x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:fqwst.duia.com    

时间 速度

检测时间:2020-10-22 15:04:58

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
143个点 4 30 68个独立IP 63个独立节点 200 0.232s 0.081s 0.102s 0.042s 文件不一致 文件不一致 4.032MB/s  
河南南阳市移动 移动 河南 218.29.49.32 中国河南驻马店联通 200 1.996s 1.665s 1.666s 0.192040s 321.145KB 321.145KB 1.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市联通 联通 云南 14.205.40.50 中国云南楚雄联通 200 1.241s 0.934s 0.999s 0.138339s 23.213KB 23.213KB 167.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.237.254.189 中国广东云浮移动 200 0.701s 0.267s 0.375s 0.107620s 23.213KB 23.213KB 215.693KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 117.172.21.53 中国四川成都移动 200 0.637s 0.132s 0.245s 0.125659s 23.213KB 23.213KB 184.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 117.161.6.2 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.613s 0.213s 0.328s 0.124820s 23.213KB 23.213KB 185.971KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.31.16.77 中国天津移动 200 0.571s 0.142s 0.262s 0.125140s 23.213KB 23.213KB 185.495KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 175.153.178.61 中国四川成都联通 200 0.558s 0.41s 0.426s 0.035000s 23.213KB 23.213KB 663.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 120.211.143.73 中国河北石家庄移动 200 0.495s 0.226s 0.244s 0.075541s 23.213KB 23.213KB 307.289KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区联通 联通 新疆 42.63.20.156 中国宁夏银川联通 200 0.464s 0.172s 0.254s 0.095661s 23.213KB 23.213KB 242.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 175.153.7.98 中国四川巴中联通 200 0.449s 0.248s 0.282s 0.031559s 23.213KB 23.213KB 735.539KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 222.243.149.130 中国湖南湘潭电信 200 0.416s 0.268s 0.298s 0.027719s 321.145KB 321.145KB 11.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 110.19.204.218 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.382s 0.121s 0.192s 0.055500s 23.213KB 23.213KB 418.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市电信 电信 湖南 119.44.4.31 中国湖南联通 200 0.374s 0.131s 0.149s 0.094720s 23.213KB 23.213KB 245.069KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 218.26.67.35 中国山西晋中联通 200 0.358s 0.024s 0.037s 0.232141s 23.213KB 23.213KB 99.995KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 42.63.20.156 中国宁夏银川联通 200 0.354s 0.125s 0.205s 0.053139s 23.213KB 23.213KB 436.833KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 218.29.49.32 中国河南驻马店联通 200 0.35s 0.243s 0.251s 0.028275s 321.145KB 321.145KB 11.092MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 1.182.68.28 中国内蒙古巴彦淖尔电信 200 0.349s 0.141s 0.198s 0.023121s 23.213KB 23.213KB 1003.974KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.205.168.235 中国北京鹏博士宽带 200 0.334s 0.256s 0.278s 0.023065s 23.213KB 23.213KB 1006.412KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 106.60.70.98 中国云南昆明电信 200 0.324s 0.071s 0.09s 0.046200s 23.213KB 23.213KB 502.444KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.93.163.233 中国浙江杭州移动 200 0.324s 0.148s 0.158s 0.052100s 23.213KB 23.213KB 445.545KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏市移动 移动 新疆 120.71.176.180 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.309s 0.04s 0.09s 0.073420s 23.213KB 23.213KB 316.166KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 36.249.0.83 中国福建泉州联通 200 0.298s 0.099s 0.12s 0.046160s 23.213KB 23.213KB 502.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.19.171 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.295s 0.185s 0.214s 0.024641s 23.213KB 23.213KB 942.043KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.205.40.50 中国云南楚雄联通 200 0.295s 0.092s 0.115s 0.023460s 23.213KB 23.213KB 989.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 211.162.52.55 中国广东广州长城宽带 200 0.294s 0.143s 0.154s 0.040686s 23.213KB 23.213KB 570.538KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 14.205.40.50 中国云南楚雄联通 200 0.292s 0.096s 0.121s 0.046904s 23.213KB 23.213KB 494.902KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.285s 0.108s 0.157s 0.052861s 23.213KB 23.213KB 439.131KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 125.77.145.60 中国福建泉州电信 200 0.273s 0.036s 0.086s 0.039345s 23.213KB 23.213KB 589.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 36.249.0.83 中国福建泉州联通 200 0.267s 0.107s 0.12s 0.043441s 23.213KB 23.213KB 534.354KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 106.60.70.98 中国云南昆明电信 200 0.266s 0.056s 0.067s 0.061669s 321.145KB 321.145KB 5.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 124.236.26.35 中国河北石家庄电信 200 0.264s 0.179s 0.198s 0.020903s 23.213KB 23.213KB 1.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 14.205.40.50 中国云南楚雄联通 200 0.263s 0.058s 0.085s 0.048159s 23.213KB 23.213KB 482.005KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 115.231.75.162 中国浙江嘉兴电信 200 0.261s 0.083s 0.113s 0.049240s 23.213KB 23.213KB 471.423KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 112.90.133.146 中国广东汕头联通 200 0.255s 0.079s 0.095s 0.042920s 23.213KB 23.213KB 540.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 106.60.70.98 中国云南昆明电信 200 0.244s 0.039s 0.056s 0.053800s 23.213KB 23.213KB 431.466KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 42.63.20.156 中国宁夏银川联通 200 0.242s 0.132s 0.157s 0.026020s 23.213KB 23.213KB 892.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 202.168.175.70 中国广东东莞广电网 200 0.24s 0.072s 0.078s 0.049465s 23.213KB 23.213KB 469.279KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 122.228.26.63 中国浙江温州电信 200 0.237s 0.104s 0.119s 0.032282s 321.145KB 321.145KB 9.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 219.144.78.44 中国陕西西安电信 200 0.236s 0.138s 0.153s 0.021024s 321.145KB 321.145KB 14.917MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市移动 移动 湖北 110.53.72.252 中国湖南衡阳联通 200 0.235s 0.044s 0.073s 0.060120s 23.213KB 23.213KB 386.109KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 222.161.226.40 中国吉林长春联通 200 0.234s 0.141s 0.146s 0.026238s 23.213KB 23.213KB 884.705KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 58.20.164.254 中国湖南衡阳联通 200 0.234s 0.107s 0.121s 0.030704s 23.213KB 23.213KB 756.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 14.205.40.50 中国云南楚雄联通 200 0.233s 0.024s 0.04s 0.061418s 23.213KB 23.213KB 377.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 106.122.254.254 中国福建福州电信 200 0.23s 0.062s 0.092s 0.034979s 23.213KB 23.213KB 663.624KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 113.207.4.36 中国重庆联通 200 0.228s 0.076s 0.09s 0.039879s 23.213KB 23.213KB 582.083KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 117.161.6.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.224s 0.032s 0.063s 0.088220s 23.213KB 23.213KB 263.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西市联通 联通 黑龙江 218.8.152.193 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.219s 0.078s 0.095s 0.036259s 23.213KB 23.213KB 640.197KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南保山市电信 电信 云南 106.60.70.98 中国云南昆明电信 200 0.218s 0.026s 0.039s 0.054700s 23.213KB 23.213KB 424.367KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 183.6.248.50 中国广东惠州电信 200 0.217s 0.032s 0.075s 0.048340s 23.213KB 23.213KB 480.2KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 223.151.245.119 中国湖南常德电信 200 0.21s 0.08s 0.093s 0.034100s 23.213KB 23.213KB 680.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 219.232.81.200 中国广西南宁广电网 200 0.209s 0.052s 0.058s 0.047874s 23.213KB 23.213KB 484.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 222.243.149.130 中国湖南湘潭电信 200 0.207s 0.051s 0.096s 0.027082s 23.213KB 23.213KB 857.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 36.249.0.83 中国福建泉州联通 200 0.207s 0.063s 0.073s 0.039880s 23.213KB 23.213KB 582.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 118.123.233.254 中国四川成都电信 200 0.206s 0.026s 0.036s 0.064359s 23.213KB 23.213KB 360.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 183.6.248.50 中国广东惠州电信 200 0.205s 0.06s 0.068s 0.048880s 23.213KB 23.213KB 474.