x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.bitauto.com    

时间 速度

检测时间:2020-11-24 10:11:19

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 165个点 9 37 94个独立IP 84个独立节点 200 0.248s 0.076s 0.099s 0.1s 文件不一致 文件不一致 16.235MB/s  
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 2.071s 1.978s 2.002s 0.042655s 80.524KB 80.524KB 1.844MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 163.171.130.132 英国英格兰伦敦 200 1.897s 0.423s 0.617s 0.425543s 80.524KB 80.524KB 189.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 49.79.232.33 中国江苏南通电信 200 1.697s 0.528s 0.811s 0.431097s 80.482KB 80.482KB 186.692KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 1.157s 0.227s 0.3s 0.081995s 800.894KB 800.894KB 9.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理市联通 联通 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 1.153s 0.031s 0.054s 1.066137s 80.524KB 80.524KB 75.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.199 中国内蒙古呼和浩特移动 200 1.001s 0.475s 0.603s 0.271760s 80.517KB 80.517KB 296.278KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 211.93.21.5 中国宁夏联通 200 0.958s 0.099s 0.11s 0.809978s 80.517KB 80.517KB 99.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 49.79.232.33 中国江苏南通电信 200 0.887s 0.071s 0.11s 0.548269s 800.886KB 800.886KB 1.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 49.79.232.33 中国江苏南通电信 200 0.831s 0.066s 0.101s 0.541427s 800.886KB 800.886KB 1.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 49.79.232.33 中国江苏南通电信 200 0.826s 0.073s 0.115s 0.541852s 800.886KB 800.886KB 1.443MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 112.90.133.248 中国广东汕头联通 200 0.804s 0.157s 0.196s 0.535128s 80.517KB 80.517KB 150.462KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 123.66.30.25 中国广东广州铁通 200 0.8s 0.234s 0.333s 0.364898s 80.524KB 80.524KB 220.677KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门 200 0.738s 0.013s 0.016s 0.308478s 80.524KB 80.524KB 261.038KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.727s 0.083s 0.155s 0.505996s 80.517KB 80.517KB 159.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 222.34.55.166 中国吉林四平铁通 200 0.719s 0.03s 0.042s 0.666756s 80.482KB 80.482KB 120.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 111.10.29.169 中国重庆移动 200 0.668s 0.211s 0.296s 0.251542s 80.517KB 80.517KB 320.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 49.79.232.33 中国江苏南通电信 200 0.657s 0.029s 0.039s 0.485308s 800.886KB 800.886KB 1.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.175.102 美国科罗拉多丹佛 200 0.638s 0.487s 0.534s 0.054063s 800.886KB 800.886KB 14.467MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密市联通 联通 新疆 116.178.68.139 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.569s 0.133s 0.146s 0.401839s 80.517KB 80.517KB 200.37KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 58.26.7.137 马来西亚 200 0.56s 0.282s 0.345s 0.157340s 80.482KB 80.482KB 511.519KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 218.8.152.133 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.547s 0.427s 0.453s 0.065559s 80.482KB 80.482KB 1.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.12 中国台湾台北 200 0.526s 0.243s 0.266s 0.222269s 80.524KB 80.524KB 362.284KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.518s 0.041s 0.08s 0.389738s 80.517KB 80.517KB 206.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.514s 0.016s 0.019s 0.252623s 800.886KB 800.886KB 3.096MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.429s 0.005s 0.008s 0.115866s 800.894KB 800.894KB 6.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 175.153.178.60 中国四川成都联通 200 0.423s 0.323s 0.331s 0.063996s 80.482KB 80.482KB 1.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 219.83.189.17 中国江苏常州电信 200 0.419s 0.041s 0.113s 0.153020s 80.482KB 80.482KB 525.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 117.174.50.72 中国四川成都移动 200 0.396s 0.215s 0.224s 0.150400s 80.517KB 80.517KB 535.35KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.14 中国台湾台北 200 0.376s 0.037s 0.047s 0.133260s 80.524KB 80.524KB 604.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆九龙坡区移动 移动 重庆 120.237.254.128 中国广东云浮移动 200 0.362s 0.123s 0.202s 0.118821s 80.517KB 80.517KB 677.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.156 中国甘肃兰州联通 200 0.355s 0.117s 0.134s 0.101699s 80.524KB 80.524KB 791.792KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.353s 0.12s 0.176s 0.117161s 80.463KB 80.463KB 686.772KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东未知移动 移动 广东 183.6.248.88 中国广东惠州电信 200 0.335s 0.021s 0.035s 0.284683s 80.517KB 80.517KB 282.829KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 218.1.70.80 中国上海浦东电信 200 0.331s 0.131s 0.141s 0.124896s 800.886KB 800.886KB 6.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 113.62.126.135 中国西藏拉萨电信 200 0.33s 0.09s 0.143s 0.139260s 80.482KB 80.482KB 577.929KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.298s 0.126s 0.142s 0.136182s 80.482KB 80.482KB 590.992KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 117.23.2.59 中国陕西咸阳电信 200 0.292s 0.122s 0.156s 0.088600s 80.517KB 80.517KB 908.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 211.95.52.116 中国上海联通 200 0.29s 0.063s 0.073s 0.133860s 80.482KB 80.482KB 601.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 219.232.81.196 中国广西南宁广电网 200 0.284s 0.141s 0.166s 0.089160s 80.482KB 80.482KB 902.674KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 223.210.26.249 中国重庆长城宽带 200 0.28s 0.133s 0.157s 0.060645s 80.517KB 80.517KB 1.297MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.27s 0.074s 0.122s 0.098604s 800.894KB 800.894KB 7.932MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.19.71 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.253s 0.117s 0.144s 0.082660s 80.517KB 80.517KB 974.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市教育网 教育网 辽宁 222.28.152.201 中国北京海淀教育网 200 0.253s 0.199s 0.211s 0.026278s 800.894KB 800.894KB 29.763MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 111.10.29.169 中国重庆移动 200 0.247s 0.073s 0.103s 0.114160s 80.517KB 80.517KB 705.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 125.73.209.66 中国广西南宁电信 200 0.239s 0.02s 0.03s 0.147321s 80.482KB 80.482KB 546.307KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 123.128.14.129 中国山东泰安联通 200 0.236s 0.067s 0.106s 0.088400s 80.517KB 80.517KB 910.821KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 218.76.105.48 中国湖南张家界电信 200 0.228s 0.042s 0.064s 0.141219s 80.517KB 80.517KB 570.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 111.62.214.92 中国河北石家庄移动 200 0.22s 0.11s 0.131s 0.062200s 80.524KB 80.524KB 1.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.218s 0.069s 0.089s 0.083283s 80.524KB 80.524KB 966.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.206s 0.033s 0.074s 0.088207s 80.517KB 80.517KB 912.814KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 113.194.59.120 中国江西宜春联通 200 0.205s 0.045s 0.075s 0.095320s 80.517KB 80.517KB 844.698KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 14.204.139.118 中国云南昆明联通 200 0.203s 0.09s 0.107s 0.054380s 80.524KB 80.524KB 1.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 49.221.137.99 中国上海长城宽带 200 0.203s 0.028s 0.07s 0.088893s 80.517KB 80.517KB 905.77KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市联通 联通 内蒙古 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 0.202s 0.058s 0.093s 0.071420s 80.517KB 80.517KB 1.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.244.38.248 中国辽宁铁岭电信 200 0.201s 0.155s 0.168s 0.017175s 800.894KB 800.894KB 45.538MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.144.213 中国天津电信 200 0.199s 0.036s 0.065s 0.106020s 80.517KB 80.517KB 759.447KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 218.8.152.133 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.198s 0.021s 0.053s 0.107521s 80.482KB 80.482KB 748.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 221.230.142.27 中国江苏泰州电信 200 0.187s 0.023s 0.052s 0.098080s 80.482KB 80.482KB 820.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.184s 0.03s 0.053s 0.104406s 80.517KB 80.517KB 771.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 218.1.70.80 中国上海浦东电信 200 0.181s 0.017s 0.027s 0.095497s 800.886KB 800.886KB 8.19MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 36.159.58.19 中国广西南宁移动 200 0.18s 0.039s 0.066s 0.096400s 80.517KB 80.517KB 835.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西萍乡市联通 联通 江西 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 0.179s 0.043s 0.076s 0.068380s 80.517KB 80.517KB 1.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 61.147.211.209 中国江苏南通电信 200 0.178s 0.058s 0.09s 0.055118s 800.894KB 800.894KB 14.19MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.172s 0.022s 0.053s 0.080160s 80.482KB 80.482KB 1004.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 58.26.7.137 马来西亚 200 0.171s 0.027s 0.073s 0.048443s 800.886KB 800.886KB 16.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市移动 移动 湖北 119.36.244.97 中国湖北宜昌联通 200 0.168s 0.049s 0.069s 0.072280s 80.517KB 80.517KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.93.163.230 中国浙江杭州移动 200 0.166s 0.088s 0.099s 0.056220s 80.482KB 80.482KB 1.398MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 211.93.21.5 中国宁夏联通 200 0.165s 0.109s 0.126s 0.020630s 80.517KB 80.517KB 3.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 123.128.14.129 中国山东泰安联通 200 0.161s 0.017s 0.046s 0.083181s 80.517KB 80.517KB 967.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 1.25.242.23 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.155s 0.029s 0.059s 0.064060s 80.517KB 80.517KB 1.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.155s 0.053s 0.08s 0.045260s 80.517KB 80.517KB 1.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 0.154s 0.056s 0.087s 0.033539s 800.894KB 800.894KB 23.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.15s 0.063s 0.083s 0.027574s 800.894KB 800.894KB 28.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.147s 0.04s 0.063s 0.059220s 80.482KB 80.482KB 1.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.143s 0.053s 0.074s 0.050638s 80.482KB 80.482KB 1.552MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市联通 联通 安徽 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 0.142s 0.009s 0.034s 0.078840s 80.517KB 80.517KB 1021.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 106.225.223.75 中国江西南昌电信 200 0.14s 0.025s 0.041s 0.080278s 800.886KB 800.886KB 9.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.139s 0.057s 0.069s 0.053080s 80.517KB 80.517KB 1.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 111.206.179.205 中国北京联通 200 0.132s 0.041s 0.068s 0.033826s 800.894KB 800.894KB 23.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 112.90.242.20 中国广东揭阳联通 200 0.127s 0.063s 0.079s 0.031580s 80.524KB 80.524KB 2.49MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市移动 移动 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.127s 0.041s 0.045s 0.057301s 80.517KB 80.517KB 1.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 116.163.42.67 中国湖南长沙联通 200 0.124s 0.072s 0.086s 0.024550s 80.517KB 80.517KB 3.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 116.163.42.67 中国湖南长沙联通 200 0.124s 0.07s 0.083s 0.027860s 80.517KB 80.517KB 2.822MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 119.36.244.97 中国湖北宜昌联通 200 0.124s 0.019s 0.034s 0.076156s 80.517KB 80.517KB 1.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 182.240.160.100 中国云南昆明电信 200 0.123s 0.014s 0.036s 0.045497s 80.517KB 80.517KB 1.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 123.128.14.126 中国山东泰安联通 200 0.119s 0.043s 0.068s 0.026487s 800.894KB 800.894KB 29.529MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 111.7.109.87 中国河南郑州移动 200 0.118s 0.027s 0.04s 0.053120s 80.517KB 80.517KB 1.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 113.96.140.117 中国广东江门电信 200 0.117s 0.038s 0.048s 0.057441s 80.517KB 80.517KB 1.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 120.39.212.97 中国福建福州电信 200 0.117s 0.007s 0.034s 0.055961s 80.482KB 80.482KB 1.404MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 123.128.14.129 中国山东泰安联通 200 0.116s 0.037s 0.06s 0.027603s 800.894KB 800.894KB 28.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.91.133.18 中国广东汕头联通 200 0.115s 0.035s 0.058s 0.028540s 80.517KB 80.517KB 2.755MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 118.213.92.26 中国青海西宁电信 200 0.113s 0.022s 0.027s 0.078998s 80.482KB 80.482KB 1018.791KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市移动 移动 甘肃 125.74.58.203 中国甘肃兰州电信 200 0.113s 0.035s 0.051s 0.043160s 80.482KB 80.482KB 1.821MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 106.8.46.49 中国河北秦皇岛电信 200 0.109s 0.014s 0.033s 0.055121s 80.517KB 80.517KB 1.426MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 183.131.108.223 中国浙江台州电信 200 0.109s 0.059s 0.075s 0.017392s 800.886KB 800.886KB 44.97MB/s 查看 GET  &