x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:img2.yurunpool.com    

时间 速度

检测时间:2020-10-19 00:24:21

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 163个点 8 39 144个独立IP 76个独立节点 有非200状态 0.243s 0.112s 0.173s 0.004s 6.465KB 6.465KB 21.165MB/s  
贵州贵阳市电信 电信 贵州 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 * 连接失败 * 1.229s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市电信 电信 湖北 58.216.17.182 中国江苏常州电信 200 5.038s 5.002s 5.02s 0.000071s 6.465KB 6.465KB 88.92MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 183.131.211.249 中国浙江金华电信 200 4.794s 0.354s 1.567s 0.002400s 6.465KB 6.465KB 2.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 36.249.73.244 中国福建泉州联通 200 2.604s 0.921s 2.574s 0.008797s 6.465KB 6.465KB 734.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 183.131.211.250 中国浙江金华电信 200 2.019s 0.043s 1.513s 0.003880s 6.465KB 6.465KB 1.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 27.221.119.233 中国山东济南联通 200 1.467s 1.393s 1.424s 0.000105s 6.465KB 6.465KB 60.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.146.18.242 中国浙江金华电信 200 1.3s 0.997s 1.148s 0.000240s 6.465KB 6.465KB 26.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.146.18.241 中国浙江金华电信 200 1.117s 0.766s 0.941s 0.000132s 6.465KB 6.465KB 47.828MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 27.221.34.166 中国山东青岛联通 200 0.947s 0.554s 0.879s 0.031740s 6.465KB 6.465KB 203.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 180.101.150.117 中国江苏常州电信 200 0.826s 0.063s 0.442s 0.000640s 6.465KB 6.465KB 9.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 112.49.50.241 中国福建福州移动 200 0.578s 0.287s 0.42s 0.001540s 6.465KB 6.465KB 4.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 182.140.218.243 中国四川成都电信 200 0.562s 0.038s 0.497s 0.002620s 6.465KB 6.465KB 2.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 61.160.204.242 中国江苏常州电信 200 0.48s 0.009s 0.243s 0.000905s 6.465KB 6.465KB 6.976MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东韶关市联通 联通 广东 61.240.226.249 中国湖南长沙联通 200 0.467s 0.387s 0.413s 0.000500s 6.465KB 6.465KB 12.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 119.84.31.242 中国重庆电信 200 0.458s 0.068s 0.134s 0.204041s 6.465KB 6.465KB 31.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 221.211.234.240 中国黑龙江佳木斯联通 200 0.44s 0.03s 0.423s 0.006400s 6.465KB 6.465KB 1010.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 183.146.18.240 中国浙江金华电信 200 0.408s 0.214s 0.308s 0.000800s 6.465KB 6.465KB 7.892MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 116.177.245.248 中国青海联通 200 0.394s 0.192s 0.264s 0.001409s 6.465KB 6.465KB 4.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 175.22.51.4 中国吉林长春联通 200 0.392s 0.338s 0.37s 0.005540s 6.465KB 6.465KB 1.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 116.177.245.239 中国青海联通 200 0.344s 0.184s 0.244s 0.001240s 6.465KB 6.465KB 5.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 124.132.149.243 中国山东枣庄联通 200 0.342s 0.243s 0.291s 0.000740s 6.465KB 6.465KB 8.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城市联通 联通 新疆 27.221.34.166 中国山东青岛联通 200 0.342s 0.175s 0.25s 0.004980s 6.465KB 6.465KB 1.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 124.132.149.242 中国山东枣庄联通 200 0.329s 0.185s 0.253s 0.005580s 6.465KB 6.465KB 1.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 1.56.96.115 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.323s 0.019s 0.031s 0.016260s 6.465KB 6.465KB 397.592KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 103.44.170.230 中国黑龙江哈尔滨 200 0.297s 0.026s 0.034s 0.001120s 6.465KB 6.465KB 5.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 221.6.157.198 中国江苏镇江联通 200 0.261s 0.135s 0.185s 0.000760s 6.465KB 6.465KB 8.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 58.216.15.244 中国江苏常州电信 200 0.25s 0.115s 0.176s 0.006400s 6.465KB 6.465KB 1010.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆巫溪县电信 电信 重庆 219.153.52.212 中国重庆电信 200 0.242s 0.168s 0.186s 0.004360s 6.465KB 6.465KB 1.448MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 43.241.240.104 中国北京移动 200 0.239s 0.107s 0.144s 0.005460s 6.465KB 6.465KB 1.