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 59.44.30.34 中国辽宁沈阳电信 200 0.205s 0.046s 0.093s 0.046240s 23.213KB 23.213KB 502.009KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 122.228.26.63 中国浙江温州电信 200 0.204s 0.018s 0.043s 0.058100s 23.213KB 23.213KB 399.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 113.16.212.250 中国广西南宁电信 200 0.202s 0.038s 0.05s 0.041240s 23.213KB 23.213KB 562.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 221.193.246.188 中国河北邯郸联通 200 0.202s 0.031s 0.06s 0.082420s 23.213KB 23.213KB 281.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港市联通 联通 广西 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.201s 0.072s 0.107s 0.036020s 23.213KB 23.213KB 644.444KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市移动 移动 河北 221.193.246.188 中国河北邯郸联通 200 0.201s 0.076s 0.108s 0.030959s 23.213KB 23.213KB 749.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 113.16.212.250 中国广西南宁电信 200 0.198s 0.038s 0.048s 0.044100s 23.213KB 23.213KB 526.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 120.71.176.180 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.196s 0.018s 0.025s 0.052220s 23.213KB 23.213KB 444.521KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海果洛州电信 电信 青海 218.95.139.40 中国宁夏银川电信 200 0.196s 0.07s 0.102s 0.034759s 23.213KB 23.213KB 667.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 106.60.70.98 中国云南昆明电信 200 0.195s 0.006s 0.01s 0.057863s 321.145KB 321.145KB 5.42MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川攀枝花市电信 电信 四川 118.123.233.254 中国四川成都电信 200 0.193s 0.034s 0.047s 0.042920s 23.213KB 23.213KB 540.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 223.93.163.233 中国浙江杭州移动 200 0.192s 0.051s 0.067s 0.040520s 23.213KB 23.213KB 572.875KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南定安市电信 电信 海南 125.77.145.60 中国福建泉州电信 200 0.191s 0.014s 0.04s 0.039621s 23.213KB 23.213KB 585.873KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 202.171.253.199 中国澳门 200 0.191s 0.032s 0.036s 0.047641s 23.213KB 23.213KB 487.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 124.205.168.235 中国北京鹏博士宽带 200 0.188s 0.155s 0.162s 0.006060s 23.213KB 23.213KB 3.741MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.184s 0.04s 0.082s 0.041120s 23.213KB 23.213KB 564.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 118.123.233.254 中国四川成都电信 200 0.183s 0.017s 0.027s 0.053302s 23.213KB 23.213KB 435.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 125.77.145.60 中国福建泉州电信 200 0.183s 0.046s 0.051s 0.042895s 321.145KB 321.145KB 7.311MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 125.77.145.60 中国福建泉州电信 200 0.182s 0.049s 0.054s 0.038540s 321.145KB 321.145KB 8.137MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 101.70.152.12 中国浙江舟山联通 200 0.18s 0.028s 0.052s 0.034620s 23.213KB 23.213KB 670.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 42.63.20.156 中国宁夏银川联通 200 0.18s 0.071s 0.078s 0.021740s 23.213KB 23.213KB 1.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 112.90.133.146 中国广东汕头联通 200 0.178s 0.01s 0.024s 0.043731s 23.213KB 23.213KB 530.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 110.19.204.218 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.177s 0.043s 0.078s 0.034620s 23.213KB 23.213KB 670.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 118.123.233.254 中国四川成都电信 200 0.177s 0.02s 0.027s 0.048741s 23.213KB 23.213KB 476.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 219.145.171.254 中国陕西渭南电信 200 0.177s 0.07s 0.08s 0.028032s 321.145KB 321.145KB 11.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 218.26.67.35 中国山西晋中联通 200 0.176s 0.027s 0.046s 0.036400s 23.213KB 23.213KB 637.717KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 1.180.19.171 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.175s 0.077s 0.101s 0.014262s 321.145KB 321.145KB 21.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 218.95.139.40 中国宁夏银川电信 200 0.175s 0.025s 0.046s 0.061920s 23.213KB 23.213KB 374.885KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 113.16.212.250 中国广西南宁电信 200 0.174s 0.027s 0.032s 0.043100s 23.213KB 23.213KB 538.582KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.167.217.30 中国山西朔州联通 200 0.174s 0.01s 0.032s 0.039948s 321.145KB 321.145KB 7.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 120.71.176.180 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.173s 0.004s 0.006s 0.052767s 321.145KB 321.145KB 5.943MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 218.26.67.35 中国山西晋中联通 200 0.172s 0.034s 0.051s 0.030440s 23.213KB 23.213KB 762.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 36.49.16.203 中国吉林长春电信 200 0.172s 0.072s 0.075s 0.029201s 321.145KB 321.145KB 10.74MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 59.44.30.34 中国辽宁沈阳电信 200 0.171s 0.068s 0.095s 0.019000s 23.213KB 23.213KB 1.193MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 125.74.50.198 中国甘肃兰州电信 200 0.169s 0.05s 0.075s 0.033180s 23.213KB 23.213KB 699.605KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 218.8.152.193 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.169s 0.02s 0.034s 0.042461s 23.213KB 23.213KB 546.687KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 59.63.81.254 中国江西景德镇电信 200 0.168s 0.032s 0.039s 0.043099s 321.145KB 321.145KB 7.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 115.231.75.162 中国浙江嘉兴电信 200 0.167s 0.026s 0.032s 0.061491s 321.145KB 321.145KB 5.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 61.241.123.252 中国浙江湖州联通 200 0.166s 0.019s 0.039s 0.025700s 23.213KB 23.213KB 903.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林延边州联通 联通 吉林 175.21.164.124 中国吉林长春联通 200 0.161s 0.02s 0.037s 0.037039s 23.213KB 23.213KB 626.715KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 175.21.164.124 中国吉林长春联通 200 0.16s 0.022s 0.042s 0.040000s 23.213KB 23.213KB 580.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 183.6.248.50 中国广东惠州电信 200 0.159s 0.019s 0.026s 0.037056s 23.213KB 23.213KB 626.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 61.241.123.252 中国浙江湖州联通 200 0.159s 0.021s 0.037s 0.033800s 23.213KB 23.213KB 686.772KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.205.168.235 中国北京鹏博士宽带 200 0.158s 0.079s 0.102s 0.021338s 23.213KB 23.213KB 1.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 116.211.251.22 中国湖北武汉电信 200 0.153s 0.038s 0.057s 0.024906s 321.145KB 321.145KB 12.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 223.151.245.119 中国湖南常德电信 200 0.153s 0.034s 0.058s 0.034100s 23.213KB 23.213KB 680.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 61.241.123.252 中国浙江湖州联通 200 0.152s 0.011s 0.024s 0.035519s 23.213KB 23.213KB 653.534KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 101.70.152.12 中国浙江舟山联通 200 0.15s 0.01s 0.026s 0.036557s 321.145KB 321.145KB 8.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北咸宁市联通 联通 湖北 110.53.72.252 中国湖南衡阳联通 200 0.15s 0.019s 0.035s 0.032680s 23.213KB 23.213KB 710.309KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 118.123.233.254 中国四川成都电信 200 0.147s 0.014s 0.022s 0.035420s 23.213KB 23.213KB 655.361KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 59.63.81.254 中国江西景德镇电信 200 0.147s 0.001s 0.008s 0.043590s 321.145KB 321.145KB 7.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 61.132.231.47 中国安徽合肥电信 200 0.147s 0.062s 0.069s 0.021681s 23.213KB 23.213KB 1.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 116.211.251.22 中国湖北武汉电信 200 0.144s 0.041s 0.05s 0.027077s 321.145KB 321.145KB 11.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 183.131.168.174 中国浙江湖州电信 200 0.144s 0.022s 0.027s 0.039364s 321.145KB 321.145KB 7.967MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 118.123.233.254 中国四川成都电信 200 0.142s 0.007s 0.016s 0.035237s 23.213KB 23.213KB 658.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 1.180.19.171 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.141s 0.044s 0.052s 0.022180s 23.213KB 23.213KB 1.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 60.210.18.181 中国山东淄博联通 200 0.141s 0.008s 0.028s 0.028601s 23.213KB 23.213KB 811.611KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市联通 联通 宁夏 42.63.20.156 中国宁夏银川联通 200 0.139s 0.03s 0.039s 0.031779s 23.213KB 23.213KB 730.447KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 116.211.251.22 中国湖北武汉电信 200 0.138s 0.033s 0.041s 0.029939s 321.145KB 321.145KB 10.475MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.137s 0.054s 0.08s 0.011930s 321.145KB 321.145KB 26.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 59.44.30.34 中国辽宁沈阳电信 200 0.137s 0.019s 0.045s 0.031340s 23.213KB 23.213KB 740.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 113.194.59.105 中国江西宜春联通 200 0.136s 0.009s 0.017s 0.036318s 23.213KB 23.213KB 639.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 219.145.171.254 中国陕西渭南电信 200 0.134s 0.036s 0.049s 0.024521s 23.213KB 23.213KB 946.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.61.107 中国天津电信 200 0.13s 0.028s 0.053s 0.032701s 23.213KB 23.213KB 709.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 221.193.246.188 中国河北邯郸联通 200 0.129s 0.015s 0.038s 0.029243s 23.213KB 23.213KB 793.793KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 101.227.98.15 中国上海电信 200 0.128s 0.029s 0.037s 0.026540s 23.213KB 23.213KB 874.638KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 110.19.204.218 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.126s 0.024s 0.039s 0.021879s 23.213KB 23.213KB 1.036MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 58.222.40.26 中国江苏泰州电信 200 0.126s 0.009s 0.02s 0.030944s 321.145KB 321.145KB 10.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.50.198 中国甘肃兰州电信 200 0.125s 0.021s 0.031s 0.026940s 23.213KB 23.213KB 861.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.121s 0.036s 0.051s 0.023009s 321.145KB 321.145KB 13.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市移动 移动 湖北 119.36.49.245 中国湖北荆门联通 200 0.112s 0.025s 0.034s 0.021280s 23.213KB 23.213KB 1.065MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 58.222.40.26 中国江苏泰州电信 200 0.109s 0.008s 0.018s 0.029445s 321.145KB 321.145KB 10.651MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市联通 联通 辽宁 218.24.86.168 中国辽宁沈阳联通 200 0.106s 0.005s 0.015s 0.025239s 23.213KB 23.213KB 919.723KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.105s 0.024s 0.037s 0.016900s 23.213KB 23.213KB 1.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.104s 0.033s 0.052s 0.011881s 321.145KB 321.145KB 26.397MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 218.24.86.168 中国辽宁沈阳联通 200 0.103s 0.03s 0.039s 0.018720s 23.213KB 23.213KB 1.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市联通 联通 河北 221.193.246.188 中国河北邯郸联通 200 0.102s 0.015s 0.03s 0.017860s 23.213KB 23.213KB 1.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 218.95.139.26 中国宁夏银川电信 200 0.101s 0.02s 0.026s 0.020900s 23.213KB 23.213KB 1.085MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 58.220.69.111 中国江苏扬州电信 200 0.1s 0.001s 0.009s 0.026065s 321.145KB 321.145KB 12.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 221.193.246.188 中国河北邯郸联通 200 0.099s 0.015s 0.028s 0.019373s 321.145KB 321.145KB 16.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.206.177.50 中国北京联通 200 0.098s 0.056s 0.069s 0.002868s 321.145KB 321.145KB 109.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.61.107 中国天津电信 200 0.089s 0.054s 0.06s 0.006565s 23.213KB 23.213KB 3.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 223.15.232.148 中国山西晋中电信 200 0.082s 0.021s 0.026s 0.019060s 23.213KB 23.213KB 1.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 218.95.139.26 中国宁夏银川电信 200 0.081s 0.014s 0.018s 0.018390s 321.145KB 321.145KB 17.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.07s 0.015s 0.022s 0.012740s 321.145KB 321.145KB 24.617MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 112.240.60.231 中国山东淄博联通 200 0.068s 0.012s 0.017s 0.013205s 321.145KB 321.145KB 23.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 124.205.168.235 中国北京鹏博士宽带 200 0.062s 0.033s 0.036s 0.004720s 23.213KB 23.213KB 4.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 124.205.168.235 中国北京鹏博士宽带 200 0.046s 0.024s 0.027s 0.004811s 23.213KB 23.213KB 4.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig