x
logo
推荐使用17CE APP
安装

分享| 发给好友

检测目标:www.yjcp.com    

时间 速度

检测时间:2016-12-22 17:32:06

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 96个点 5 33 1个独立IP 1个独立节点 200 1.51s 0.474s 0.06s 0.121s 文件不一致 文件不一致 633.537KB/s  
“0元特惠”云服务器免费送! 贵州省电信 电信 贵州省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 17.292s 14.05s 0.074s 0.074s 19.298KB 19.298KB 260.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
高防300G无限防秒解全国双线秒开 法国 电信 法国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 10.18s 0.434s 0.481s 5.765s 19.298KB 19.298KB 3.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
★★★云主机仅需499/年★★★ 美国091501 其他 美国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 8.523s 5.026s 0.158s 0.158s 19.298KB 19.298KB 122.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
易阳科技/电信/联通/直营IDC机房 美国地区 其他 美国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 8.506s 5.032s 0.152s 0.151s 19.298KB 19.298KB 127.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云都科技★高防 江苏南通电信 电信 江苏省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 6.837s 3.726s 0.03s 0.031s 19.298KB 19.298KB 627.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
港湾云100G防150/月,免费测试~ 美国地区1 其他 美国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 5.588s 5.061s 0.172s 0.168s 19.372KB 19.372KB 115.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
磐石云BGP高防八核主机免费用 厦门市电信 电信 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 5.147s 5.006s 0.04s 0.041s 19.372KB 19.372KB 475.365KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
YUNVM云主机 北京长宽 其他 北京市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.927s 3.866s 0.003s 0.012s 19.372KB 19.372KB 1.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
博大网人-国内云主机 中国北京联通 联通 北京市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.915s 0.069s 0.031s 0.764s 19.298KB 19.298KB 25.273KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港云服务器注册即送188元 美国国外253 其他 美国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.518s 0.026s 0.153s 0.156s 19.298KB 19.298KB 123.583KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新乡易阳科技/新乡电信/移动机房 台湾省台北市 其他 台湾省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.496s 0.082s 0.132s 0.133s 19.298KB 19.298KB 145.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
666IDC因为牛逼只做高防 贵州省电信 电信 贵州省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.325s 0.082s 0.073s 0.075s 19.298KB 19.298KB 257.39KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
区块链浏览器 香港节点0514 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.295s 0.061s 0.072s 0.069s 19.298KB 19.298KB 279.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
高防CDN★无视CC防劫持 香港节点 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.254s 0.017s 0.073s 0.071s 19.298KB 19.298KB 271.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【日本高防】双线网站【秒开】 国外韩国 电信 韩国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.24s 0.058s 0.052s 0.052s 19.298KB 19.298KB 373.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
速联服务器租用/1T防护 云南昆明市电信 电信 云南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.23s 0.001s 0.066s 0.066s 19.298KB 19.298KB 290.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
近源清洗T级防护死抗 香港行政区 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.184s 0.018s 0.05s 0.049s 19.298KB 19.298KB 390.597KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
钜讯主机托管398元 湖南郴州市联通 联通 湖南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.183s 0.03s 0.038s 0.039s 19.298KB 19.298KB 500.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
真正T级防御免费试用 海南海口电信 电信 海南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.173s 0.001s 0.052s 0.052s 19.298KB 19.298KB 374.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云主机免费测试 广西电信南宁区域2 电信 广西 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.162s 0.004s 0.046s 0.047s 19.298KB 19.298KB 410.82KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港站群,美国G口,韩国高防 广东省电信 电信 广东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.148s 0.006s 0.038s 0.038s 19.298KB 19.298KB 510.633KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
不死高防★超级防御 山西太原移动 移动 山西省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.119s 0.029s 0.021s 0.025s 19.298KB 19.298KB 761.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【美国高防】网站秒开 鞍山市联通 联通 辽宁省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.109s 0.026s 0.026s 0.02s 19.298KB 19.298KB 985.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
99元VPS租用 陕西宝鸡市电信 电信 陕西省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.108s 0.009s 0.026s 0.026s 19.298KB 19.298KB 751.181KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
无视CC★无视流量攻击 武汉市电信 电信 湖北省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.105s 0.002s 0.025s 0.025s 19.298KB 19.298KB 757.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【明源网络】精品高防服务器 北京联通 联通 北京市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 3.044s 0.002s 0.004s 0.01s 19.298KB 19.298KB 1.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
【香港高防】双线★ 福建省福州电信 电信 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 1.066s 0.3s 0.331s 0.17s 19.372KB 19.372KB 114.161KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
易阳科技/电信/联通/直营IDC机房 加拿大 其他 加拿大 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 1.053s 0.28s 0.247s 0.247s 19.372KB 19.372KB 78.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
免费云加速和DDOS、CC攻击防御 福建联通厦门 联通 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.688s 0.263s 0.145s 0.114s 19.372KB 19.372KB 169.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
大叶黄杨★大叶黄杨球 北美地区国外 其他 美国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.6s 0.026s 0.169s 0.172s 19.372KB 19.372KB 112.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
高防T级近源清洗-联云卫士 香港节点 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.537s 0.017s 0.072s 0.071s 19.372KB 19.372KB 272.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国HOSTSPACE高防 台北市其他 其他 台湾省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.484s 0.012s 0.144s 0.144s 19.372KB 19.372KB 134.497KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
超级防御★不死高防 日本0528 其他 日本 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.483s 0.036s 0.139s 0.145s 19.372KB 19.372KB 133.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港机房 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.469s 0.018s 0.074s 0.07s 19.372KB 19.372KB 274.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西电信南宁区域 电信 广西 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.44s 0.004s 0.046s 0.047s 19.372KB 19.372KB 411.76KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川省移动 移动 四川省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.431s 0.042s 0.056s 0.056s 19.372KB 19.372KB 348.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.431s 0.015s 0.044s 0.045s 19.372KB 19.372KB 430.156KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东省电信 电信 广东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.423s 0.004s 0.039s 0.04s 19.372KB 19.372KB 484.799KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江联通湖州 联通 浙江省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.415s 0.035s 0.029s 0.03s 19.372KB 19.372KB 656.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建移动 移动 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.412s 0.002s 0.069s 0.069s 19.372KB 19.372KB 279.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
长沙市电信 电信 湖南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.412s 0.026s 0.025s 0.024s 19.372KB 19.372KB 792.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾省其他 其他 台湾省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.407s 0.01s 0.122s 0.122s 19.372KB 19.372KB 158.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
昆明市电信 电信 云南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.379s 0.002s 0.058s 0.058s 19.372KB 19.372KB 331.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西省电信 电信 江西省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.375s 0.001s 0.031s 0.031s 19.372KB 19.372KB 622.356KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港特别行政区 其他 香港 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.374s 0.043s 0.048s 0.051s 19.372KB 19.372KB 383.491KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西省电信 电信 江西省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.366s 0.01s 0.037s 0.037s 19.372KB 19.372KB 527.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
呼和浩特市联通 联通 内蒙古 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.359s 0.002s 0.017s 0.017s 19.372KB 19.372KB 1.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宝鸡电信 电信 陕西省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.34s 0.069s 0.035s 0.034s 19.372KB 19.372KB 570.22KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州电信 电信 浙江省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.338s 0.028s 0.027s 0.027s 19.372KB 19.372KB 714.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建地区移动 移动 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.33s 0.109s 0.064s 0.059s 19.372KB 19.372KB 328.898KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州省电信 电信 贵州省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.273s 0.009s 0.076s 0.076s 19.372KB 19.372KB 253.644KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广州市国外 国外 广东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.268s 0.016s 0.136s 0.062s 355B 355B 5.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海市联通 联通 上海市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.267s 0.002s 0.026s 0.026s 19.372KB 19.372KB 732.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆市电信 电信 重庆市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.252s 0.062s 0.051s 0.054s 19.372KB 19.372KB 360.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
韩国0527 其他 韩国 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.243s 0.074s 0.045s 0.044s 19.372KB 19.372KB 435.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
哈尔滨市联通 联通 黑龙江省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.232s 0.119s 0.03s 0.024s 19.372KB 19.372KB 807.775KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海市科技网 其他 上海市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.227s 0.003s 0.033s 0.032s 19.372KB 19.372KB 600.275KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德阳市电信 电信 四川省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.219s 0.011s 0.054s 0.054s 19.372KB 19.372KB 357.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽移动合肥 移动 安徽省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.206s 0.02s 0.052s 0.05s 19.372KB 19.372KB 383.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福州市联通 联通 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.2s 0.017s 0.05s 0.05s 19.372KB 19.372KB 388.755KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建联通福州 联通 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.195s 0.001s 0.049s 0.049s 19.372KB 19.372KB 395.954KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳联通 联通 广东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.193s 0.041s 0.04s 0.04s 19.372KB 19.372KB 483.77KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西省赣州移动 移动 江西省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.188s 0.034s 0.043s 0.044s 19.372KB 19.372KB 442.416KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
南京市移动 移动 江苏省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.182s 0.005s 0.04s 0.066s 19.372KB 19.372KB 293.806KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林电信长春监控 电信 吉林省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.174s 0.057s 0.022s 0.022s 19.372KB 19.372KB 885.418KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西电信南宁区域3 电信 广西 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.173s 0.004s 0.046s 0.047s 19.372KB 19.372KB 412.576KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳电信 电信 四川省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.173s 0.002s 0.05s 0.05s 19.372KB 19.372KB 386.992KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁电信 电信 广西 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.172s 0.001s 0.046s 0.046s 19.372KB 19.372KB 420.191KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
唐山市联通 联通 河北省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.166s 0.083s 0.013s 0.014s 19.372KB 19.372KB 1.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
益阳市电信 电信 湖南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.164s 0.021s 0.031s 0.03s 19.372KB 19.372KB 643.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东联通潍坊监控2 联通 山东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.163s 0.035s 0.017s 0.017s 19.372KB 19.372KB 1.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福州市联通 联通 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.162s 0s 0.047s 0.047s 19.372KB 19.372KB 410.338KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽联通 联通 安徽省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.16s 0.038s 0.025s 0.025s 19.372KB 19.372KB 787.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海科技网 其他 上海市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.159s 0.006s 0.038s 0.036s 19.372KB 19.372KB 531.091KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
东莞市电信 电信 广东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.159s 0.005s 0.038s 0.039s 19.372KB 19.372KB 496.936KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
泉州市电信 电信 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.151s 0.02s 0.037s 0.037s 19.372KB 19.372KB 527.461KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江电信湖州 电信 浙江省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.15s 0.013s 0.033s 0.033s 19.372KB 19.372KB 579.152KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建省电信 电信 福建省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.145s 0.001s 0.036s 0.036s 19.372KB 19.372KB 540.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
镇江市电信 电信 江苏省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.134s 0.005s 0.029s 0.029s 19.372KB 19.372KB 675.338KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁波电信 电信 浙江省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.128s 0.013s 0.029s 0.029s 19.372KB 19.372KB 676.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.128s 0.003s 0.024s 0.024s 19.372KB 19.372KB 799.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
郑州市联通 联通 河南省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.124s 0.026s 0.019s 0.019s 19.372KB 19.372KB 1022.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁省移动 移动 辽宁省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.122s 0.03s 0.02s 0.024s 19.372KB 19.372KB 817.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃省电信 电信 甘肃省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.12s 0.001s 0.029s 0.028s 19.372KB 19.372KB 681.491KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东联通潍坊监控 联通 山东省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.118s 0.042s 0.015s 0.014s 19.372KB 19.372KB 1.321MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
阜新市联通 联通 辽宁省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.118s 0.04s 0.017s 0.018s 19.372KB 19.372KB 1.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海市虹口区电信 电信 上海市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.116s 0.003s 0.028s 0.027s 19.372KB 19.372KB 705.208KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京市BGP 电信 北京市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.116s 0.003s 0.004s 0.004s 19.372KB 19.372KB 4.271MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽电信合肥 电信 安徽省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.113s 0.003s 0.025s 0.025s 19.372KB 19.372KB 762.23KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽电信合肥1 电信 安徽省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.111s 0.003s 0.026s 0.027s 19.372KB 19.372KB 730.085KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
邢台市联通 联通 河北省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.109s 0.028s 0.015s 0.015s 19.372KB 19.372KB 1.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
芜湖市电信 电信 安徽省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.098s 0.004s 0.024s 0.025s 19.372KB 19.372KB 789.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
芜湖电信 电信 安徽省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.098s 0.001s 0.022s 0.022s 19.372KB 19.372KB 876.604KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
呼和浩特市联通 联通 内蒙古 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.081s 0.003s 0.018s 0.018s 19.372KB 19.372KB 1.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁省 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.075s 0.001s 0.016s 0.025s 19.372KB 19.372KB 764.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京市联通 联通 北京市 118.244.194.68 中国北京鹏博士/联通/电信 200 0.043s 0.014s 0.003s 0.004s 19.372KB 19.372KB 4.887MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig