信 200 0.404s 0.043s 0.057s 0.141302s 107.027KB 107.027KB 757.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 123.161.59.60 中国河南安阳电信 200 0.403s 0.016s 0.046s 0.097134s 107.027KB 107.027KB 1.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 123.125.9.91 中国北京联通 200 0.401s 0.016s 0.034s 0.101205s 107.027KB 107.027KB 1.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 210.22.248.217 中国上海联通 200 0.4s 0.01s 0.041s 0.073381s 107.027KB 107.027KB 1.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 123.6.0.60 中国河南郑州联通 200 0.398s 0.042s 0.065s 0.094375s 107.027KB 107.027KB 1.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 116.211.185.195 中国湖北武汉电信 200 0.395s 0.024s 0.044s 0.101782s 107.027KB 107.027KB 1.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州电信 电信 云南 118.112.23.95 中国四川成都电信 200 0.393s 0.025s 0.049s 0.106400s 107.027KB 107.027KB 1005.896KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 121.51.167.55 中国广东深圳腾讯云 200 0.393s 0.041s 0.083s 0.135942s 107.027KB 107.027KB 787.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 121.51.175.61 中国广东深圳腾讯云 200 0.392s 0.04s 0.075s 0.112462s 107.027KB 107.027KB 951.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 113.142.52.227 中国陕西西安电信 200 0.383s 0.018s 0.033s 0.098581s 107.027KB 107.027KB 1.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 121.51.167.55 中国广东深圳腾讯云 200 0.382s 0.045s 0.057s 0.131820s 107.027KB 107.027KB 811.92KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.6.186.213 中国河南郑州移动 200 0.379s 0.034s 0.059s 0.118821s 107.027KB 107.027KB 900.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 119.188.206.20 中国山东济南联通 200 0.377s 0.032s 0.066s 0.088321s 107.027KB 107.027KB 1.183MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 220.194.223.32 中国河北唐山联通 200 0.377s 0.047s 0.076s 0.080041s 107.027KB 107.027KB 1.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 14.215.166.243 中国广东广州电信 200 0.375s 0.03s 0.06s 0.134899s 107.027KB 107.027KB 793.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 123.6.1.59 中国河南郑州联通 200 0.373s 0.009s 0.022s 0.078860s 107.027KB 107.027KB 1.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 111.6.186.213 中国河南郑州移动 200 0.367s 0.033s 0.053s 0.114721s 107.027KB 107.027KB 932.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 116.153.4.59 中国江西南昌联通 200 0.364s 0.025s 0.046s 0.090359s 107.027KB 107.027KB 1.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 116.153.4.59 中国江西南昌联通 200 0.363s 0.038s 0.08s 0.077499s 107.027KB 107.027KB 1.349MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 123.6.1.59 中国河南郑州联通 200 0.363s 0.014s 0.037s 0.100169s 107.027KB 107.027KB 1.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 36.250.8.211 中国福建福州联通 200 0.363s 0.048s 0.079s 0.071522s 107.027KB 107.027KB 1.461MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市电信 电信 江苏 117.41.241.144 中国江西南昌电信 200 0.362s 0.007s 0.021s 0.068926s 107.027KB 107.027KB 1.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 123.6.0.60 中国河南郑州联通 200 0.355s 0.066s 0.084s 0.066457s 107.027KB 107.027KB 1.573MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 111.206.15.101 中国北京联通 200 0.354s 0.033s 0.047s 0.081698s 107.027KB 107.027KB 1.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 123.6.0.60 中国河南郑州联通 200 0.354s 0.037s 0.052s 0.116932s 107.027KB 107.027KB 915.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 140.249.247.232 中国山东青岛电信 200 0.354s 0.029s 0.045s 0.082961s 107.027KB 107.027KB 1.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 123.6.6.119 中国河南郑州联通 200 0.348s 0.049s 0.068s 0.074375s 107.027KB 107.027KB 1.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 210.22.248.217 中国上海联通 200 0.348s 0.042s 0.06s 0.074067s 107.027KB 107.027KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.343s 0.022s 0.049s 0.096220s 107.027KB 107.027KB 1.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 59.63.237.148 中国江西南昌电信 200 0.343s 0.009s 0.037s 0.078720s 107.027KB 107.027KB 1.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 203.205.137.242 中国香港腾讯云 200 0.342s 0.095s 0.121s 0.080137s 107.027KB 107.027KB 1.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 117.169.98.113 中国江西南昌移动 200 0.341s 0.039s 0.061s 0.084980s 107.027KB 107.027KB 1.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 182.254.48.242 中国天津腾讯云 200 0.34s 0.011s 0.029s 0.093721s 107.027KB 107.027KB 1.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 183.66.105.231 中国重庆电信 200 0.34s 0.073s 0.084s 0.086093s 107.027KB 107.027KB 1.214MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江市联通 联通 江苏 121.29.54.222 中国河北石家庄联通 200 0.338s 0.026s 0.044s 0.083863s 107.027KB 107.027KB 1.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市电信 电信 广东 124.225.105.120 中国海南海口电信 200 0.327s 0.036s 0.058s 0.060400s 107.027KB 107.027KB 1.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 14.215.166.243 中国广东广州电信 200 0.322s 0.046s 0.069s 0.094114s 107.027KB 107.027KB 1.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 118.112.23.11 中国四川成都电信 200 0.319s 0.023s 0.054s 0.050500s 107.027KB 107.027KB 2.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 36.250.8.211 中国福建福州联通 200 0.313s 0.01s 0.038s 0.061020s 107.027KB 107.027KB 1.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 123.125.110.249 中国北京联通 200 0.311s 0.02s 0.029s 0.120288s 107.027KB 107.027KB 889.759KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 210.22.248.217 中国上海联通 200 0.311s 0.048s 0.069s 0.057154s 107.027KB 107.027KB 1.829MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 123.161.59.60 中国河南安阳电信 200 0.307s 0.031s 0.043s 0.081060s 107.027KB 107.027KB 1.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 123.161.59.60 中国河南安阳电信 200 0.306s 0.037s 0.041s 0.129315s 107.027KB 107.027KB 827.648KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 118.180.30.230 中国甘肃兰州电信 200 0.305s 0.037s 0.05s 0.073493s 107.027KB 107.027KB 1.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 59.63.237.237 中国江西南昌电信 200 0.305s 0.048s 0.068s 0.073078s 107.027KB 107.027KB 1.43MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市电信 电信 黑龙江 111.40.174.23 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.304s 0.018s 0.032s 0.086081s 107.027KB 107.027KB 1.214MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 124.225.105.103 中国海南海口电信 200 0.299s 0.007s 0.043s 0.053617s 107.027KB 107.027KB 1.949MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.206.15.101 中国北京联通 200 0.298s 0.022s 0.03s 0.080391s 107.027KB 107.027KB 1.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 111.206.15.101 中国北京联通 200 0.294s 0.026s 0.044s 0.064100s 107.027KB 107.027KB 1.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.294s 0.014s 0.025s 0.077441s 107.027KB 107.027KB 1.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 203.205.137.232 中国香港腾讯云 200 0.283s 0.215s 0.219s 0.015442s 107.027KB 107.027KB 6.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市联通 联通 辽宁 218.24.83.114 中国辽宁沈阳联通 200 0.279s 0.021s 0.033s 0.096046s 107.027KB 107.027KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 59.63.237.237 中国江西南昌电信 200 0.278s 0.016s 0.034s 0.065881s 107.027KB 107.027KB 1.586MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 118.112.23.95 中国四川成都电信 200 0.277s 0.061s 0.077s 0.072401s 107.027KB 107.027KB 1.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 36.250.8.211 中国福建福州联通 200 0.277s 0.024s 0.035s 0.078140s 107.027KB 107.027KB 1.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 59.63.235.113 中国江西南昌电信 200 0.274s 0.001s 0.021s 0.078868s 107.027KB 107.027KB 1.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 59.63.237.243 中国江西南昌电信 200 0.268s 0.018s 0.021s 0.090261s 107.027KB 107.027KB 1.158MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市联通 联通 江西 116.153.4.59 中国江西南昌联通 200 0.264s 0.013s 0.024s 0.082681s 107.027KB 107.027KB 1.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 116.211.185.195 中国湖北武汉电信 200 0.261s 0.014s 0.024s 0.070780s 107.027KB 107.027KB 1.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 118.180.30.230 中国甘肃兰州电信 200 0.261s 0.095s 0.1s 0.020291s 107.027KB 107.027KB 5.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 220.194.223.35 中国河北唐山联通 200 0.261s 0.004s 0.013s 0.065920s 107.027KB 107.027KB 1.586MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 101.69.121.63 中国浙江嘉兴联通 200 0.259s 0.009s 0.023s 0.071201s 107.027KB 107.027KB 1.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 124.225.105.103 中国海南海口电信 200 0.258s 0.024s 0.032s 0.081940s 107.027KB 107.027KB 1.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 124.225.105.103 中国海南海口电信 200 0.255s 0.059s 0.073s 0.057731s 107.027KB 107.027KB 1.81MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 36.250.8.242 中国福建福州联通 200 0.25s 0.013s 0.017s 0.062920s 107.027KB 107.027KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市移动 移动 贵州 118.112.23.11 中国四川成都电信 200 0.248s 0.03s 0.047s 0.055080s 107.027KB 107.027KB 1.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 123.125.9.91 中国北京联通 200 0.247s 0.019s 0.021s 0.128327s 107.027KB 107.027KB 834.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 14.215.166.243 中国广东广州电信 200 0.246s 0.027s 0.049s 0.070460s 107.027KB 107.027KB 1.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 14.215.85.70 中国广东中山电信 200 0.245s 0.046s 0.063s 0.068712s 107.027KB 107.027KB 1.521MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市电信 电信 湖南 14.215.85.70 中国广东中山电信 200 0.243s 0.03s 0.051s 0.056101s 107.027KB 107.027KB 1.863MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 116.211.185.195 中国湖北武汉电信 200 0.239s 0.03s 0.033s 0.069468s 107.027KB 107.027KB 1.505MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 123.6.1.59 中国河南郑州联通 200 0.234s 0.032s 0.034s 0.077289s 107.027KB 107.027KB 1.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 123.6.6.119 中国河南郑州联通 200 0.233s 0.002s 0.005s 0.086703s 107.027KB 107.027KB 1.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 124.227.184.69 中国广西南宁电信 200 0.23s 0.023s 0.031s 0.036640s 107.027KB 107.027KB 2.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 14.215.85.70 中国广东中山电信 200 0.23s 0.033s 0.051s 0.060520s 107.027KB 107.027KB 1.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 221.228.67.186 中国江苏无锡电信 200 0.224s 0.001s 0.015s 0.041793s 107.027KB 107.027KB 2.501MB/s 查看