x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:file.leke.cn    

时间 速度

检测时间:2020-11-10 09:06:05

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 130个点 8 40 98个独立IP 58个独立节点 有非200状态 0.207s 0.057s 0.1s 0.037s 23.669KB 23.669KB 15.847MB/s  
山西运城市移动 移动 山西 * 连接失败 * 9.55s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 120.52.95.234 中国河北廊坊联通 200 2.331s 0.412s 0.772s 0.448984s 23.669KB 23.669KB 52.717KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 1.514s 0.003s 0.373s 0.023329s 23.669KB 23.669KB 1014.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 113.6.68.47 中国黑龙江绥化联通 200 1.351s 0.513s 0.91s 0.280003s 23.669KB 23.669KB 84.531KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 120.52.95.235 中国河北廊坊联通 200 1.262s 0.004s 0.389s 0.478981s 23.669KB 23.669KB 49.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 1.052s 0.552s 0.759s 0.064345s 23.669KB 23.669KB 367.844KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 1.036s 0.031s 0.351s 0.332041s 23.669KB 23.669KB 71.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 0.942s 0.004s 0.255s 0.374886s 23.669KB 23.669KB 63.136KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.157.243.47 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.909s 0.902s 0.904s 0.000124s 23.669KB 23.669KB 186.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 120.52.95.235 中国河北廊坊联通 200 0.83s 0.015s 0.272s 0.300636s 23.669KB 23.669KB 78.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 0.798s 0.301s 0.534s 0.027933s 23.669KB 23.669KB 847.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 120.52.95.234 中国河北廊坊联通 200 0.639s 0.005s 0.2s 0.242239s 23.669KB 23.669KB 97.709KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 0.582s 0.005s 0.183s 0.202941s 23.669KB 23.669KB 116.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 120.52.95.235 中国河北廊坊联通 200 0.423s 0.118s 0.209s 0.114140s 23.669KB 23.669KB 207.368KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 113.207.83.19 中国重庆联通 200 0.341s 0.324s 0.328s 0.004318s 23.669KB 23.669KB 5.353MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 120.232.181.44 中国广东广州移动 200 0.325s 0.171s 0.21s 0.077520s 23.669KB 23.669KB 305.327KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 121.22.232.162 中国河北秦皇岛联通 200 0.269s 0.117s 0.151s 0.078004s 23.669KB 23.669KB 303.432KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 59.44.19.87 中国辽宁沈阳电信 200 0.268s 0.092s 0.164s 0.013900s 23.669KB 23.669KB 1.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市联通 联通 黑龙江 119.188.221.234 中国山东济南联通 200 0.262s 0.09s 0.144s 0.064361s 23.669KB 23.669KB 367.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 180.97.232.26 中国江苏南通电信 200 0.246s 0.073s 0.143s 0.015792s 23.669KB 23.669KB 1.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 117.34.43.20 中国陕西西安电信 200 0.243s 0.121s 0.148s 0.051839s 23.669KB 23.669KB 456.586KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 106.74.32.234 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.236s 0.081s 0.129s 0.052220s 23.669KB 23.669KB 453.254KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 42.243.148.6 中国云南红河电信 200 0.213s 0.018s 0.041s 0.022844s 23.669KB 23.669KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 218.12.76.164 中国河北唐山联通 200 0.206s 0.003s 0.097s 0.022902s 23.669KB 23.669KB 1.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 42.243.148.3 中国云南红河电信 200 0.206s 0.006s 0.033s 0.026709s 23.669KB 23.669KB 886.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 42.202.152.8 中国辽宁大连电信 200 0.203s 0.001s 0.03s 0.039020s 23.669KB 23.669KB 606.585KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 203.193.226.100 中国贵州贵阳电信 200 0.199s 0.09s 0.141s 0.003167s 23.669KB 23.669KB 7.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 36.158.226.161 中国湖南长沙移动 200 0.197s 0.057s 0.082s 0.026240s 23.669KB 23.669KB 902.018KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 117.175.0.29 中国四川绵阳移动 200 0.196s 0.085s 0.119s 0.038681s 23.669KB 23.669KB 611.901KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 121.22.232.163 中国河北秦皇岛联通 200 0.194s 0.174s 0.181s 0.000676s 23.669KB 23.669KB 34.193MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 0.192s 0.072s 0.116s 0.014960s 23.669KB 23.669KB 1.545MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 211.161.85.200 中国天津长城宽带 200 0.185s 0.16s 0.166s 0.007269s 23.669KB 23.669KB 3.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 116.153.39.131 中国江西南昌联通 200 0.184s 0.01s 0.022s 0.000883s 23.669KB 23.669KB 26.177MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 117.34.43.22 中国陕西西安电信 200 0.184s 0.069s 0.08s 0.003065s 23.669KB 23.669KB 7.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 59.81.65.40 中国上海联通 200 0.176s 0.105s 0.114s 0.005340s 23.669KB 23.669KB 4.329MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 59.63.193.68 中国江西南昌电信 200 0.173s 0.072s 0.112s 0.005259s 23.669KB 23.669KB 4.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都地区电信 电信 西藏 125.64.6.155 中国四川成都电信 200 0.17s 0.027s 0.073s 0.048261s 23.669KB 23.669KB 490.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 223.111.212.162 中国江苏苏州移动 200 0.167s 0.075s 0.117s 0.004940s 23.669KB 23.669KB 4.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 119.188.42.177 中国山东济南联通 200 0.16s 0.073s 0.113s 0.005255s 23.669KB 23.669KB 4.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 14.197.150.110 中国河北石家庄长城宽带 200 0.158s 0.004s 0.045s 0.068120s 23.669KB 23.669KB 347.46KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港国外 国外 香港 58.222.16.22 中国江苏泰州电信 200 0.158s 0.073s 0.106s 0.015312s 23.669KB 23.669KB 1.51MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 180.130.114.166 中国云南昭通联通 200 0.156s 0.073s 0.096s 0.028120s 23.669KB 23.669KB 841.712KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 182.242.80.163 中国云南昆明电信 200 0.156s 0.004s 0.015s 0.011461s 23.669KB 23.669KB 2.017MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 202.109.158.12 中国江西鹰潭电信 200 0.151s 0.046s 0.064s 0.006836s 23.669KB 23.669KB 3.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市移动 移动 海南 120.233.153.241 中国广东广州移动 200 0.142s 0.058s 0.085s 0.024760s 23.669KB 23.669KB 955.935KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 58.222.16.61 中国江苏泰州电信 200 0.141s 0.039s 0.058s 0.010394s 23.669KB 23.669KB 2.224MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 119.188.42.177 中国山东济南联通 200 0.139s 0.063s 0.098s 0.004193s 23.669KB 23.669KB 5.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 119.188.42.178 中国山东济南联通 200 0.139s 0.044s 0.069s 0.037700s 23.669KB 23.669KB 627.823KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 153.0.226.32 中国海南海口联通 200 0.139s 0.119s 0.122s 0.001580s 23.669KB 23.669KB 14.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市联通 联通 内蒙古 106.74.32.235 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.136s 0.079s 0.093s 0.017880s 23.669KB 23.669KB 1.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市电信 电信 黑龙江 113.6.68.46 中国黑龙江绥化联通 200 0.135s 0.012s 0.039s 0.053217s 23.669KB 23.669KB 444.763KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 119.188.221.235 中国山东济南联通 200 0.135s 0.051s 0.076s 0.030801s 23.669KB 23.669KB 768.447KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 157.119.174.141 中国北京丰台 200 0.131s 0.095s 0.101s 0.016840s 23.669KB 23.669KB 1.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色联通 联通 广西 220.200.130.39 中国广西南宁联通 200 0.131s 0.03s 0.044s 0.015420s 23.669KB 23.669KB 1.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 14.197.150.110 中国河北石家庄长城宽带 200 0.13s 0.006s 0.046s 0.040083s 23.669KB 23.669KB 590.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 58.222.16.14 中国江苏泰州电信 200 0.128s 0.053s 0.081s 0.014884s 23.669KB 23.669KB 1.553MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 116.207.139.55 中国湖北宜昌电信 200 0.127s 0.047s 0.062s 0.008169s 23.669KB 23.669KB 2.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 117.34.43.26 中国陕西西安电信 200 0.125s 0.009s 0.028s 0.008620s 23.669KB 23.669KB 2.681MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.233.153.235 中国广东广州移动 200 0.125s 0.014s 0.047s 0.042821s 23.669KB 23.669KB 552.742KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 60.163.162.114 中国浙江金华电信 200 0.123s 0.041s 0.056s 0.000900s 23.669KB 23.669KB 25.682MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 119.188.221.234 中国山东济南联通 200 0.117s 0.004s 0.043s 0.039360s 23.669KB 23.669KB 601.345KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 116.207.139.55 中国湖北宜昌电信 200 0.116s 0.013s 0.036s 0.012260s 23.669KB 23.669KB 1.885MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 112.90.70.73 中国广东珠海联通 200 0.115s 0.006s 0.014s 0.006060s 23.669KB 23.669KB 3.814MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 175.6.196.83 中国湖南衡阳电信 200 0.113s 0.045s 0.058s 0.024380s 23.669KB 23.669KB 970.835KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 211.161.85.205 中国天津长城宽带 200 0.113s 0.084s 0.096s 0.001612s 23.669KB 23.669KB 14.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 125.64.6.149 中国四川成都电信 200 0.112s 0.004s 0.047s 0.048980s 23.669KB 23.669KB 483.237KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 211.161.85.201 中国天津长城宽带 200 0.112s 0.003s 0.038s 0.035187s 23.669KB 23.669KB 672.662KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 27.221.3.101 中国山东青岛联通 200 0.108s 0.022s 0.038s 0.048531s 23.669KB 23.669KB 487.708KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 116.153.39.138 中国江西南昌联通 200 0.107s 0.045s 0.06s 0.022520s 23.669KB 23.669KB 1.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 139.215.244.162 中国吉林长春联通 200 0.107s 0.055s 0.067s 0.021500s 23.669KB 23.669KB 1.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.168.19 中国广东东莞广电网 200 0.106s 0.025s 0.03s 0.006180s 23.669KB 23.669KB 3.74MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 42.4.52.35 中国辽宁抚顺联通 200 0.106s 0.002s 0.011s 0.008901s 23.669KB 23.669KB 2.597MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 59.63.193.69 中国江西南昌电信 200 0.104s 0.007s 0.017s 0.002001s 23.669KB 23.669KB 11.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 36.248.42.163 中国福建福州联通 200 0.102s 0.067s 0.078s 0.010893s 23.669KB 23.669KB 2.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 117.34.43.26 中国陕西西安电信 200 0.097s 0.048s 0.057s 0.023400s 23.669KB 23.669KB 1011.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 118.123.207.179 中国四川成都电信 200 0.097s 0.025s 0.035s 0.027400s 23.669KB 23.669KB 863.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.104.132.34 中国吉林长春电信 200 0.097s 0.093s 0.094s 0.000204s 23.669KB 23.669KB 113.305MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 27.221.3.101 中国山东青岛联通 200 0.095s 0.045s 0.067s 0.002468s 23.669KB 23.669KB 9.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 222.217.95.119 中国广西南宁电信 200 0.094s 0.004s 0.03s 0.031780s 23.669KB 23.669KB 744.775KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 1.28.144.146 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.092s 0.025s 0.041s 0.029740s 23.669KB 23.669KB 795.862KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 103.232.145.244 中国甘肃兰州联通 200 0.092s 0.038s 0.052s 0.001500s 23.669KB 23.669KB 15.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 103.57.14.230 中国吉林长春电信 200 0.089s 0.038s 0.054s 0.016020s 23.669KB 23.669KB 1.443MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市铁通 铁通 广东 202.168.168.20 中国广东东莞广电网 200 0.088s 0.005s 0.013s 0.009980s 23.669KB 23.669KB 2.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市移动 移动 辽宁 106.74.32.237 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.086s 0.013s 0.033s 0.024320s 23.669KB 23.669KB 973.23KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 111.43.189.38 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.085s 0.034s 0.051s 0.014340s 23.669KB 23.669KB 1.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 122.96.235.164 中国江苏盐城联通 200 0.085s 0.006s 0.027s 0.021632s 23.669KB 23.669KB 1.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市移动 移动 河北 218.12.76.163 中国河北唐山联通 200 0.084s 0.024s 0.041s 0.023220s 23.669KB 23.669KB 1019.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 125.89.76.22 中国广东珠海电信 200 0.077s 0.024s 0.031s 0.008087s 23.669KB 23.669KB 2.858MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 27.128.145.155 中国河北电信 200 0.073s 0.02s 0.033s 0.014874s 23.669KB 23.669KB 1.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 125.72.143.89 中国青海西宁电信 200 0.072s 0.028s 0.037s 0.023500s 23.669KB 23.669KB 1007.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 58.42.56.100 中国贵州遵义电信 200 0.071s 0.032s 0.032s 0.000174s 23.669KB 23.669KB 132.84MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 119.188.42.177 中国山东济南联通 200 0.07s 0.031s 0.049s 0.000660s 23.669KB 23.669KB 35.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 36.27.214.22 中国浙江金华电信 200 0.07s 0.034s 0.044s 0.000869s 23.669KB 23.669KB 26.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 119.188.42.177 中国山东济南联通 200 0.068s 0.001s 0.021s 0.023340s 23.669KB 23.669KB 1014.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市电信 电信 河南 116.207.139.54 中国湖北宜昌电信 200 0.065s 0.012s 0.028s 0.018580s 23.669KB 23.669KB 1.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市电信 电信 广西 222.217.95.113 中国广西南宁电信 200 0.064s 0.004s 0.02s 0.021240s 23.669KB 23.669KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 27.221.3.101 中国山东青岛联通 200 0.061s 0.017s 0.036s 0.001756s 23.669KB 23.669KB 13.163MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 218.78.185.13 中国上海电信 200 0.06s 0.006s 0.019s 0.005840s 23.669KB 23.669KB 3.958MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 121.22.232.162 中国河北秦皇岛联通 200 0.059s 0.021s 0.031s 0.012950s 23.669KB 23.669KB 1.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 119.188.42.177 中国山东济南联通 200 0.058s 0.016s 0.036s 0.000961s 23.669KB 23.669KB 24.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 103.57.14.205 中国吉林长春电信 200 0.056s 0.004s 0.019s 0.015980s 23.669KB 23.669KB 1.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 116.153.39.137 中国江西南昌联通 200 0.055s 0.02s 0.029s 0.009752s 23.669KB 23.669KB 2.37MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 203.193.226.100 中国贵州贵阳电信 200 0.054s 0.004s 0.022s 0.004240s 23.669KB 23.669KB 5.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 36.27.214.22 中国浙江金华电信 200 0.054s 0.029s 0.04s 0.000457s 23.669KB 23.669KB 50.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市移动 移动 湖北 61.184.4.178 中国湖北襄阳电信 200 0.054s 0.008s 0.02s 0.015061s 23.669KB 23.669KB 1.535MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市联通 联通 湖北 122.189.234.57 中国湖北宜昌联通 200 0.052s 0.007s 0.017s 0.010380s 23.669KB 23.669KB 2.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 61.184.4.177 中国湖北襄阳电信 200 0.052s 0.033s 0.04s 0.000758s 23.669KB 23.669KB 30.494MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市移动 移动 河南 118.123.207.179 中国四川成都电信 200 0.05s 0.006s 0.011s 0.021020s 23.669KB 23.669KB 1.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 27.221.3.101 中国山东青岛联通 200 0.05s 0.017s 0.031s 0.000868s 23.669KB 23.669KB 26.629MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 157.0.106.19 中国江苏宿迁联通 200 0.048s 0.022s 0.032s 0.002500s 23.669KB 23.669KB 9.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 36.27.214.21 中国浙江金华电信 200 0.048s 0.027s 0.036s 0.000745s 23.669KB 23.669KB 31.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 223.242.32.26 中国安徽宣城电信 200 0.047s 0.004s 0.012s 0.017959s 23.669KB 23.669KB 1.287MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 119.188.221.234 中国山东济南联通 200 0.045s 0.013s 0.023s 0.010973s 23.669KB 23.669KB 2.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 222.217.95.119 中国广西南宁电信 200 0.045s 0.004s 0.016s 0.011300s 23.669KB 23.669KB 2.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 61.184.4.178 中国湖北襄阳电信 200 0.045s 0.026s 0.034s 0.000376s 23.669KB 23.669KB 61.474MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 222.217.95.114 中国广西南宁电信 200 0.043s 0.02s 0.026s 0.007404s 23.669KB 23.669KB 3.122MB/s 查看