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市电信 电信 广东 58.216.17.185 中国江苏常州电信 200 0.225s 0.092s 0.13s 0.008860s 6.465KB 6.465KB 729.666KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 1.25.68.242 中国内蒙古包头联通 200 0.224s 0.066s 0.117s 0.001820s 6.465KB 6.465KB 3.469MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 103.228.211.106 中国广西南宁广电网 200 0.208s 0.076s 0.102s 0.010080s 6.465KB 6.465KB 641.354KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁市移动 移动 四川 58.216.17.146 中国江苏常州电信 200 0.207s 0.098s 0.142s 0.016160s 6.465KB 6.465KB 400.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 36.159.105.243 中国广西南宁移动 200 0.205s 0.103s 0.155s 0.000620s 6.465KB 6.465KB 10.183MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 106.15.218.235 中国上海阿里云 200 0.197s 0.136s 0.166s 0.000089s 6.465KB 6.465KB 70.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 61.160.204.250 中国江苏常州电信 200 0.196s 0.093s 0.143s 0.000420s 6.465KB 6.465KB 15.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 27.221.120.241 中国山东济南联通 200 0.192s 0.096s 0.143s 0.000960s 6.465KB 6.465KB 6.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 36.99.20.243 中国河南洛阳电信 200 0.182s 0.148s 0.163s 0.000600s 6.465KB 6.465KB 10.522MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 115.223.16.242 中国浙江温州电信 200 0.18s 0.103s 0.14s 0.000079s 6.465KB 6.465KB 79.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 27.128.221.241 中国河北廊坊电信 200 0.169s 0.088s 0.119s 0.003340s 6.465KB 6.465KB 1.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 103.239.45.65 中国江苏南京广电网 200 0.159s 0.043s 0.073s 0.004560s 6.465KB 6.465KB 1.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 119.84.31.238 中国重庆电信 200 0.159s 0.03s 0.077s 0.000780s 6.465KB 6.465KB 8.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 27.221.120.239 中国山东济南联通 200 0.158s 0.082s 0.107s 0.009220s 6.465KB 6.465KB 701.176KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 119.6.235.77 中国四川成都联通 200 0.156s 0.063s 0.087s 0.003275s 6.465KB 6.465KB 1.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 61.240.132.240 中国河北石家庄联通 200 0.156s 0.125s 0.133s 0.000068s 6.465KB 6.465KB 92.843MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.216.17.113 中国江苏常州电信 200 0.155s 0.082s 0.118s 0.000110s 6.465KB 6.465KB 57.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 45.253.17.213 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.152s 0.07s 0.11s 0.000588s 6.465KB 6.465KB 10.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 115.223.16.240 中国浙江温州电信 200 0.147s 0.005s 0.073s 0.001180s 6.465KB 6.465KB 5.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 175.6.237.98 中国湖南衡阳电信 200 0.146s 0.058s 0.126s 0.001280s 6.465KB 6.465KB 4.932MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 180.130.112.209 中国云南昭通联通 200 0.141s 0.062s 0.093s 0.000633s 6.465KB 6.465KB 9.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 1.81.0.24 中国陕西西安电信 200 0.138s 0.047s 0.102s 0.003220s 6.465KB 6.465KB 1.961MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 171.220.234.248 中国四川成都电信 200 0.136s 0.044s 0.085s 0.005180s 6.465KB 6.465KB 1.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 219.147.108.246 中国内蒙古乌海电信 200 0.135s 0.068s 0.099s 0.002240s 6.465KB 6.465KB 2.818MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 1.81.0.22 中国陕西西安电信 200 0.132s 0.046s 0.082s 0.009820s 6.465KB 6.465KB 658.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 113.142.77.215 中国陕西西安电信 200 0.127s 0.022s 0.074s 0.000780s 6.465KB 6.465KB 8.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 124.200.113.115 中国北京鹏博士宽带 200 0.124s 0.078s 0.1s 0.000754s 6.465KB 6.465KB 8.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 218.61.192.105 中国辽宁大连联通 200 0.122s 0.052s 0.064s 0.000597s 6.465KB 6.465KB 10.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 106.117.243.224 中国河北唐山电信 200 0.117s 0.027s 0.043s 0.003680s 6.465KB 6.465KB 1.716MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 221.207.101.20 中国黑龙江佳木斯联通 200 0.117s 0.019s 0.033s 0.002900s 6.465KB 6.465KB 2.177MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市移动 移动 四川 118.123.0.217 中国四川绵阳电信 200 0.116s 0.069s 0.09s 0.007160s 6.465KB 6.465KB 902.911KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市移动 移动 广东 58.49.248.250 中国湖北武汉电信 200 0.115s 0.032s 0.059s 0.005740s 6.465KB 6.465KB 1.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig